• Novinky

      • Turistický kurz

      • Žiaci druhého ročníka Obchodnej akadémie vo Vranove nad Topľou sa v dňoch 19. 06. - 21. 06. 2024 zúčastnili turistického kurzu v nádhernom prostredí národného parku Slovenský raj. 

       Krásne, slnečné počasie, dobrá nálada a chuť zdolávať prekážky, no i samých seba, nás sprevádzali počas celého pobytu v rekreačnom stredisku Podlesok. 

       Žiakom ďakujeme za vzornú disciplínu i dodržiavanie pokynov svojich učiteľov a v neposlednom rade ďakujeme i samotných pedagógom za príkladnú organizáciu celého kurzu. Žiaci sa po načerpaní síl a nových zažitkov opäť vracajú do školských lavíc, no už len na malú chvíľu.

       Mgr. Dominik Kahanovský

      • Exkurzia vo Faveo Healthcare, s. r. o.

      • Žiaci I. ročníka  Obchodnej akadémie vo Vranove nad Topľou sa 21. 06. 2024 zúčastnili exkurzie vo výrobnom podniku Faveo Healthcare, s. r. o..

       Firma Faveo Healthcare Ltd. so sídlom v írskom Dubline  bola založená v roku 2009 a v súčasnosti je vedúcou spoločnosťou skupiny Private Label v Európe, ktorá sa špecializuje na výrobu lekárskych textílií a tiež navrhuje a vyrába bezšvíkové pletené výrobky pre svojich zákazníkov v zahraničí. Hlavnými odberateľmi výrobkov sú predovšetkým sociálne zariadenia a nemocnice so sídlom vo Francúzsku, Belgicku a v Nemecku. 

       Počas exkurzie sa žiaci oboznámili s celým výrobným procesom, od prípravy materiálu až po expedíciu hotových výrobkov, ktorý prebieha v režime viaczmennej prevádzky. 

       Pedagogické vedenie počas exkurzie vykonávali Ing. Daniela Sotáková, Ing. Daniela Sabolová, Ing. Lenka Haritunová a Mgr. Lenka Michalová.

       Ďakujeme Kataríne Sabolovej zo spoločnosti Faveo Healthcare, s. r. o. za jej odborný prístup pri sprevádzaní žiakov počas exkurzie a spoločnosti Faveo Healthcare, s. r. o. vo Vranove nad Topľou za vytvorenie príležitosti prepojiť teóriu s praxou.

       Ing. Daniela Sabolová

      • Deň úsmevu 2024

      • Ich vysnívaná destinácia je domov. Domov je pre mnohých ľudí nedosiahnuteľnou destináciou. Každá tretia slovenská rodina je ohrozená chudobou a čelí možnej strate strechy nad hlavou. Práve tieto rodiny to majú najťažšie, pretože im hrozí odňatie dieťaťa z rodiny. Organizácia Úsmev ako dar pre ne hľadá celoročne východisko z náročnej životnej situácie.

       20. júna 2024 ste v uliciach nášho mesta mohli stretnúť naše dobrovoľníčky Tamaru, Nikolu, Ninu a Veroniku, ktorým ďakujeme za pomoc pri organizovaní tejto verejnej zbierky.  

       Ďakujeme všetkým, ktorí zbierku podporili a ukázali tak rodinám, že s nimi môžu v núdzi počítať. 

       Ing. Martina Sirníková

      • Aj druháci si zmerali výkon v písaní na PC

      • 17. júna 2024 si zmerali svoj výkon v odpise textov na počítači žiaci II. ročníka. Výsledok súťaže ovplyvnila rýchlosť a presnosť písania.

       V odpise textu v programe Word sú výsledky nasledovné:
       1. miesto – Béreš Adam, II. A – 243,5 čistých úderov/min; % chýb 0,00;
       2. miesto – Goga Jakub, II. B - 202 čistých úderov/min; % chýb 0,00;
       3. miesto – Kolesár Florián II. B – 200 čistých úderov/min; % chýb 0,09.

       V odpise textu s použitím programu All Ten Fingers - ATF bolo udelené iba jedno miesto:
       1. miesto - Goga Jakub, II. B – 166 čistých úderov za minútu; % chýb 0,51.

       Súťaž zabezpečila: Ing. Ľubica Smolejová

      • Súťaž z účtovníctva II. a III. ročník

      • Žiaci II. a III. ročníka si svoje vedomosti z účtovníctva overili v súťaži, ktorá sa konala 12. 06. 2024 (II. ročník) a 13. 06. 2024 (III. ročník).

       U žiakov II. ročníka bola súťaž zameraná na rýchlosť a presnosť účtovania základných účtovných prípadov. Výsledky súťaže: 

       1. miesto – Diana Vavreková, II. B,

       2. miesto – Roman Balog, II. B,

       3. meisto – Šimon Saraka, II. B.

       U žiakov III. ročníka bola súťaž zameraná na logické myslenie, presnosť a zručnosť v účtovaní. Umiestnenie bolo nasledovné: 

       1. miesto – Adam Levický, III. B,

       2. miesto – Viktória Antolová, III. A a Samuel Ihnát, III. A,

       3. miesto – Samuel Gurňák, III. B

       Všetkým súťažiacim ďakujeme za účasť a víťazom srdečne blahoželáme.

       Ing. Lenka Haritunová

      • Menovanie do funkcie riaditeľky školy

      • Milan Majerský, predseda Prešovského samosprávneho kraja, dnes menoval do funkcie riaditeľky Obchodnej akadémie, Daxnerova 88 vo Vranove nad Topľou Ing. Máriu Chrapekovú.  

       Blahoželáme a želáme Vám vo Vašej práci veľa síl, vytrvalosti, odvahy a úspechov.

      • Ocenenie Lux mentium pre žiaka strednej školy

      • Naša čerstvá absolventka a maturantka roka 2024, Viktória Kleinová, získala plaketu Lux mentium – Svetlo poznania od predsedu PSK PaedDr. Milana Majerského, PhD..

       O návrhu na ocenenie rozhodovala komisia zložená zo zástupcov odboru školstva PSK. Tí brali do úvahy umiestnenie žiakov v rôznych súťažiach, reprezentáciu školy na medzinárodnej úrovni, vysoko humánny prístup či mimoriadny prejav aktivity a iniciatívy.

       Viktória počas celého štúdia dosahovala výborné študijné výsledky, svojimi rôznorodými aktivitami a vystupovaním v škole i mimo nej reprezentovala nielen školu, ale aj okres a kraj. 

       Viktóriine dosiahnuté úspechy:

       • 2. miesto na krajskej prehliadke SOČ v Prešove v odbore 15 Ekonomika a riadenie, 

       • 4. miesto na celoštátnej prehliadke prác SOČ v Modre, 

       • postup do celoštátneho kola Ekonomickej olympiády, 

       • riaditeľka cvičnej firmy CO&COCOA, s. r. o., s ktorou získali na 25. ročníku Medzinárodného veľtrhu cvičných firiem v Bratislave Top cenu za Najlepšiu cvičnú firmu a 3. miesto za elektronickú prezentáciu,  

       • redaktorka školského časopisu Na Priamo,  v súčasnosti časopis OA-čik, 

       • víťazka tanečných súťaží na Slovensku i v rámci Európy. 

       Viktória je samostatná, cieľavedomá, aktívna a komunikatívna, je veľmi všestranná a zodpovedná. Svojimi činmi a nanajvýš humánnym a prosociálnym prístupom k okoliu výrazne motivovala ostatných študentov. Prejavmi svojej osobnosti prispievala k šíreniu dobrého mena Obchodnej akadémie vo Vranove nad Topľou, ako aj celého okresu. 

       Blahoželáme a ďakujeme, Viktória!

      • Štafetový beh

      • Kvarteto žiakov Obchodnej akadémie vo Vranove nad Topľou v zložení Šimon Jackanič, Tomáš Fedor, Martin Mihok a Nikolas Forgáč, sa 14. 06. 2024, zúčastnili pilotného ročníka štafetového behu organizovaného Gymnáziom Cyrila Daxnera. 

       Na cezpoľnom okruhu v okolí "troch krížov" podali naši žiaci vyrovnané výkony a odnášajú si pekné druhé miesto. 

       Chlapcom prajeme esťe veľa športových úspechov a ďakujeme im za vzornú reprezentáciu školy.

       Mgr. Dominik Kahanovský

      • Láska kvitne v každom veku

      • Študenti Obchodnej akadémie vo Vranove nad Topľou sa aj tento rok zapojili do celoslovenskej výzvy Láska kvitne v každom veku. 

       Opäť mali možnosť potešiť srdcia seniorov. Stačilo, aby z lásky vytvorili niečo jedinečné: nádhernú, ručne robenú pohľadnicu s neutrálnym oslovením a zaniesli ju do vybraného zariadenia pre seniorov zo zoznamu zapojených zariadení. 

       Naši študenti potešili seniorov v Zariadení pre seniorov vo Vranove nad Topľou. Kreativite sa medze nekládli, študenti zapojili fantáziu a do 115 pohľadníc vložili kúsok svojho srdca. Motívom výzvy boli kvety, ktorými seniorov obdarovali a pomohli im tak skrášliť si ich okolie. 

       Ďakujeme všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom zapojili do organizácie tejto krásnej výzvy a potešili tak srdcia seniorov.

       Ing. Martina Sirníková

      • Súťaž prvákov v písaní na počítači

      • Žiaci I. ročníka si 13. júna 2024 zmerali svoj výkon v písaní textov na počítači v programe Word a v programe All Ten Fingers – ATF.

       Súťažiaci písali v programe Word 10-minútový odpis textu. Výsledok súťaže ovplyvnila rýchlosť a presnosť písania. Výsledky súťaže sú nasledovné:
       1.  miesto – Ondik Adrián – I. B, počet čistých úderov/min 269,6 a % chýb 0,03;
       2.  miesto – Kozáková Karin – I. B, počet čistých úderov/min 240,6 a % chýb 0,00;
       3. miesto – Valčová Sandra – I. B, počet čistých úderov/min 230,5 a % chýb 0,08.

       Žiaci I. ročníka v programe All Ten Fingers mali v časovom limite 10 minút splniť koncoročný limit písania v počte 150 čistých úderov za 1 minútu s čo najvyššou presnosťou. Dosiahli tieto výsledky:
       1.  miesto – Ondik Adrián – I. B, počet čistých úderov/min 272 a % chýb 0,52;
       2.  miesto – Dzurňáková Stela – I. B, počet čistých úderov/min 246 a % chýb 0,60;
       3.  miesto – Kozáková Karin – I. B, počet čistých úderov/min 200 a % chýb 0,24.

       Víťazom srdečne blahoželáme a všetkým účastníkom súťaže ďakujeme za účasť a podané výkony.                                                                                             

       Ing. Ľubica Smolejová

      • ZODPOVEDNÁ CVIČNÁ FIRMA 2024

      • Skvelý úspech našich zodpovedných cvičných firiem v Prahe!

       Naše dve cvičné firmy Komora, s. r. o. a G - Food, s. r. o. pod odborným vedením Ing. Martiny Sirníkovej a pedagogickým vedením Mgr. Štefana Gonosa aj tentokrát zabojovali a z veľtrhu v Prahe si odnášajú skvelé ocenenia: 

       1. miesto v kategórii Najlepší leták - G - Food, s. r. o., 

       1. miesto v kategórii Cena návštevníka veľtrhu - G - Food, s. r. o., 

       2. miesto v kategórii Tanier zodpovednej cvičnej firmy - Komora, s. r. o., 

       3. miesto v kategórii Cena návštevníka veľtrhu - Komora, s. r. o.. 

       Tešíme sa z našich šikovných študentov, ktorí šíria dobré meno našej školy nielen doma, ale aj v zahraničí. 

       Naša cesta za veľtrhom v Prahe bola súčasťou druhého projektového stretnutia, ktoré nadväzovalo na februárový veľtrh na pôde našej školy. Počas prvého stretnutia nás navštíli študenti Metropolitnej univerzity v Prahe, ktorých sprevádzal pán Ing. Radek Maxa, PhD. Tento krát sa projektové stretnutie odohrávalo v Prahe a bolo spojené so spomínaným veľtrhom. Obidva stretnutia boli financované z grantu Medzinárodného vyšehradského fondu v rámci proejktu V4 - Gen Mini Grants. Touto cestou sa im chceme srdečne poďakovať. 

       https://www.visegradfund.org/

      • Budovanie kvalitných vzťahov

      • 7. júna 2024 žiaci II. A triedy Obchodnej akadémie vo Vranove nad Topľou absolvovali veľmi zaujímavý workshop. Počas celého dopoludnia títo mladí ľudia interaktívnym spôsobom pod vedením odborníkov pracovali na sebazdokonaľovaní a poznávaní sa navzájom.

       Cieľ aktivity bol naplnený – zaistiť prevenciu negatívnych javov v oblasti vzťahov a sexuality. Žiaci mohli nadobudnúť vedomosti, zručnosti a postoje, ktoré im pomôžu robiť informované a zodpovedné rozhodnutia tak, aby mali zdravé, bezpečné a rešpektujúce vzťahy. 

       Za odbornú spoluprácu veľmi pekne ďakujeme lektorom vzťahovej a sexuálnej výchovy - Dominikovi Selepovi a Zuzke Bendíkovej z občianskeho združenia InTYMYta  (https://www.intymyta.sk/).

       Ing. Daniela Sabolová

      • Overovanie teórie v praxi

      • Odborná dvojtýždňová prax žiakov III. ročníka Obchodnej akadémie vo Vranove nad Topľou prebiehala v čase od 20. 05. do 31. 05. 2024.

       Všetci žiaci v tomto školskom roku vykonávali odbornú prax v rámci okresu Vranov nad Topľou. 51 žiakov bolo umiestnených do 28 rôznych inštitúcii a podnikov. Odborná prax prebiehala na Mestskom a Okresnom úrade, na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny vo Vranove nad Topľou, v spotrebnom družstve COOP JEDNOTA, na 11
       obecných úradoch a v 13 podnikateľských subjektoch. Tieto organizácie si zväčša žiaci vyberali samy po predložení písomného súhlasu organizácie s vykonaním praxe.

       Všetkým zainteresovaným úradom a podnikateľským subjektom ďakujeme za ich ústretovosť a zhovievavosť počas vykonávania odbornej praxe našich žiakov.

       Ing. Ľubica Smolejová

      • Rozlúčka s absolventmi

      • Dospelé vety dospelých detí, posledný zošit zakotvil v koši...

       Milí naši absolventi, 

       do ďalšieho života Vám prajeme len to najlepšie a vykročte v ústrety ďalšiemu životu tou správnou nohou. 

       Nech sa Vám v živote darí a s láskou a úsmevom spomínate na svoju strednú školu! My na Vás určite nezabudneme! 

       Ad Revidendum 2029

      • MATURANTKA ROKA

      • Osobitná pochvala riaditeľkou školy spojená s finančnou odmenou bola udelená

       VIKTÓRII KLEINOVEJ 

       za výborné výsledky dosiahnuté v externej a internej časti maturitnej skúšky a počas celého štúdia na Obchodnej akadémii vo Vranove nad Topľou, za vynikajúce výsledky v SOČ a za reprezentáciu školy na verejnosti. 

       Blahoželáme, Viktória!

      • Cesta k muzikálu

      • 29. 05. 2024 vyučovací deň žiakov 1. a 2. ročníka Obchodnej akadémie vo Vranove nad Topľou, obohatil výchovný koncert, na ktorom bol žiakom prestavený muzikál – jeden z najpopulárnejších hudobno-dramatických žánrov súčasnosti a to ne len ukážkami, ale aj slovne.

       Mladí poslucháči sa oboznámili s operetou, šansónom, džezom a  černošským spirituálom, ktoré vzniku muzikálu predchádzali. Program bol zostavený z najznámejších piesní a duet, ktoré boli poprepájané sprievodným slovom. 

       Odzneli napríklad populárne melódie z Porgy a Bess, Modrej ruže, My fair lady, Jesus Christ Superstar alebo Kleopatry. 

       Účinkujúcimi boli profesionálni umelci – renomovaní sólisti Štátneho divadla Košice a Divadla J. Záborkého v Prešove.

       Za sprostredkovanie umeleckého zážitku priamo v našej telocvični účinkujúcim ďakujeme.

       Ing. Viera Kandalová

      • Prednáška pre prvákov

      • Dnes do našej školy zavítala príjemná návšteva z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva vo Vranove nad Topľou. Jej zamestnankyne žiakom sprostredkovali potrebné a zaujímavé informácie. 

       PhDr. Slavomíra Ficíková ich v rámci prednášky Pohybová aktivita a zdravá výživa oboznámila aj s pojmami bazálny metabolizmus, kalorické tabuľky, porozprávali sa o kladoch aj záporoch športovej aktivity, o tuku, svaloch a mnohom inom. 

       Mgr. Mária Gešperová pri príležitosti blížiaceho sa Svetového dňa bez tabaku hovorila o vplyve tabakového priemyslu na deti a mládež v globálnom meradle. Žiakom sa obe prednášky páčili a sú za ne vďační. 

       Tešíme sa na ďalšiu vzájomnú spoluprácu! 

       Mgr. Lenka Čižmariková

      • Účelové cvičenia prvákov a druhákov

      • Dňa 24. 05. 2024 absolvovali žiaci 1. a 2. ročníka Obchodnej akadémie vo Vranove nad Topľou účelové cvičenia. Realizácia jednotlivých stanovíšť  prebiehala v okolí Lesíka 1. mája. 

       Postupne sa žiaci oboznámili so zdravotnou prípravou, protipožiarnou ochranou, ekológiou a v poslednom bloku ich čakala topografia. Za prípravu i samotnú realizáciu výuky na jednotlivých stanovištiach ďakujeme kolegyniam Mgr. Márii Lipkošovej, Mgr. Lenke Čižmarikovej, Ing. Anne Černegovej, Mgr. Jane Štovkovej ako i triednym učiteľkám a učiteľom za pomoc pri organizácii účelových cvičení. 

       Žiakom ďakujeme za účasť a prajeme im do záverečného mesiaca školského roka veľa síl a úspechov.

       Mgr. Dominik Kahanovský

      • Školský časopis OAčik - 2. číslo

      • V školskom roku 2023/2024 publikujeme už III. vydanie časopisu s názvom OAčik, v ktorom sa každý rok redakčná rada venuje inej téme, ktoré sú pre nás, spotrebiteľov, dôležité.

       Tohtoročnou témou je "Nadobúdame zdravšie stravovacie návyky, bez nadmernej spotreby cukru a umelých farbív." V dnešnej dobe, kedy sa tempo života zrýchľuje a dostupnosť potravín je neobmedzená, je dôležitejšie ako kedykoľvek predtým, dbať na zdravé stravovanie. Zatiaľ čo ponuka potravín je lákavá, nie vždy je aj zdravá. Nadmerná konzumácia cukru a umelých farbív môže mať negatívne dopady na naše zdravie.  

       Ďakujeme redakčnej rade v zložení: Katarína Gombitová, Viktória Kleinová zo IV. B triedy a Alena Baranová, Roman Balog z II. B triedy za články - čokoláda a jej zdravšie varianty, rozhovor so zdravým bistrom a bioobchodom v našom meste, za anketu o stravovacích návykov učiteľov a žiakov našej školy a ďalšie iné.

       Ing. Anna Černegová a Mgr. Lenka Michalová - koordinátorky redakčnej rady

      • Teambuilding v Zelenej Lagúne

      • Teambuilding je výborným nástrojom na utuženie tímovej práce a zvýšenie motivácie zamestnancov. Spája zamestnancov, motivuje ich k vytváraniu pozitívneho pracovného prostredia a lepším výsledkom. Pomáha zlepšovať vnútornú komunikáciu, produktivitu, morálku na pracovisku a pomáha zamestnancom lepšie sa spoznávať.

       Zamestnanci Obchodnej akadémie vo Vranove nad Topľou absolvovali teambuilding v hoteli Zelená Lagúna, v rekreačnej časti Domaša - Dobrá. Okolie, areál hotela Zelená Lagúna a jeho priestory predstavujú ideálne riešenie pre skĺbenie práce a oddychu. Samozrejmosťou bola ústretovosť personálu a servis na vysokej úrovni.

       Profesionálny personál hotela zabezpečil, aby bolo všetko podľa našich predstáv. Ďakujeme pánovi Stanislavovi Kozlovskému, riaditeľovi hotela, za skvelú organizáciu nášho teambuildingu. 

       Teambuilding môžeme označiť aj ako investíciu, ktorá sa nám určite do budúcna niekoľkonásobne vráti.