• Deň nezábudiek

       Pre duševné zdravie človeka je dobré mať možnosť vyrozprávať sa zo svojich trápení a problémov. Preto je dobré, aby Linka dôvery Nezábudka fungovala aj naďalej. Skúsme teda urobiť spolu niečo dobré a podporme finančne Linku dôvery Nezábudka. Veď konanie dobra prospieva nielen duševnému zdraviu jednotlivca, ale aj celej spoločnosti.

      • Dobrovoľníci vo vranovskej nemocnici

       Dobrovoľnícke centrum Krajší deň je združenie, ktorého cieľom je spríjemniť dospelým a detským pacientom chvíle strávené vo vranovskej nemocnici. Dobrovoľníci prinesú do nemocnice pozitívnu atmosféru a to všetko nezištne v rámci svojho voľného času.

       Odmenou im bude nezaplatiteľný pocit, že urobili niečo zmysluplné. Celý priebeh návštevy dobrovoľníkov je prispôsobený predstavám a zdravotnému stavu pacientov.

      • Stop domácemu násiliu

       Dňa 2. októbra 2023 sa žiaci III. ročníka Obchodnej akadémie vo Vranove nad Topľou zúčastnili aktivity zameranej na špecifikáciu domáceho násilia. S pracovníkmi intervenčného centra MY MAMY, o. z. Prešov sa aktívne zapájali do riešenia rôznych prípadových štúdií. Výsledkom ich dopoludňajšej aktivity pod vedením lektorov sú interaktívnym spôsobom nadobudnuté vedomosti a schopnosti komunikovať aj o takejto citlivej téme.

      • Ponožkový október

       Aj ten rok sa zapájame do celoslovenskej zbierky nových ponožiek - Ponožkový október.

       Zmyslom tejto aktivity je pred zimným obdobím vyzbierať ponožky pre ľudí v núdzi, hlavne pre tých, ktorí žijú na ulici. Zistilo sa, že najžiadanejšou časťou oblečenia v charitách a organizáciách starajúcich sa o takých ľudí sú ponožky.

      • Európsky deň jazykov

       26. september – Európsky deň jazykov, ktorý vyhlásila Rada Európy v roku 2001 počas Európskeho roka jazykov, si školy v členských krajinách každoročne pripomínajú prostredníctvom rôznorodých aktivít (napríklad súťaží, kvízov, besied, školských rozhlasových vysielaní, športových podujatí).

       Cieľom Európskeho dňa jazykov je upozorniť na dôležitosť učenia sa jazykov, podporiť rozvoj viacjazyčnosti, jazykovej a kultúrnej rozmanitosti, interkultúrneho porozumenia i celoživotného vzdelávania.

   • Partneri

   • Prihlásenie

   • Zvonenia

    Streda 4. 10. 2023
   • Fotogaléria

     zatiaľ žiadne údaje