• Rada školy

     • Členovia Rady školy

     • Predseda rady školy

      Ing. Martina Sirníková

       

      Pedagogickí zamestnanci

      Mgr. Dominik Kahanovský

      Ing. Martina Sirníková

      Nepedagogickí zamestnanci

      Anna Tabaková

      Žiaci

      Viktória Sabolová

       

      Rodičia

       

      Ing. Lenka Dvorská

      Martina Gurňáková

      Silvia Pavlíková

       

      Zástupcovia zriaďovateľa

       

      PaedDr. Marián Babej

      Mgr. Juraj Kredátus, PhD.

      PhDr. Jaroslav Makatúra

      Ing. Ján Ragan