• Novinky

      • Účelové cvičenia

      • Žiaci I. a II. ročníka Obchodnej akadémie vo Vranove n. T. sa dnes, 29. 04. 2022, zúčastnili účelových cvičení. V okolí Lesíka 1. mája sa žiaci pod vedením vedúceho kurzu a pod stálym pedagogickým dozorom venovali zdravotnej, ekologickej, topografickej príprave a riešeniu mimoriadnych udalostí.

       Môžeme hodnotiť, že žiaci zvládli cvičenia úspešne a môžu sa sústrediť na úspešné ukončenie školského roka.

       Mgr. Dominik Kahanovský

      • Ako to bolo v minulosti vo vranovskej knižnici?

      • 28. 04. 2022 sa študenti III. ročníka Obchodnej akadémie vo Vranove nad Topľou dozvedeli o histórii Hornozemplínskej knižnice pri príležitosti  jej 100. výročia. Nechýbali zaujímavé otázky zo strany študentov a zároveň si otestovali svoje vedomosti v kvíze.  

       Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou dlhodobo patrí medzi najlepšie verejné regionálne knižnice na Slovensku. Počas svojho pôsobenia sa vyprofilovala na kultúrnu inštitúciu s rozsiahlym knižničným fondom a širokou paletou služieb od základných výpožičných vrátane internetových. 

       Pri príležitosti jej 100. výročia jej prajeme veľa spokojných čitateľov. 

      • Exkurzia v DMJ MARKET, s. r. o.

      • Žiaci II. ročníka OA Vranov nad Topľou sa 28. apríla 2022 zúčastnili exkurzie v DMJ MARKET, s. r. o. vo Vranove nad Topľou,  zaoberajúcim sa veľkoobchodným a maloobchodným predajom.

       Žiaci sa oboznámili so spôsobom nákupu tovaru vo veľkoobchode, technologickým procesom v sklade, technickými prostriedkami používanými v skladových priestoroch. Zároveň využili možnosť nakúpiť si vybrané druhy tovarov.

       Ďakujeme vedeniu spoločnosti a pani Marcele Cerulovej za odborný prístup a sprevádzanie počas exkurzie.

       Ing. D. Sabolová a Ing. Ľ. Smolejová

      • Spájame teóriu s praxou

      • 28. apríla 2022 sa žiaci I. ročníka zúčastnili exkurzie vo výrobnom podniku Faveo Healthcare, s. r. o. vo Vranove nad Topľou.

       Firma Faveo Healthcare Ltd. so sídlom v írskom Dublíne bola založená v roku 2009 a v súčasnosti je vedúcou spoločnosťou skupiny Private Label v Európe, ktorá sa špecializuje na výrobu lekárskych textílií a tiež navrhuje a vyrába bezšvíkové pletené výrobky pre svojich zákazníkov v zahraničí. Hlavnými odberateľmi výrobkov sú predovšetkým sociálne zariadenia a nemocnice so sídlom vo Francúzsku a v Nemecku.

       Žiaci sa počas exkurzie oboznámili s celým výrobným procesom, od prípravy materiálu až po expedíciu hotových výrobkov, ktorý prebieha v režime viaczmennej prevádzky.

       Pedagogické vedenie počas exkurzie vykonávali Ing. Martina Sirníková a Mgr. Lenka Čižmariková.

       Ďakujeme Kataríne Sabolovej zo spoločnosti Faveo Healthcare, s. r. o. za jej odborný prístup pri sprevádzaní žiakov počas exkurzie a vedeniu spoločnosti za príležitosť zúčastniť sa exkurzie.

      • Študentský majáles

      • Na známosť sa všetkým dáva, mimoriadna zvláštna správa! 

       Čaká na Vás bohatá tombola, chutné pohostenie a skvelá zábava!

       Lístky si môžete zakúpiť u Šimona Gdovca a Daniela Beňa z III. A triedy.

       Tešíme sa na Vás! 

      • Silná ruka

      • 13. 04. 2022 sa v Prešove konali majstrovstvá východoslovenského kraja v armwrestlingu o najsilnejšieho stredoškoláka a stredoškoláčku.

       Ani tento rok na tejto prestížnej súťaži nechýbali žiaci Obchodnej akadémie vo Vranove nad Topľou a veru nesklamali.

       V kategórii dievčat do 60 kg obsadila Monika Marcinová 3. miesto a v kategórii chlapcov do 70 kg prehral Dominik Tatarka až vo finále a obsadil tak konečné 2. miesto.

       Za účasť a reprezentáciu školy ďakujeme aj ďalším žiakom - Danielovi Beňovi, Erikovi Tomášovi, Richardovi Vyšňovskému a Dominike Vaškovej, ktorí žiaľ aj napriek heroickým výkonom nepostúpili do ďalších kôl. Palce budeme držať našim "víťazom" na Majstrovstvách republiky o niekoľko týždňov. Dovtedy ešte veľa zdaru a športových úspechov.Mgr.

       Dominik Kahanovský

      • Po stopách slovenských velikánov

      • Žiaci I. ročníka sa v dňoch 11. - 12. apríla 2022 vydali po stopách slovenských literárnych velikánov.

       Pod pedagogickým dozorom Ing. Martiny Sirníkovej a Mgr. Lenky Čižmarikovej žiaci navštívili Oravské múzeum v Dolnom Kubíne. Literárna expozícia približuje život a tvorbu jedného z najvýznamnejších realistických, lyricko-epických autorov slovenskej literatúry z prelomu 19. a 20. storočia – básnika, dramatika, prekladateľa a advokáta Pavla Országha Hviezdoslava. Žiaci absolvovali prehliadku historickej Čaplovičovej knižnice, ktorá uchováva unikátny knižný fond, ktorého základy položil Vavrinec Čaplovič. V tejto knižnici evidujú takmer 94 000 knižných jednotiek z obdobia 14. - 21. storočia.

       Na druhý deň exkurzie žiaci absolvovali prehliadku mesta Martin a odbornú prednášku v prvej budove Matice slovenskej. Prehliadli si aj Slovenské národné literárne múzeum. Cieľom Matice slovenskej je pestovať v mládeži túžbu po poznaní národných dejín, kultúry a vzťah k národným tradíciám, pričom napomáha ich rozvoju.

       Žiaci tiež navštívili rodný dom Jozefa Gregora Tajovského, Múzeum kultúrneho dedičstva v Tajove. Expozícia v malebnej rodnej drevenici spisovateľa je venovaná histórii a významným osobnostiam obce Tajov s dôrazom na literárne kontexty Jozefa Gregora Tajovského a jeho manželky, spisovateľky a prekladateľky Hany Gregorovej.

       Exkurzia bola financovaná z projektu Zvýšenie kvality vzdelávania na Obchodnej akadémii vo Vranove nad Topľou.

      • Exkurzia v Bratislave

      • V rámci odborných a všeobecno-vzdelávacích predmetov sa žiaci III. ročníka v dňoch 7. - 8. apríla 2022 zúčastnili exkurzie v Bratislave. Pod pedagogickým dozorom Mgr. Renáty Jakubčinovej a Mgr. Ireny Grominovej navštívili hrad Devín, absolvovali exkurziu v Národnej banke Slovenska a na Bratislavskom hrade.

       Hrad Devín vypínajúci sa na impozantnom brale nad sútokom Dunaja a Moravy predstavuje vďaka svojej bohatej histórii a tiež pričinením literárnej tradície jeden zo symbolov Slovenska.

       Národná banka Slovenska (NBS) je centrálnou bankou Slovenska. Vznikla 1. januára 1993 na základe zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska, ktorý určuje jej postavenie, funkcie a úlohy. Je nezávislou ustanovizňou, ktorej základnou funkciou je udržiavanie cenovej stability. Vykonáva tiež dohľad nad finančným trhom a iné činnosti.

       Bratislavský hrad je súbor stavieb v historickom areáli, ktorý zaberá vrchol návršia na juhozápadnom ostrohu malokarpatského chrbta na ľavom brehu Dunaja v Bratislave. Hradu dominuje monumentálna stavba bývalého kráľovského paláca tvoriaca neodmysliteľnú panorámu hlavného mesta Slovenska.

       Exkurzia bola hradená z projektu Zvýšenie kvality vzdelávania na Obchodnej akadémii vo Vranove nad Topľou.

      • Olympiáda Mladý účtovník 2022

      • Žiačky 4. B triedy – Daniela Sabová, Simona Sopková a Tamara Zakovičová sa 25. 03. 2022  zúčastnili 1. kola Olympiády Mladý účtovník 2022.

       1. online kolo bolo koncipované z čiastkových príkladov špecificky zameraných na konkrétne oblasti účtovania (dlhodobého majetku, zásob, pohľadávok a záväzkov, ...).

       Tamara Zakovičová sa v 1. kole umiestnila na 8. mieste a Simona Sopková na 13. mieste.

       Obe žiačky budú našu školu reprezentovať aj v  2. online kole Olympiády mladý účtovník 2022, do ktorého postúpilo 30 najlepších mladých účtovníkov zo Slovenska za rok 2022.Všetci účastníci 2. kola, teda aj Tamara Zakovičová a Simona Sopková, budú prijatí na Fakultu riadenia a informatiky Žilinskej univerzity a Ekonomickú univerzitu v Bratislave bez prijímacích skúšok.

       Dievčatám, ktorým sa črtá veľmi zaujímavá budúcnosť v účtovníctve blahoželáme, ďakujeme im za účasť a svedomitú prípravu na olympiádu a Tamare a Simone držíme palce v 2. kole.

       Ing. Lenka Haritunová

      • Študentská kvapka krvi

      • 1. apríla 2022 sa naši študenti pod pedagogickým dozorom Ing. Viery Kandalovej zúčastnili dobrovoľného darovania krvi.

       Sme hrdí na všetkých dobrovoľných darcov krvi z radov našich študentov, lebo ich rozhodnutie darovať krv môže zachrániť inému človeku život.