• Láska kvitne v každom veku

       Študenti Obchodnej akadémie vo Vranove nad Topľou sa aj tento rok zapojili do výzvy Láska kvitne v každom veku, motívom výzvy boli kvety. Vytvorili 100 kusov pohľadníc a potešia tak srdcia seniorov v zariadeniach - GERION senior centrum, n. o. v Zámutove a Centrum sociálnych služieb AMETYST v Tovarnom.

      • ABSOLVENT ROKA 2023

       Osobitná pochvala riaditeľkou školy spojená s finančnou odmenou bola udelená

       ADAMOVI GRIGEĽOVI za úspešnú reprezentáciu školy v celoslovenskom kole Olympiády podnikový hospodár, v ktorej obsadil 2. miesto, za 5. miesto v celoštátnom kole súťaže Mladý účtovník, za 2. miesto v 1. kole Finančnej olympiády, za reprezentáciu školy s cvičnou firmou iSalt, s. r. o., za vynikajúce výsledky v externej a internej časti maturitnej skúšky zo SLJ, ANJ a v praktickej časti maturitnej skúšky a za aktivitu, usilovnosť a vzornú prípravu počas celého štúdia.

      • Rozlúčka s absolventmi

       Život nie je o počte nadýchnutí, ale o chvíľach, ktoré nám berú dych. Takú chvíľu ste dnes zažili, milí naši absolventi.

       Štyri roky úsilia, spolupatričnosti, vzájomnej pomoci, možno spoločných problémov, ale určite aj spoločných riešení.

       Teraz Vás čaká veľa nových dvier. Želáme Vám, aby každé, do ktorých vstúpite, boli tie pravé. Ak by ste si náhodou vybrali nesprávne a nevládali sa nadýchnuť, obzrite sa späť. Rozpleťte zopár ošúchaných spomienok zo stredoškolských lavíc. Nechajte sa nimi viesť, vždy tu budú pre Vás, keď zablúdite.

      • Maturitné skúšky

       Je dobojované! Maturitné otázky sa vyžrebovali, prípravy žiakov dopísali a tri predmetové maturitné komisie si vypočuli ústne odpovede našich maturantov. Tohtoročné maturitné skúšky sú už minulosťou.

       Milí naši maturanti! Veľa informácií a poznatkov, ktoré ste sa v škole naučili, môžete zabudnúť. Vždy sa však držte logiky, triezveho úsudku, rozumu a ideálov tolerancie a humanizmu. Ak sa Vám tieto ušľachtilé ciele podarí čo len sčasti naplniť, dokážete tým sebe aj iným, že ste sa neučili pre školu, ale naozaj pre život.

      • Účelové cvičenia

       Žiaci prvého a druhého ročníka Obchodnej akadémie vo Vranove nad Topľou sa 1. júna 2023 zúčastnili účelových cvičení, ktoré prebiehali v okolí Troch krížov.

       Pod vedením vedúcich jednotlivých blokov sa žiaci postupne oboznámili so zdravotnou prípravou, protipožiarnou ochranou, zásadami ekológie, či topografiou. Dnešné dopoludnie nám všetkým spríjemňovalo krásne, slnečné počasie a dobrá nálada všetkých zúčastnených. Po chutnej opekačke a plní nových zážitkov sa vraciame späť do školských lavíc.

   • Partneri

   • Prihlásenie

   • Zvonenia

    Sobota 10. 6. 2023
   • Fotogaléria

     zatiaľ žiadne údaje