• Teambuilding v Grand Bari

       Kolektív zamestnancov Obchodnej akadémie vo Vranove nad Topľou zažil netradičný teambuilding v Chateau Grand Bari.

       Vinárstvo pôsobí vo vinohradníckej oblasti Tokaj v obci Veľká Bara. Obhospodarujú približne 60 ha pôdy. Víno vyrábajú výhradne z hrozna z vlastných vinohradov, aby bola zachovaná kontinuita terroir. Ich snahou je vyrábať najkvalitnejšie tokajské víno a pestovať čo najkvalitnejšie hrozno, ktoré nám dáva tento jedinečný klenot Slovenska.

      • Pečie celá obchodná

       24. marca 2023 sa školou vôňa koláčov rozliehala, sladkým dobrotám obchodná akadémia podliehala.

       Školskú akciu zorganizoval Študentský parlament Obchodnej akadémie vo Vranove nad Topľou v rámci tematických študentských piatkov.

       Ďakujeme za podporu Ďoďovi Lukáčovi z Pečie celé Slovensko.

       Ing. Martina Sirníková

      • „Šialený? No a!“

       Dňa 24. marca 2023 sa žiaci I. ročníka Obchodnej akadémie vo Vranove nad Topľou počas celého dopoludnia zúčastnili zaujímavej interaktívnej diskusie a aktivít realizovaných na podporu duševného zdravia za účasti odborných a osobných expertov zo Združenia pre duševné zdravie INTEGRA, o. z., Michalovce.

      • Víťazstvo v ankete Učiteľ cvičnej firmy

       Ing. Martine Sirníkovej, učiteľke odborných ekonomických predmetov, bolo udelené medzinárodné ocenenie. Zvíťazila v česko-slovenskej ankete Učiteľ fiktívni firmy alebo cvičnej firmy za rok 2022.

       Anketu zorganizovala Metropolitní univerzita Praha, o. p. s. a České pošty, s. p. v spolupráci s podporou Centra fiktivních firem pri Národním pedagogickém institutu ČR a Slovenského centra cvičných firiem pri ŠIOV SR.

      • Postup do celoštátneho kola SOČ

       Dňa 21. 03. 2023 sa naše študentky 3. ročníka Júlia Haňová a Viktória Kleinová pod vedením PaedDr. M. Terpákovej zúčastnili krajského kola súťaže v stredoškolskej odbornej činnosti v priestoroch Súkromnej strednej odbornej školy ELBA v Prešove.

       Deň bol veľmi náročný. Obe reprezentantky boli výborne pripravené odprezentovať a obhájiť svoje práce na vysokej úrovni. Konkurencia bola veľmi silná, lebo v odbore 15 Ekonomika a riadenie, v ktorom nás reprezentovala V. Kleinová, bolo 11 výborných prác, pričom sa umiestnila na 2. mieste a postúpila do celoštátneho kola. Hoci sa J. Haňová neumiestnila na stupni víťazov, v odbore 17 Pedagogika, psychológia, sociológia v konkurencii 13 prác bola tiež vynikajúca.

      • Ponožková výzva

       Téma tohtoročnej ponožkovej výzvy je ,,With us not for us", poukazujúc na to, že ľudia s Downovým syndrómom sú tu s nami, nie pre nás.

       Žiaci Obchodnej akadémie vo Vranove nad Topľou si 21. marca 2023 obuli ponožky, z ktorých každá je iná a pomohli tak zvýšiť povedomie o ľuďoch s Downovým syndrómom. Downov syndróm je nazývaný aj trizómiou 21. chromozómu. Práve pre číselnú kombináciu 21 a 3 je Svetový deň Downovho syndrómu stanovený na 21. 03.

   • Partneri

   • Prihlásenie

   • Zvonenia

    Pondelok 27. 3. 2023
   • Fotogaléria

     zatiaľ žiadne údaje