• Školský časopis OAčik - 2. číslo

       V školskom roku 2023/2024 publikujeme už III. vydanie časopisu s názvom OAčik, v ktorom sa každý rok redakčná rada venuje inej téme, ktoré sú pre nás, spotrebiteľov, dôležité.

       Tohtoročnou témou je "Nadobúdame zdravšie stravovacie návyky, bez nadmernej spotreby cukru a umelých farbív." V dnešnej dobe, kedy sa tempo života zrýchľuje a dostupnosť potravín je neobmedzená, je dôležitejšie ako kedykoľvek predtým, dbať na zdravé stravovanie. Zatiaľ čo ponuka potravín je lákavá, nie vždy je aj zdravá. Nadmerná konzumácia cukru a umelých farbív môže mať negatívne dopady na naše zdravie.

      • Teambuilding v Zelenej Lagúne

       Teambuilding je výborným nástrojom na utuženie tímovej práce a zvýšenie motivácie zamestnancov. Spája zamestnancov, motivuje ich k vytváraniu pozitívneho pracovného prostredia a lepším výsledkom. Pomáha zlepšovať vnútornú komunikáciu, produktivitu, morálku na pracovisku a pomáha zamestnancom lepšie sa spoznávať.

      • Mladý Digitálny Európan 2024

       Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku v spolupráci s Národným inštitútom vzdelávania a mládeže a Žilinskou univerzitou v Žiline dnes 15. 05. 2024 zorganizovali vedomostnú súťaž pod názvom Mladý Digitálny Európan 2024, do ktorej sa zapojila aj naša škola Obchodná akadémia vo Vranove nad Topľou.

      • Trh práce a absolventi obchodnej akadémie

       14. mája 2024 sa žiaci IV. ročníka Obchodnej akadémie vo Vranove nad Topľou zúčastnili odbornej besedy s pracovníkmi Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny (ÚPSV a R) vo Vranove nad Topľou.

       Žiaci mali možnosť získať informácie ako využiť možnosti súčasného trhu práce, ako postupovať pri hľadaní pracovného miesta alebo brigády, ako sa zúčastniť absolventskej praxe, kedy a prečo sa registrovať na úrade práce, alebo ako získať finančnú pomoc na začiatku podnikania.

      • Študentské voľby

       Voľby do Európskeho parlamentu sa blížia! Študentské voľby vytvárajú priestor pre hlas mladých ľudí a prinášajú ich názor do verejného života.

       Študentské voľby sú organizované pod viacerými záštitami, ako napríklad Ministerstva školstva, výskumu, vývoja a mládeže, či Zastúpenia Európskej komisie v SR.

   • Partneri

    • EU BA
    • Slovenská agentúra životného prostredia
    • Zelený vzdelávací fond
    • MŽP
   • Prihlásenie

   • Zvonenia

    Sobota 25. 5. 2024
   • Fotogaléria

     zatiaľ žiadne údaje