• Novinky

      • Lyžiarsky výcvik

      • Žiaci Obchodnej akadémie vo Vranove nad Topľou absolvovali v termíne 19. 02. až 23. 02. 2024 lyžiarsky výcvik v krásnom prostredí Slovenského raja.

       Aj napriek nepriaznivým prognózam počasia dokázali žiaci pod vedením Mgr. Lenky Michalovej, Ing. Lenky Haritunovej a vedúceho kurzu Mgr. Dominika Kahanovského zvládnuť náročné lyžiarske podmienky a bez väčších problémov úspešne absolvovať základy zjazdového lyžovania. Na svahu i mimo neho si žiaci užívali spoločnosť svojich spolužiakov, či učiteľov a spoločne pripravovali aj popoludňajšie, či večerné aktivity, ktorými si vypĺňali voľný čas.

       Domov sa žiaci vracali s úsmevom na tvári a s hlavou plnou nových zážitkov, či priateľstiev, no hlavne v zdraví a bez úrazov. Už teraz sa tešíme na ďalšiu spoluprácu s našimi prvákmi a prajeme im príjemné prežitie jarných prázdnin.

       Mgr. Dominik Kahanovský

      • Prevencia onkologických ochorení u dievčat a žien

      • 20. 02. 2024 sa dievčatá 2. a 3. ročníka Obchodnej akadémie vo Vranove nad Topľou zúčastnili preventívnej aktivity realizovanej Poradenským centrom ochrany a podpory zdravia Regionálneho Úradu verejného zdravotníctva so sídlom vo Vranove nad Topľou.

       Aktivita bola zameraná na poradenstvo a poznávanie zdravotných rizík nádorových chorôb u žien. Dievčatá si tak mali možnosť zvýšiť svoje povedomie o onkologických ochoreniach a možnostiach ich prevencie. Poukázali na dôležitosť vyšetrenia hlavných rizikových faktorov, ktoré súvisia so spôsobom života a prijatie odporúčaní v oblasti úpravy životného štýlu žien podľa ich individuálnych potrieb.

       Za odbornú prednášku veľmi pekne ďakujeme Mgr. Márii Gešperovej a Daniele Bižovej z RÚVZ so sídlom vo Vranove nad Topľou.

       Ing. Daniela Sabolová

      • Študovať alebo sa zamestnať?

      • Žiaci IV. ročníka Obchodnej akadémie vo Vranove nad Topľou dňa 20. februára 2024 sa dozvedeli výsledky psychologickej diagnostiky, ktorú absolvovali pod odborným vedením psychologičky CPP vo Vranove nad Topľou.

       Výsledky diagnostiky žiakom otvorili priestor na diskusiu o tom, ako vnímajú svoje silné stránky a v čom sú dobrí. Či sú skôr typy, ktoré radi pracujú manuálne, alebo radšej pomáhajú druhým, či sa radi učia nové veci, riešia intelektuálne problémy, alebo by radšej manažovali a zarábali peniaze? Či sú kreatívni, nemajú radi pravidlá alebo či majú radi prácu pravidelnú s jasnými pravidlami? Aké povolania by mohli týmto typom vyhovovať? Budú pokračovať v štúdiu na vysokej škole?

       Ďakujeme veľmi pekne za odbornú spoluprácu pani PhDr. Marte Mražikovej z CPP vo Vranove nad Topľou. Veríme, že výsledky „Profesiogramu“ žiakom pomôžu naštartovať sa v serióznom premýšľaní o budúcnosti.

       Prajeme Vám veľa úspechov, milí štvrtáci.

       Ing. Daniela Sabolová

      • Školská vlajka

      • Dovoľte nám, aby sme Vám pri príležitosti 55. výročia našej školy predstavili vlajku Obchodnej akadémie vo Vranove nad Topľou, ktorou chceme zachovať naše tradície a zároveň sa s nádejou pozerať do budúcnosti.

       Vlajka nás bude sprevádzať na našich zahraničných stážach, ktoré realizujeme prostredníctvom programu Erasmus+ do krajín Európskej únie už od roku 2017.

       Odvtedy sa zahraničnej praxe zúčastnilo 156 žiakov. Navštívili sme Londýn vo Veľkej Británii, Barcelonu v Španielsku, Ostravu v Českej republike, Sligo v Írsku, Lipsko v Nemecku, Sofiu v Bulharsku a Sanok v Poľsku.

       Autorom návrhu školskej vlajky je Mgr. Štefan Gonos, ktorý ju spolu s koordinátorkou projektu Erasmus+ Mgr. Renátou Jakubčinovou a riaditeľkou školy Ing. Máriou Chrapekovou symbolicky pokrstili na Dni otvorených dverí písmenkami z klávesnice.

      • Krajské kolo Ekonomickej olympiády v Prešove

      • 3 týždne, 8 krajských miest, takmer 650 súťažiacich, viac ako 1000 chlebíčkov a 7 000 strán papiera. Taká je bilancia krajských kôl 7. ročníka Ekonomickej olympiády.

       Ďalšou zastávkou v rámci krajských kôl Ekonomickej olympiády na východe  bol 06. 02. 2024 Prešov. Aj tento rok sa tu zoskupili najšikovnejší študenti z kraja s vášňou pre ekonómiu, ktorí si prišli otestovať svoje schopnosti a vedomostí.

       V teste školského kola v rámci celého Prešovského kraja dosiahol najlepší výsledok Ján Čupák. Do krajského kola sa prebojovali aj ďalší štyria naši žiaci, úspešní riešitelia - Viktor Vaľko, Bianka Balogová, Viktória Kleinová a Michaela Trebunová.

       Všetkým súťažiacim ďakujeme za účasť v krajskom kole a držíme prsty pri jeho vyhodnotení. Výsledky sa dozvieme približne o mesiac.

       Ing. Daniela Sabolová

      • MiniErasmus pre tretiakov

      • Dobrý deň,

       milí žiaci a rodičia, kontaktujeme Vás v mene organizácie Budúca Generácia Európy, o. z. (Future Generation Europe) v súvislosti s projektom MiniErasmus.

       V rámci projektu MiniErasmus sa študenti tretieho ročníka našej školy, majú možnosť zúčastniť počas štyroch dní na prednáškach a seminároch na špičkových slovenských fakultách vysokých škôl. Táto skúsenosť im priblíži možnosti vysokoškolského štúdia a poskytne priestor rozhodnúť sa, pri ich ďalších krokoch na ceste životom.

       Zároveň budú mať možnosť absolvovať sprievodné diskusie a workshopy, ktoré pripravila organizácia, či nahliadnuť do firiem a neziskových organizácií. Generálnym partnerom toho podujatia je Slovak Telekom, a .s.

       Projekt bude organizovaný v Bratislave, Banskej Bystrici a Košiciach. Tohtoročný MiniErasmus sa bude konať v dňoch od 24. 03. 2024 do 28. 03. 2024.

       Registrácia na projekt je už oficiálne spustená od 17. 02. 2024. Prečítajte si podrobne podmienky, jednou z nich je aj súhlas školy - OA Vranov n. Topľou, preto pred samotnou registráciu mi oznámte čo najskôr (do 23. 02. 2024) svoj záujem o MiniErasmus a fakultu/vysokú školu, na ktorej sa ho zúčastnite.

       Viac o projekte nájdete na:

       https://futuregenerationeurope.eu/mini-erasmus/

       Podmienky si preštudujte na: https://futuregenerationeurope.eu/mini-erasmus-prihlaska/#G

       Projekt ponúka unikátnu možnosť spoznať vysokú školu a stretnúť sa s budúcimi spolužiakmi ešte pred podaním prihlášky na vysokú školu, vďaka čomu môže byť rozhodnutie o Vašej budúcej kariére jednoduchšie a najmä založené na vlastnej skúsenosti.

       Ing Daniela Sabolová

       výchovná poradkyňa

      • Krajské kolo olympiády v anglickom jazyku

      • Dňa 14. 02. 2024 sa v priestoroch Gymnázia Konštantínova 2 v Prešove konalo krajské kolo olympiády v anglickom jazyku.

       Našu školu v kategórii 2D reprezentoval Lukáš Balog zo IV. B triedy. V silnej konkurencii súťažiacich prešovského kraja sa umiestnil na peknom druhom mieste.

       K víťazstvu mu chýbali len tri body. Lukášovi blahoželáme a ďakujeme za reprezentáciu školy.

       PaedDr. Mária Kočiková

      • Staň sa policajtom

      • 14. 02. 2024 žiaci IV. A a IV. B  absolvovali prednášku s témou  "Trestnoprávna zodpovednosť a zvýšenie povedomia práce príslušníkov Policajného zboru". Druhá časť prednášky bola venovaná testom z fyzickej zdatnosti a disciplínam, ktoré záujemcov o prácu v Policajnom zbore čakajú na previerkach. Nechýbali ani ukážky sebaobrany.

       Za prednášku a zaujímavé ukážky ďakujeme mjr. Ing. Jozefovi Hrehovi a npor. Mgr. Stanislavovi Júnovi.

      • Valentínska pošta

      • Pri príležitosti sviatku svätého Valentína zorganizoval školský parlament Obchodnej akadémie vo Vranove nad Topľou pre žiakov a pedagógov školy Valentínsku poštu. 

       Svojou valentínkou ste mohli potešiť svoju lásku, spolužiaka, či učiteľa. Aj u nás v škole sme si tak pripomenuli, aké dôležité je prejavovať si lásku a city. Žiaci si vyskúšali, že aj v dnešnej dobe digitálnych technológií má posielanie odkazov svoje čaro. 

       Ďakujeme žiakom II. A triedy za doručenie valentínskej pošty jej adresátom. 

       Ing. Martina Sirníková 

      • XVI. Tradičný veľtrh cvičných firiem

      • 9. februára 2024 otvorila Obchodná akadémia vo Vranove nad Topľou dvere všetkým – deviatakom zo základných škôl vranovského okresu, verejnosti, bývalým pedagogickým i nepedagogickým zamestnancom, hosťom i cvičným firmám. Pri príležitosti 55. výročia založenia školy sme zorganizovali Deň otvorených dverí a už XVI. Tradičný veľtrh cvičných firiem. Deviatakov čakala odborná prednáška, prednáška o duálnom vzdelávaní, diseminácia programu Erasmus+, beseda s absolventmi obchodnej akadémie a prehliadka priestorov školy.


       Na pôde našej školy sa prezentovali tri vysoké školy – Metropolitní univerzita v Prahe, Podnikovohospodárska fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave so sídlom v Košiciach a Ekonomická fakulta Technickej univerzity v Košiciach. Hostili sme dve cvičné firmy zo Súkromnej SOŠ z Giraltoviec, tri cvičné firmy z Obchodnej akadémie z Popradu a cvičné firmy z SOŠ služieb z Prešova, Obchodnej akadémie, Watsonova z Košíc a Obchodnej akadémie z Vlašimi z Českej republiky.


       Predsedom odbornej poroty bol Ing. Radek Maxa, Ph. D. z Katedry medzinárodného obchodu Metropolitnej univerzity v Prahe. Cvičné firmy vzájomne obchodovali, prezentovali svoje produkty verejnosti, nadväzovali obchodné kontakty. Šesť domácich a osem hosťujúcich cvičných firiem súťažilo v kategóriách – Najlepšia domáca a hosťujúca cvičná firma, Najlepší imidž stánku , Najlepšia elektronická prezentácia, Najlepší katalóg, Najlepšie logo a slogan, Najlepší reprezentant/tka, Najlepšia web stránka s eshopom a Cena návštevníka veľtrhu. Odborná porota rozhodla o víťazoch v jednotlivých kategóriách:

       Najlepšia domáca cvičná firma:
       1. miesto – Komora, s. r. o. – OA Vranov n. T. - predmetom podnikania CF je bezobalový
       obchod, pod odborným vedením Ing. Martiny Sirníkovej,
       2. miesto – G – Food, s. r. o. – OA Vranov n. T. – predmetom podnikania CF je poskytovanie
       služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu, pod odborným
       vedením Ing. Martiny Sirníkovej,
       3. miesto – La Dolce Vita, s. r. o. – OA Vranov n. T. – predmetom podnikania CF je výroba
       a predaj cukroviniek z cukrovej vaty, pod odborným vedením Mgr. Márie Lipkošovej.

       Najlepšia hosťujúca cvičná firma:
       1. miesto – Shape, s. r. o. – OA Poprad
       2. miesto – Čajovna V SADĚ – OA Vlašim
       3. miesto – CARIA, s. r. o. – Súkromná SOŠ Giraltovce


       Najlepší imidž stánku – Comfort Home, s. r. o. – OA Vranov n. T.
       Najlepšia elektronická prezentácia - ScentedHarmony, s. r. o. – OA Vranov n. T.
       Najlepší katalóg – Minit, s. r. o. – OA Košice

       Najlepšie logo a slogan – EAT ME, s. r. o. – OA Poprad
       Najlepší reprezentant – Adam Tomko – CANDEO, s. r. o. – Súkromná SOŠ Giraltovce
       Najlepšia reprezentantka – Jana Helešicová – Čajovna v SADĚ – OA Vlašim
       Najlepšia web stránka s eshopom - Čajovna v SADĚ – OA Vlašim
       Cena návštevníka veľtrhu – Komora, s. r. o. – OA Vranov n. T.

       Víťazným cvičným firmám blahoželáme a prajeme veľa úspechov v ďalšom podnikaní a reprezentovaní škôl na medzinárodných veľtrhoch cvičných firiem. Naše veľká vďaka patrí všetkým, korí sa podieľali na organizácii tohto podujatia a tiež tým, korí s nami oslávili 55. výročie založenia našej školy.

       Ing. Martina Sirníková

       https://www.vtn-vranov.sk/vranov-oa-zorganizovala-uz-16-rocnik-veltrhu-cvicnych-firiem/?fbclid=IwAR1fQVa8uRhALnfGMm5fDMtGizrUu2Dg-iQhwOFj1CPH9FbbKgPHk2jOQwk

      • Prednáška v Hornozemplínskej knižnici

      • Dňa 12. 02. 2024 sa žiaci III. ročníka našej školy zúčastnili na prednáške Vitamíny pre vzťah v rámci Národného týždňa manželstva v Hornozemplínskej knižnici vo Vranove nad Topľou.

       Témou nás sprevádzali manželia Anna a Ján Hoľkovci, ktorí sú manželmi viac ako 20 rokov, sú rodičmi, profesionálnymi rodičmi a vyše 10 rokov pripravujú snúbencov na manželstvo. Priblížili nám ich životnú cestu a piliere pre zdravý vzťah.

       Dozvedeli sme sa, že každý v živote hľadá potrebu bezpečia a lásky, až 70 % komunikácie tvorí neverbálna komunikácia a ak chceme porozumieť inému človeku, bolo by dobré, aby sme najprv porozumeli samým sebe.

       Ďakujeme Hornozemplínskej knižnici a manželom Hoľkovým za príjemné a povzbudivé dopoludnie.

       Mgr. Lenka Michalová

      • Duálne vzdelávanie v I. B sa už začalo!

      • Žiaci z I. B triedy sa od februára začali prakticky vzdelávať u zamestnávateľov, ktorí sa zapojili do duálneho vzdelávania. U zamestnávateľa budú títo žiaci vždy v piatok.

       Róbertovi poskytuje duálne vzdelávanie zamestnávateľ, ktorého predmetom je vedenie podvojného účtovníctva a poskytovanie daňového poradenstva a Daniele poskytuje duálne vzdelávanie Obecný úrad vo Vyšnom Kazimíri, kde sa postupne oboznámi s výkonom práce vo verejnom sektore.

       Na ďalších zmluvách o duálnom vzdelávaní pracujeme a Róbertovi a Daniele želáme nech sa im u zamestnávateľa darí.

       Ing. Anna Černegová

       koordinátorka duálneho vzdelávania

      • Krajské kolo súťaže SIP

      • 7. februára 2024 žiaci Oliver Čurlej (IV. A), Simon Zajac (III. A) a Adam Béreš (II. A) reprezentovali našu školu na krajskom kole súťaže SIP, ktorá sa ako každoročne konala na Obchodnej akadémii v Poprade.

       Aj napriek silnej konkurencii, v kategórii 10-minútový odpis textu žiaci predviedli svoje najlepšie výkony. Aj keď sa neumiestnili na popredných miestach, verím, že to bola pre nich príležitosť a obohatili svoje vedomosti a skúsenosti. Žiakom ďakujeme za účasť a reprezentáciu školy a prajeme veľa úspechov.

       Mgr. Mária Lipkošová

      • Činoherná anglická divadelná inscenácia

      • "Sedem poschodí, sedem nájomníkov, sedem osudov, anglický prejav s atraktívnymi dialektmi, variabilná scéna, dynamická hudobná koláž a expresívne herectvo..." to nám ponúklo profesionálne neštátne divadlo Divadelné centrum na predstavení s názvom United Neighbours of London, ktorého sme sa zúčastnili včera 31. 01. 2024 so žiakmi 1. - 3. ročníka. Žiaci mali možnosť preveriť si svoje jazykové znalosti v anglickom jazyku a zároveň si vychutnať nevšedný kultúrny zážitok.

       Mgr. Renáta Jakubčinová