Navigácia

Utorok 27. 9. 2022
Počet návštev: 55253
 • 23. septembra 2022 ste v uliciach nášho mesta mohli stretnúť aj našich dobrovoľníkov.

  Biela pastelka je verejná zbierka, ktorá aj vďaka Vašej pomoci zlepšuje životy tých, ktorí sa ocitli v neľahkej životnej situácii. Cieľom zbierky je získanie finančných prostriedkov na podporu ľudí so zrakovým postihnutím. Výnos Bielej pastelky je každoročne použitý na poskytovanie sociálneho poradenstva a sociálnej rehabilitácie, teda na financovanie aktivít, ktoré nevidiacim a slabozrakým ľuďom pomáhajú začleniť sa do bežného života. Biela pastelka patrí medzi 10 najväčších zbierok na Slovensku.

 • Žiaci Obchodnej akadémie vo Vranove nad Topľou sa v dňoch 19. až 23. 09. 2022 zúčastnili turistického kurzu. Keďže predpoveď počasia nám veľmi nepriala, boli sme nútení pripraviť aj mokrý variant kurzu, ktorý sme nakoniec aj zrealizovali.

  Pod vedením vedúceho kurzu Mgr. Dominika Kahanovského a pedagogickým dozorom Ing. Martiny Sirníkovej a Mgr. Lenky Čižmarikovej nič nezabránilo žiakom si ho užiť.

  Po týždni pekných zážitkov či už zo Slovenských opálových baní v obci Červenica, Kaštieľa a archeoparku v Hanušovciach n. T. alebo Vihorlatskej hvezdárne v Humennom sa naši žiaci s úsmevom vracajú späť do školských lavíc.

 • Žiaci I., III. a IV. ročníka Obchodnej akadémie vo Vranove nad Topľou sa spolu so svojimi pedagógmi dňa 22. 09. 2022 zúčastnili 40. ročníka medzinárodnej speváckej súťaže Zlatý gaštan, ktorá sa konala v Mestskom dome kultúry vo Vranove nad Topľou.

  V súťaži vystúpilo 12 nádejných speváčok z východného Slovenska a zo susedného Poľska. Vypočuli sme si piesne rozličných žánrov v rôznych jazykoch. Súťažiace predviedli vynikajúce výkony, ktoré boli odmenené zaslúženým potleskom. Srdečne ďakujeme za nádherný kultúrny zážitok a zúčastneným speváčkam prajeme mnoho ďalších úspechov.

 • Žiaci tretieho ročníka Obchodnej akadémie vo Vranove nad Topľou dňa 14. 09. 2022 úspešne ukončili trojdňový Kurz na ochranu života a zdravia.

  Plní skúseností a elánu sa vracajú do školských lavíc a tešia sa na vlnu nových vedomostí. Veľa zdaru v ďalšom štúdiu milí žiaci.

  Mgr. Dominik Kahanovský

 • Dňa 09. 09. 2022 sa žiaci 1. a 2. ročníka Obchodnej akadémie vo Vranove nad Topľou zúčastnili účelových cvičení.

  Jednotlivé bloky boli kvôli zlému počasiu realizované v priestoroch OA. O realizáciu jednotlivých blokov sa postarali Mgr. Alexander Goľa, PaedDr. Mária Kočiková a Mgr. Mária Lipkošová. Žiaci nadobudli doposiaľ nepoznané vedomosti a už teraz sa tešia na nasledujúce kurzy.

  Mgr. Dominik Kahanovský

Novinky

Kontakt

 • Obchodná akadémia, Daxnerova 88, Vranov nad Topľou
  Daxnerova 88, 093 35 Vranov nad Topľou
 • +421 057 44 236 44
  +421 057 44 646 92

Fotogaléria