• Školský parlament

    • Školský parlament

    • Školský parlament je reprezentatívnym orgánom žiakov strednej školy a zastupuje ich záujmy. Prostredníctvom neho majú žiaci možnosť demokraticky ovplyvňovať dianie v škole, participovať na ňom, vyslovovať svoje názory a požiadavky. Vytvorenie a fungovanie študentského parlamentu je prejavom demokratizácie a humanizácie súčasnej školy.

     Náplň práce členov školského parlamentu:

     - zastupovať a reprezentovať študentov,

     - spolupracovať s vedením školy,

     - podieľať sa na tvorbe školského poriadku,

     - organizovať školské akcie - napr. verejné zbierky, Študentský majáles, Deň študentstva, atď.

     - predsedníčka Školského parlamentu OA VT Viktória Sabolová zastupuje žiakov školy v Rade školy OA VT.

      

     Štatút školského parlamentu:

     Statut_SP.pdf

      

     Koordinátorka školského parlamentu:         Ing. Martina Sirníková

      

     Členovia školského parlamentu v školskom roku 2023/2024:

      

     P. č.

     Meno a priezvisko

     Trieda

     1.

     Vladimír Kulman

     I. A

     2.

     Sofia Konečná

     I. B

     3.

     Filip Pyreň

     II. A

     4.

     Roman Balog

     II. B

     5.

     Viktória Sabolová

     III. A

     6.

     Nina Kmecová

     III. B

     7.

     Tímea Miková

     IV. A

     8.

     Nina Treciaková

     IV. B

      

     Predseda ŠP

     Viktória Sabolová

     III. A

     1. podpredseda ŠP

     Tímea Miková

     IV. A

     2. podpredseda ŠP

     Filip Pyreň

     II. A