• Lyžiarsky výcvik

       Žiaci Obchodnej akadémie vo Vranove nad Topľou absolvovali v termíne 19. 02. až 23. 02. 2024 lyžiarsky výcvik v krásnom prostredí Slovenského raja.

       Aj napriek nepriaznivým prognózam počasia dokázali žiaci pod vedením Mgr. Lenky Michalovej, Ing. Lenky Haritunovej a vedúceho kurzu Mgr. Dominika Kahanovského zvládnuť náročné lyžiarske podmienky a bez väčších problémov úspešne absolvovať základy zjazdového lyžovania. Na svahu i mimo neho si žiaci užívali spoločnosť svojich spolužiakov, či učiteľov a spoločne pripravovali aj popoludňajšie, či večerné aktivity, ktorými si vypĺňali voľný čas.

      • Prevencia onkologických ochorení u dievčat a žien

       20. 02. 2024 sa dievčatá 2. a 3. ročníka Obchodnej akadémie vo Vranove nad Topľou zúčastnili preventívnej aktivity realizovanej Poradenským centrom ochrany a podpory zdravia Regionálneho Úradu verejného zdravotníctva so sídlom vo Vranove nad Topľou.

       Aktivita bola zameraná na poradenstvo a poznávanie zdravotných rizík nádorových chorôb u žien. Dievčatá si tak mali možnosť zvýšiť svoje povedomie o onkologických ochoreniach a možnostiach ich prevencie. Poukázali na dôležitosť vyšetrenia hlavných rizikových faktorov, ktoré súvisia so spôsobom života a prijatie odporúčaní v oblasti úpravy životného štýlu žien podľa ich individuálnych potrieb.

      • Študovať alebo sa zamestnať?

       Žiaci IV. ročníka Obchodnej akadémie vo Vranove nad Topľou dňa 20. februára 2024 sa dozvedeli výsledky psychologickej diagnostiky, ktorú absolvovali pod odborným vedením psychologičky CPP vo Vranove nad Topľou.

       Výsledky diagnostiky žiakom otvorili priestor na diskusiu o tom, ako vnímajú svoje silné stránky a v čom sú dobrí. Či sú skôr typy, ktoré radi pracujú manuálne, alebo radšej pomáhajú druhým, či sa radi učia nové veci, riešia intelektuálne problémy, alebo by radšej manažovali a zarábali peniaze? Či sú kreatívni, nemajú radi pravidlá alebo či majú radi prácu pravidelnú s jasnými pravidlami? Aké povolania by mohli týmto typom vyhovovať? Budú pokračovať v štúdiu na vysokej škole?

      • Školská vlajka

       Dovoľte nám, aby sme Vám pri príležitosti 55. výročia našej školy predstavili vlajku Obchodnej akadémie vo Vranove nad Topľou, ktorou chceme zachovať naše tradície a zároveň sa s nádejou pozerať do budúcnosti.

       Vlajka nás bude sprevádzať na našich zahraničných stážach, ktoré realizujeme prostredníctvom programu Erasmus+ do krajín Európskej únie už od roku 2017.

      • Krajské kolo Ekonomickej olympiády v Prešove

       3 týždne, 8 krajských miest, takmer 650 súťažiacich, viac ako 1000 chlebíčkov a 7 000 strán papiera. Taká je bilancia krajských kôl 7. ročníka Ekonomickej olympiády.

       Ďalšou zastávkou v rámci krajských kôl Ekonomickej olympiády na východe bol 06. 02. 2024 Prešov. Aj tento rok sa tu zoskupili najšikovnejší študenti z kraja s vášňou pre ekonómiu, ktorí si prišli otestovať svoje schopnosti a vedomostí.

   • Partneri

    • EU BA
   • Prihlásenie

   • Zvonenia

    Štvrtok 29. 2. 2024
   • Fotogaléria

     zatiaľ žiadne údaje