• Deň bez školskej tašky

       V piatkové ráno, 17. marca 2023, sa nejeden okoloidúci čudoval, keď si naši žiaci cestou do školy niesli svoje učebné pomôcky uložené v rôznych zvláštnych predmetoch.

       S výzvou prišli členovia Študentského parlamentu Obchodnej akadémie vo Vranove nad Topľou, ktorí v rámci študentských piatkov, organizujú rôzne školské akcie.

      • Maturita 2023

       Maturitná skúška je objektívnym meradlom zručností a vedomostí absolventa strednej školy.

       Tohtoročná externá časť a písomná forma internej časti maturitnej skúšky je už za nami.

       14. marca 2023 čakal našich maturantov externý test a slohová práca zo slovenského jazyka a literatúry a 15. marca 2023 externý test a slohová spráca z cudzieho jazyka.

      • Knihobúdka

       Človek, ktorý nečíta knihy, nemá žiadnu výhodu oproti tomu, ktorý nevie čítať.“

       (Mark Twain)

       Marec je mesiacom knihy. Študentský parlament Obchodnej akadémie vo Vranove nad Topľou pripravil pre žiakov školy malú verejnú knižnicu.

       Projekt knihobúdok funguje úspešne v mnohých európskych mestách. Pomocou knihobúdok môžete dať druhý dych Vašim knihám, prípadne si knihy požičiavať a čítať.

      • Duálne vzdelávanie je tu !

       Piatok, 24. 02. 2023, sa vybraní žiaci I. B triedy zúčastnili pohovoru so zamestnávateľkou, ktorá je zapojená do duálneho vzdelávania, s pani Mgr. Miladou Ivankovou, so spoločnosti Partners Group. Jej úlohou bolo vybrať dvoch žiakov, ktorí budú absolvovať odbornú prax na jej pracovisku počas celého štvorročného štúdia na obchodnej akadémii.

   • Partneri

   • Prihlásenie

   • Zvonenia

    Pondelok 20. 3. 2023
   • Fotogaléria

     zatiaľ žiadne údaje