• Cvičné firmy

     • TRADIČNÝ VEĽTRH CF na OA - výsledky

     • XVI. ročník - 2024

      9. februára 2024 otvorila Obchodná akadémia vo Vranove nad Topľou dvere všetkým – deviatakom zo základných škôl vranovského okresu, verejnosti, bývalým pedagogickým i nepedagogickým zamestnancom, hosťom i cvičným firmám. Pri príležitosti 55. výročia založenia školy sme zorganizovali Deň otvorených dverí a už XVI. Tradičný veľtrh cvičných firiem. Deviatakov čakala odborná prednáška, prednáška o duálnom vzdelávaní, diseminácia programu Erasmus+, beseda s absolventmi obchodnej akadémie a prehliadka priestorov školy.


      Na pôde našej školy sa prezentovali tri vysoké školy – Metropolitní univerzita v Prahe, Podnikovohospodárska fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave so sídlom v Košiciach a Ekonomická fakulta Technickej univerzity v Košiciach. Hostili sme dve cvičné firmy zo Súkromnej SOŠ z Giraltoviec, tri cvičné firmy z Obchodnej akadémie z Popradu a cvičné firmy z SOŠ služieb z Prešova, Obchodnej akadémie, Watsonova z Košíc a Obchodnej akadémie z Vlašimi z Českej republiky. Predsedom odbornej poroty bol Ing. Radek Maxa, Ph. D. z Katedry medzinárodného obchodu Metropolitnej univerzity v Prahe. Cvičné firmy vzájomne obchodovali, prezentovali svoje
      produkty verejnosti, nadväzovali obchodné kontakty. Šesť domácich a osem hosťujúcich cvičných firiem súťažilo v kategóriách – Najlepšia domáca a hosťujúca cvičná firma, Najlepší imidž stánku , Najlepšia elektronická prezentácia, Najlepší katalóg, Najlepšie logo a slogan, Najlepší reprezentant/tka, Najlepšia web stránka s eshopom a Cena návštevníka veľtrhu. Odborná porota rozhodla o víťazoch v jednotlivých kategóriách:


      Najlepšia domáca cvičná firma:
      1. miesto – Komora, s. r. o. – OA Vranov n. T. - predmetom podnikania CF je bezobalový
      obchod, pod odborným vedením Ing. Martiny Sirníkovej,
      2. miesto – G – Food, s. r. o. – OA Vranov n. T. – predmetom podnikania CF je poskytovanie
      služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu, pod odborným
      vedením Ing. Martiny Sirníkovej,
      3. miesto – La Dolce Vita, s. r. o. – OA Vranov n. T. – predmetom podnikania CF je výroba
      a predaj cukroviniek z cukrovej vaty, pod odborným vedením Mgr. Márie Lipkošovej.

      Najlepšia hosťujúca cvičná firma:
      1. miesto – Shape, s. r. o. – OA Poprad
      2. miesto – Čajovna V SADĚ – OA Vlašim
      3. miesto – CARIA, s. r. o. – Súkromná SOŠ Giraltovce

      Najlepší imidž stánku – Comfort Home, s. r. o. – OA Vranov n. T.
      Najlepšia elektronická prezentácia - ScentedHarmony, s. r. o. – OA Vranov n. T.
      Najlepší katalóg – Minit, s. r. o. – OA Košice

      Najlepšie logo a slogan – EAT ME, s. r. o. – OA Poprad
      Najlepší reprezentant – Adam Tomko – CANDEO, s. r. o. – Súkromná SOŠ Giraltovce
      Najlepšia reprezentantka – Jana Helešicová – Čajovna v SADĚ – OA Vlašim
      Najlepšia web stránka s eshopom - Čajovna v SADĚ – OA Vlašim
      Cena návštevníka veľtrhu – Komora, s. r. o. – OA Vranov n. T.

      Víťazným cvičným firmám blahoželáme a prajeme veľa úspechov v ďalšom podnikaní a reprezentovaní škôl na medzinárodných veľtrhoch cvičných firiem. Naše veľká vďaka patrí všetkým, korí sa podieľali na organizácii tohto podujatia a tiež tým, korí s nami oslávili 55. výročie založenia našej školy.

      Link na reportáž:

      https://www.vtn-vranov.sk/vranov-oa-zorganizovala-uz-16-rocnik-veltrhu-cvicnych-firiem/?fbclid=IwAR1fQVa8uRhALnfGMm5fDMtGizrUu2Dg-iQhwOFj1CPH9FbbKgPHk2jOQwk

      https://www.facebook.com/watch/?v=900078284942470

       

      XV. ročník - 2023

      10. februára 2023 usporiadala Obchodná akadémia vo Vranove nad Topľou už 15. ročník Tradičného veľtrhu cvičných firiem, ktorý bol spojený s Dňom otvorených dverí.

      Na pôde školy sme zorganizovali otvorené vyučovacie hodiny, disemináciu programu Erasmus+, besedu s úspešnými absolventmi našej  školy, predstavili sme odbor duálne vzdelávanie a deviatakov pre previedli priestormi školy. Veľký záujem vzbudili odborné prednášky určené pre našich žiakov i deviatakov základných škôl vranovského okresu. Naše veľké poďakovanie patrí Martinovi Menšíkovi (marketingovému  manažérovi spoločnosti Profesia), Dr. h. c. prof. RNDr. Michalovi Tkáčovi, CSc. (dekanovi Podnikovohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave so sídlom v Košiciach) a tiež Ing. Radekovi Maxovi, Ph.D. (garantovi a koordinátorovi projektu Metropolitní univerzitní banky, Katedra medzinárodného obchodu Metropolitní univerzity v Prahe).

      Privítali sme aj pedagógov a žiakov zo školy Zespół Szkół nr 1 im. Karola Adamieckiego v poľskom Sanoku. Cieľom stretnutia bola podpora vzájomnej spolupráce škôl v rámci programu Erasmus+.

      12 cvičných firiem súťažilo v kategóriách - TOP cvičná firma veľtrhu, Najlepšia cvičná firma, Najlepší stánok , Najlepšia elektronická prezentácia, Najlepší katalóg, Najlepšie logo a slogan, Najlepší reprezentant/tka.

      Na veľtrhu súťažilo 6 domácich a 6 hosťujúcich cvičných firiem – TOPFOTO, s. r. o. (SOŠ služieb Prešov), CARIA, s. r. o. (Súkromná SOŠ Giraltovce), Stylling&Seling, s. r. o., Speedy Gifts, s. r. o., Trieska - cf, s. r. o., SHAPE, s. r. o. (OA Poprad).

      Tohtoročný tradičný veľtrh už pozná svojich víťazov:

      • TOP cvičná firma veľtrhu – EverGreen, s. r. o. – predmetom podnikania CF je pestovanie a predaj mikrozeleniny, pod odborným vedením Ing. Martiny Sirníkovej, OA Vranov nad Topľou,
      • Najlepšia cvičná firma – 1. miesto - CO&COCOA, s. r. o. – predmetom podnikania CF je výroba a predaj čokolády a produktov z čokolády, pod odborným vedením Ing. Ľubice Smolejovej, OA Vranov nad Topľou,
      • Najlepšia cvičná firma – 2. miesto - EverGreen, s. r. o. – predmetom podnikania CF je pestovanie a predaj mikrozeleniny, pod odborným vedením Ing. Martiny Sirníkovej, OA Vranov nad Topľou,
      • Najlepšia cvičná firma – 3. miesto – Organic-Oil, s. r. o. – predmetom podnikania je výroba a predaj lisovaných olejov za studena, pod odborným vedením Ing. Daniely Sabolovej, OA Vranov nad Topľou,
      • Najlepší stánok - Organic-Oil, s. r. o., OA Vranov n. T.,
      • Najlepšia elektronická prezentácia - EverGreen, s. r. o., OA Vranov n. T.,
      • Najlepší katalóg – SHAPE, s. r. o., OA Poprad,
      • Najlepšie logo a slogan – CARIA, s. r. o., SOŠ Giraltovce,
      • Najlepšia reprezentantka – Viktória Kleinová – reprezentantka CF CO&COCOA, s. r. o., OA Vranov n. T.,
      • Najlepší reprezentant – Kristián Krajčík – reprezentant CF Speedy Gifts, s. r. o., OA Poprad.

      Víťazným cvičným firmám srdečne blahoželáme, prajeme im veľa osobných, študijných a obchodných úspechov. Už teraz sa tešíme na budúci XVI. Tradičný veľtrh cvičný firiem.

      XIV. ročník - 2022

      4. marca 2022 sa na našej škole uskutočnil už XIV. ročník veľtrhu cvičných firiem. Cvičná firma je jedným z najúčinnejších nástrojov ako žiakov voviesť do sveta podnikania. Predmet „Cvičná firma“ slúži na komplexné osvojenie si zručností, schopností i odborných vedomostí súvisiacich so založením a vedením reálnej firmy. Integruje teoretické vedomosti z viacerých ekonomických predmetov, je mostom medzi teóriou a praxou. 

      O tom, že naši študenti majú široké spektrum znalostí, ktoré vedia i prakticky uplatniť svedčí aj to, že každoročne dosahujú úspechy v rámci MVCF. Naše školské cvičné firmy súťažili v kategóriách – Najlepšia cvičná firma, logo, slogan, katalóg, prezentácia, imidž stánku a najlepší reprezentant, reprezentantka cvičnej firmy.

      Výsledky v jednotlivých kategóriách:

      Najlepšia cvičná firma:

      1. miesto – Bio Beauty, s. r. o. – pod odborným vedením Ing. Viery Kandalovej s predmetom podnikania Výroba a predaj prírodnej kozmetiky,

      2. miesto – Rožky na rožku, s. r. o. – pod odborným vedením Ing. Martiny Sirníkovej s predmetom podnikania Výroba a predaj pekárskych a cukrárenských výrobkov,

      3. miesto – iSalt, s. r. o. – pod odborným vedením Ing. Ľubice Smolejovej s predmetom podnikania Spracovanie a predaj soli a soľných produktov.

      Logo - Rožky na rožku, s. r. o.

      Slogan - iSalt, s. r. o.

      Katalóg - Bio Beauty, s. r. o.

      Elektronická prezentácia - iSalt, s. r. o.

      Imidž stánku - iSalt, s. r. o.

      Najlepší reprezentant - Šimon Gdovec – Rožky na rožku, s. r. o.

      Najlepšia reprezentantka - Frederika Petričková – Bio Beauty, s. r. o.

      Oceneným cvičným firmám blahoželáme a prajeme veľa úspechov v reprezentácii našej školy na medzinárodných veľtrhoch cvičných firiem. Už teraz sa tešíme na budúcoročný jubilejný XV. ročník.

       

      XIII. ročník - 2019

      Dňa 13. decembra 2019 sa na pôde Obchodnej akadémie vo Vranove nad Topľou konal  XIII. ročník vianočného veľtrhu cvičných firiem, ktorý bol spojený s Dňom otvorených dverí a disemináciou projektu Erasmus+.

       

      Veľtrh cvičných firiem, patrí k významným podujatiam našej školy, ktoré podporuje podnikavosť a akcieschopnosť mladých ľudí. Žiaci tu majú možnosť prezentovať svoju kreativitu a flexibilitu, schopnosť pracovať v tíme, komunikovať v materinskom a anglickom jazyku, rozhodovať, robiť závery, kriticky a samostatne myslieť. Práca v cvičnej firme ich zbavuje  „strachu“ z podnikania a pripravuje mladých ľudí na reálny pracovný život.

      Možnosť získať pozitívnu motiváciu k štúdiu odborných ekonomických predmetov a spoznať praktickú stránku jednotlivých oblastí podnikania mali aj žiaci deviatych ročníkov základných škôl, ktorí v tento deň navštívili našu školu. Žiaci štvrtého ročníka im odovzdali svoje skúsenosti z návštevy Írska a Českej republiky v rámci programu Erasmus+.

       

      Obchodovanie zamestnancov jednotlivých cvičných firiem mali pod drobnohľadom členovia hodnotiacej poroty, zloženej zo zástupcov zamestnávateľov, podnikateľov,  zástupcov mesta, rodičov, učiteľov i žiakov.

      Do súťaže sa zapojilo 9 cvičných firiem, z toho 4 domáce  a 5 hosťujúce cvičné firmy - z Giraltoviec, Popradu, Prešova, Trebišova a z Vranova nad Topľou. Úroveň cvičných firiem bola veľmi vysoká. Odborné poroty rozhodli o víťazoch v jednotlivých kategóriách po zvážení všetkých hodnotiacich kritérií takto:

       

      Najlepšia CF

      1. miesto: CESTOVINKY, s. r. o., OA Vranov n. Topľou, pod vedením Ing. Daniely Sotákovej,

      2. miesto: Breakfast club, s. r. o., OA Vranov n. Topľou, pod vedením Ing. Ľubice Smolejovej,

      3. miesto: Retro VIBES, s. r. o., OA Vranov n. Topľou, pod vedením Ing. Martiny Sirníkovej.

      Najlepší stánok - Four Flowers Pavedidy, s. r. o., SOŠ služieb Prešov, pod vedením Ing. Petra Pavlíka.

      Najlepšia prezentácia - Natureworld, s. r. o., OA Vranov n. Topľou, pod vedením Ing. Daniely Sabolovej.

      Najlepší reprezentant/tka – Monika Vaľková, CF Natureworld, s. r. o., OA Vranov n. Topľou.

      Najlepší katalóg - Retro VIBES, s. r. o., OA Vranov n. Topľou.

      Najlepší slogan – Vidiecky dom Nevädza, s. r. o. OA Poprad, pod vedením Ing. Anny Čulákovej.

      Najlepšie logo – Evička, s. r. o., OA Trebišov, pod vedením Ing. Márie Smandrovej.

      Cena sympatie:

      Ruby, f. o., SOŠ A. Dubčeka Vranov n. Topľou, pod vedením Mgr. Anny Katinovej.

      Elit’s, s. r. o., Súkromná SOŠ Giraltovce, zodpovedný učiteľ Ing. Dana Hajduková.

      Ďakujeme všetkým účastníkom tohtoročného veľtrhu cvičných firiem – súťažiacim, pedagógom,  hosťom i návštevníkom a prajeme všetkým veľa úspechov. Už teraz sa tešíme na ďalší - XIV. vianočný veľtrh cvičných firiem a DOD Obchodnej akadémie Vranov nad Topľou.

       

      Ing. Daniela Sabolová

       

      XII. ročník - 2018

      Dňa 7. decembra 2018 sa na pôde Obchodnej akadémie vo Vranove nad Topľou konal XII. ročník vianočného veľtrhu cvičných firiem, ktorý bol spojený s Dňom otvorených dverí. Do súťaže sa zapojilo 8 cvičných firiem, z toho 5 domácich a 3 hosťujúce cvičné firmy - z Vranova nad Topľou, Prešova a Rožňavy.

       

      Veľtrh cvičných firiem patrí k významným podujatiam našej školy.  Žiaci tu majú možnosť prezentovať svoju kreativitu a flexibilitu, schopnosť pracovať v tíme, komunikovať, rozhodovať, robiť závery, kriticky a samostatne myslieť. Je to podujatie podporujúce podnikavosť a akcieschopnosť mladých ľudí. Na veľtrhu si zamestnanci cvičných firiem majú možnosť vyskúšať komunikáciu v cudzom jazyku, riešiť obchodné prípady, nadväzovať obchodné a partnerské vzťahy. Je to miesto, kde si žiaci môžu vyskúšať v priamom kontakte so zákazníkom všetko, čo sa v simulovanom prostredí cvičných firiem naučili.

       

      Práca v cvičnej firme zlepšuje odbornú kvalifikáciu a zručnosti žiakov, pripravuje mladých ľudí na reálny pracovný život – umožňuje im získať praktické skúsenosti. Zbavuje ich aj „strachu“ z podnikania a reálneho pracovného života. 

       

      Možnosť získať pozitívnu motiváciu k štúdiu odborných ekonomických predmetov a spoznať praktickú stránku jednotlivých oblastí podnikania mali možnosť aj žiaci deviatych ročníkov základných škôl, ktorí v tento deň navštívili našu školu.

       

      Obchodovanie zamestnancov jednotlivých cvičných firiem mali pod drobnohľadom členovia hodnotiacej poroty, zloženej zo zástupcov zamestnávateľov, podnikateľov,  zástupcov mesta, rodičov, učiteľov i žiakov. Prítomné cvičné firmy súťažili o ceny v kategóriách –  najlepšia cvičná firma, najlepší stánok, najlepšie logo, najlepší slogan, najlepší reprezentant/reprezentantka, najlepší katalóg, najlepšia elektronická prezentácia cvičnej firmy.

      Úroveň cvičných firiem bola veľmi vysoká. Odborné poroty rozhodli o víťazoch v daných kategóriách po zvážení všetkých hodnotiacich kritérií takto:

       

      Súťažná kategória

      Víťaz

      Najlepšia cvičná firma 1. miesto

      Sweet Chloé, s. r. o., pod vedením Ing. D. Sabolovej

      Najlepšia cvičná firma 2. miesto

      SFK, s. r. o., pod vedením Ing. Ľ. Smolejovej

      Najlepšia cvičná firma 3. miesto

      WAFFLE HOUSE, s. r. o., pod vedením Ing. D. Sotákovej

      Najlepší stánok

      RUBY FO, SOŠ A. Dubčeka Vranov nad Topľou

      Najlepší katalóg

      SFK, s. r. o., pod vedením Ing. Ľ. Smolejovej

      Najlepší slogan

      CHAMP – ÉLYSEÉS, s. r. o., pod vedením Ing. D. Sotákovej

      Najlepší reprezentant/ reprezentantka

      Bianka Zubková, WAFFLE HOUSE, s. r. o., pod vedením Ing. D. Sotákovej

      Najlepšia prezentácia

      AUTOCENTRUM OA, s. r. o., OA Rožňava

      Najlepšie logo

      TripShip, s. r. o., SOŠ služieb Prešov

       

      Ďakujeme cvičným firmám za účasť na tohtoročnom veľtrhu, prajeme im veľa úspechov a už teraz sa tešíme na ďalší - XIII. vianočný veľtrh cvičných firiem.

       

      Ing. Daniela Sabolová

       

      XI. ročník - 2017

      V piatok 15. decembra 2017 sa na pôde Obchodnej akadémie vo Vranove nad Topľou konal XI. ročník vianočného veľtrhu cvičných firiem, ktorý bol spojený s Dňom otvorených dverí. Do súťaže sa zapojilo 8 cvičných firiem, z toho 6 domácich a 2 hosťujúce cvičné firmy (z Vranova nad Topľou a Prešova).

      Veľtrh cvičných firiem  je školská akcia, kde si žiaci  môžu vyskúšať v priamom kontakte so zákazníkom všetko, čo sa naučili v simulovanom prostredí cvičných firiem. Cvičná firma je  špecifická organizačná forma vyučovania, pre  ktorú je charakteristický celý rad zvláštností. Nenahraditeľná je na veľtrhu možnosť komunikácie v cudzom jazyku, riešenie obchodných situácií, ale aj nadväzovanie obchodných a partnerských vzťahov s obchodnými partnermi a zákazníkmi. Obchodovanie zamestnancov jednotlivých cvičných firiem mali pod drobnohľadom členovia hodnotiacej poroty. Prítomné cvičné firmy súťažili o ceny v kategóriách – hlavná súťaž - najlepšia cvičná firma, najlepší stánok, najlepšie logo, najlepší slogan, najlepší reprezentant, najlepšia reprezentantka, najlepší katalóg, najlepšia elektronická prezentácia cvičnej firmy.

      Veľtrh zaujal aj žiakov deviatych ročníkov základných škôl, ktorí využili možnosť navštíviť školu a tak spoznať prostredie, v ktorom sa budú môcť vzdelávať počas budúceho stredoškolského štúdia v prípade, že sa rozhodnú pre štúdium na obchodnej akadémii a zároveň získať pozitívnu motiváciu k štúdiu odborných predmetov a spoznať praktickú stránku jednotlivých oblastí podnikania.  Úroveň cvičných firiem bola veľmi vysoká. Odborné poroty rozhodli o víťazoch v daných kategóriách po zvážení všetkých hodnotiacich kritérií takto:

      Kategória

      Víťaz

      Najlepšia cvičná firma 1. miesto

      Mr Jam, s. r. o., pod vedením Ing. M. Sirníkovej

      Najlepšia cvičná firma 2. miesto

      TAKE AND GO, s. r. o., pod vedením

      Ing. D. Sabolovej

      Najlepšia cvičná firma 3. miesto

      CHAMP -ÉLYSEÉS, s. r. o., pod vedením

      Ing. D. Sotákovej

      Najlepší stánok

      SQUEEZE, s. r. o., pod vedením

      Ing. D. Sotákovej

      Najlepší katalóg

      DREVKO, s. r. o., pod vedením

      Ing. Ľ. Smolejovej

      Najlepší slogan

      TripShip, s. r. o., SOŠ Prešov

      Najlepší reprezentant

      Branislav Bendas, TAKE AND GO, s. r. o., pod vedením Ing. D. Sabolovej

      Najlepšia reprezentantka

      Marianna Baranová, DREVKO, s. r. o., pod vedením Ing. Ľ. Smolejovej

      Najlepšia prezentácia

      Mr Jam, s. r. o., pod vedením Ing. M. Sirníkovej

      Najlepšie logo

      ELYSIUM, s. r. o., pod vedením

      Ing. M. Sirníkovej

      Cena poroty

      Viktória Rudíková – CF RUBY, f. o. – SOŠ A. Dubčeka,  Vranov n. T.

       

      Ďakujeme cvičným firmám za účasť na tohtoročnom veľtrhu, prajeme im veľa úspechov a už teraz sa tešíme na XII. Vianočný veľtrh cvičných firiem.

      Ing. Mária Chrapeková

       

      X. ročník - 2016

      V piatok 16. decembra 2016 sa v priestoroch Obchodnej akadémie vo Vranove nad Topľou uskutočnil X. ročník vianočného veľtrhu cvičných firiem spojený s Dňom otvorených dverí pre žiakov základných škôl.

      Súťažilo 9 cvičných firiem, z toho 6 školských cvičných firiem a 3 hosťujúce cvičné firmy. Veľtrhu sa zúčastnila jedna cvičná firma pri OA z Košíc, dve cvičné firmy pri SOŠ, A. Dubčeka z Vranova nad Topľou.

      Veľtrh zaujal aj žiakov deviatych ročníkov základných škôl, ktorí využili možnosť navštíviť školu a tak mohli vidieť žiakov pri získavaní praktických zručností  z jednotlivých oblastí podnikania.  Úroveň cvičných firiem bola veľmi vysoká. Súťažilo sa v siedmych kategóriách.

      Víťazi v daných kategóriách:

      Kategória

      Víťaz

      Najlepší imidž stánku 1. miesto

      Choccolocco, s. r. o., OA Vranov, pod vedením Ing. Martiny Sirníkovej

      Najlepší imidž stánku 2. miesto

      Gazela, s. r. o., SOŠ, A. Dubčeka, Vranov n. T.

      Najlepší imidž stánku 3. miesto

      Maroš Antuš, f. o. ,SOŠ, A. Dubčeka, Vranov n. T.

      Najlepší katalóg 1. miesto

      Čokošok, s. r. o., Obchodná akadémia, Watsonova, Košice

      Najlepší katalóg 2. miesto

      Choccolocco, s. r. o., OA Vranov, pod vedením Ing. Martiny Sirníkovej

      Najlepší katalóg 3. miesto

      Elysium, s. r. o., OA Vranov, pod vedením Ing. Aleny Ocilkovej

      Najlepší slogan

      Drevko, s. r. o., OA Vranov, pod vedením Ing. Ľubice Smolejovej

      Najlepší reprezentant

      Filip Hudák -  Elysium, s. r. o., OA Vranov, pod vedením Ing. Aleny Ocilkovej

      Najlepšia reprezentantka

      Marianna Baranová  - Drevko, s. r. o., OA Vranov, pod vedením Ing. Ľubice Smolejovej

      Najlepšia prezentácia

      Wonder, s. r. o., OA Vranov, pod vedením Ing. Lýdie Baranovej

      Najlepšia cvičná firma 3.miesto

      Elysium, s. r. o., OA Vranov, pod vedením Ing. Aleny Ocilkovej

      Najlepšia cvičná firma 2.miesto

      Choccolocco, s. r. o., OA Vranov, pod vedením Ing. Martiny Sirníkovej

      Najlepšia cvičná firma 1.miesto

      CAFÉ GALLERY, s. r. o., OA Vranov, pod vedením Ing. Lenky Haritunovej

       

       Víťazom X. vianočného veľtrhu cvičných firiem sa stala cvičná firma CAFÉ GALLERY, s. r. o. pod vedením Ing. Lenky Haritunovej s predmetom podnikania kaviareň. Táto firma  nás bude reprezentovať v budúcom roku na Medzinárodnom veľtrhu cvičných firiem v Bratislave. Cvičná firma Choccolocco, s. r. o. pod vedením Ing. Martiny Sirníkovej s predmetom podnikania výroba a predaj čokolády, bude  Obchodnú akadémiu vo Vranove nad Topľou reprezentovať v budúcom roku na Medzinárodnom veľtrhu cvičných firiem krajín V4 v Košiciach.     

       

      IX. ročník - 2015

       V stredu 9. decembra 2015 sa na pôde Obchodnej akadémie vo Vranove nad Topľou konal IX. ročník vianočného veľtrhu cvičných firiem, ktorý bol spojený s Dňom otvorených dverí. Do súťaže sa zapojilo 11 cvičných firiem, z toho 7 domácich a 4 hosťujúce cvičné firmy (z Vranova nad Topľou, Košíc a Prešova).

       Veľtrh cvičných firiem  je školská akcia, kde si žiaci  môžu vyskúšať v priamom kontakte so zákazníkom všetko, čo sa naučili v simulovanom prostredí cvičných firiem.

       Cvičná firma je  špecifická organizačná forma vyučovania, pre  ktorú je charakteristický celý rad zvláštností.Nenahraditeľná je na veľtrhu možnosť komunikácie v cudzom jazyku, riešenie obchodných situácií, ale aj nadväzovanie obchodných a partnerských vzťahov s obchodnými partnermi a zákazníkmi.

      Obchodovanie zamestnancov jednotlivých cvičných firiem mali pod drobnohľadom členovia hodnotiacej poroty. Prítomné cvičné firmy súťažili o ceny v kategóriách – hlavná súťaž - najlepšia cvičná firma, najlepší stánok, najlepší reprezentant, najlepšia reprezentantka, najlepší katalóg, najlepšia elektronická prezentácia cvičnej firmy.

      Veľtrh zaujal aj žiakov deviatych ročníkov základných škôl, ktorí využili možnosť navštíviť školu a tak spoznať prostredie, v ktorom sa budú môcť vzdelávať počas budúceho stredoškolského štúdia v prípade, že sa rozhodnú pre štúdium na obchodnej akadémii a zároveň získať pozitívnu motiváciu k štúdiu odborných predmetov a spoznať praktickú stránku jednotlivých oblastí podnikania.  

      Úroveň cvičných firiem bola veľmi vysoká. Odborné poroty rozhodli o víťazoch v daných kategóriách po zvážení všetkých hodnotiacich kritérií takto:

      Kategória

      Víťaz

      Najlepšia cvičná firma 1. miesto

      TraAl, s. r. o., pod vedením Ing. Ľubice Smolejovej

      Najlepšia cvičná firma 2. miesto

      Wonder, s. r. o., pod vedením Ing. Emílie Buckovej

      Najlepšia cvičná firma 3. miesto

      Birra, s. r. o., pod vedením Ing. Martiny Sirníkovej

      Najlepší stánok

      Birra, s. r. o., pod vedením Ing. Martiny Sirníkovej

      Najlepší katalóg

      Erik  Karchňák, f. o., Reštaurácia U Východniara, SOŠ A. Dubčeka, Vranov nad Topľou

      Najlepší slogan

      Vodárik, s. r. o.,  OA Watsonova, Košice

      Najlepší reprezentant

      Pavol Kaľuha, OSA, s. r. o., pod vedením Ing. Aleny Ocilkovej

      Najlepšia reprezentantka

      Lívia Bankovičová, Super Service, s. r. o., pod vedením Ing. Daniely Sabolovej

      Najlepšia prezentácia

      TraAl, s. r. o., pod vedením Ing. Ľubice Smolejovej

       

      Ďakujeme cvičným firmám za účasť na tohtoročnom veľtrhu, prajeme im veľa úspechov a už teraz sa tešíme na jubilejný X. vianočný veľtrh cvičných firiem.

      Ing. Mária Chrapeková

       

      VIII. ročník - 2014

      Dňa 10. decembra 2014 sa na pôde Obchodnej akadémie konal VIII. ročník Vianočného veľtrhu cvičných firiem. Súťažilo 17 cvičných firiem, z toho 7 domácich a 10 hosťujúcich cvičných firiem (z Vranova nad Topľou, Košíc, Prešova a Popradu) .

      Domáce cvičné firmy

      Hosťujúce cvičné firmy

      Elysium, s. r. o. , OA Vranov nad Topľou

      Roman Peter, Palacinkáreň – SOŠ  Vranov nad Topľou

      Super servise, s. r. o. , OA Vranov nad Topľou

      EUROHASS, s. r. o. – SOŠ  Vranov nad Topľou

      Blizz, s. r. o. , OA Vranov nad Topľou

      BIO LIVE, s. r. o.,  SOŠ  Vranov nad Topľou

      Happy and fit, s. r. o. , OA Vranov nad Topľou

      TOP – FOTO, s. r. o. ,  SOŠ Prešov

      Smille wood, s. r. o. , OA Vranov nad Topľou

      JOB4YOU, s. r. o. , SOŠ Prešov

      Larme de Vin, s. r. o. , OA Vranov nad Topľou

      HEALTY BODY AND MIND, s. r. o. , OA Košice

      TraAl, s. r. o. , OA  Vranov nad Topľou

      CRAZY, s. r. o. , OA Košice

       

      Polarity reality, s. r. o. , OA Košice

       

      Horolezecká škola, CF Tatry – OA Poprad

       

      Autoškola OA, OA Poprad

                   Veľtrh cvičných firiem  je školská akcia, kde si žiaci  môžu vyskúšať v priamom kontakte so zákazníkom všetko, čo sa naučili v simulovanom prostredí cvičných firiem. Nádejní podnikatelia súťažili  v kategóriách o najlepší stánok, katalóg, reprezentant, reprezentantka,  prezentácia, slogan a najlepšia cvičná firma.

      Výsledky

      Kategória

      Domáce CF

      Hosťujúce  CF

      Najlepšia cvičná firma

      Smille wood, s. r. o. , OA Vranov nad Topľou

      Horolezecká škola, CF Tatry –  OA Poprad

      Katalóg

      Larme de Vin, s. r. o. , OA Vranov nad Topľou

      TOP – FOTO, s. r. o. , SOŠ Prešov

      Najlepší stánok

      Elysium, s. r. o. , OA Vranov nad Topľou

      Roman Peter, Palacinkáreň – SOŠ  Vranov nad Topľou

      Prezentácia

      Larme de Vin, s. r. o. , OA Vranov nad Topľou

      Roman Peter, Palacinkáreň – SOŠ  Vranov nad Topľou

      Reprezentantka

      HEALTY BODY AND MIND, s. r. o. , OA Košice

      Reprezentant

      Elysium, s. r. o. , OA Vranov nad Topľou

      Slogan

      Super servise, s. r. o. , OA Vranov nad Topľou

       

      VII. ročník - 2013

      Vo štvrtok 12. decembra 2013 sa v priestoroch Obchodnej akadémie vo Vranove nad Topľou uskutočnil VII. ročník vianočného veľtrhu cvičných firiem.

      Súťažilo 14 cvičných firiem, z toho 8 školských cvičných firiem  ak 6 hosťujúcich cvičných firiem. Veľtrhu sa zúčastnila jedna cvičná firma pri OA z Košíc, dve cvičné firmy  pri SOŠ z Prešova    a tri cvičné firmy  pri SOŠ A. Dubčeka z Vranova nad Topľou.

      Veľtrh zaujal aj žiakov deviatych ročníkov základných škôl, ktorí využili možnosť navštíviť školu a tak mohli vidieť žiakov pri získavaní praktických zručností  z jednotlivých oblastí podnikania.  Úroveň cvičných firiem bola veľmi vysoká. Súťažilo sa v ôsmych kategóriách a porota vyhodnotila jednotlivé kategórie osobitne pre školské a hosťujúce cvičné firmy.

      Víťazi v daných kategóriách v školských cvičných firmách:

      Kategória

      Víťaz

      Najlepší stánok

      Larme de Vin, s.r.o. pod vedením Ing. Daniely Sotákovej

      Najlepší katalóg

      Santaplastic, s.r.o. pod vedením Ing. Ľubice Smolejovej

      Najlepší slogan

      Santaplastic, s.r.o. pod vedením Ing. Ľubice Smolejovej

      Najlepšie logo

      Blizz, s.r.o. pod vedením Ing. Daniely Sotákovej

      Najlepší reprezentant

      Ľubomír Kocák -  OSA, s.r.o. pod vedením Ing. Aleny Ocilkovej

      Najlepšia reprezentantka

      Mariana Ivanová  - Car - rental, s.r.o. pod vedením Ing. Emílie Buckovej

      Najlepšia prezentácia

      OSA, s.r.o. pod vedením Ing. Aleny Ocilkovej

      Najlepšia cvičná firma 3.miesto

      Car - rental, s.r.o. pod vedením Ing. Emílie Buckovej

      Najlepšia cvičná firma 2.miesto

      Elysium, s.r.o. pod vedením Ing. Márie Kostelníkovej

      Najlepšia cvičná firma 1.miesto

      OSA, s.r.o. pod vedením Ing. Aleny Ocilkovej

       

      Víťazi v daných kategóriach v hosťujúcich cvičných firmách:

       Kategória

      Víťaz

      Najlepší stánok

      SkyWings, s.r.o.

      Najlepší katalóg

      JOB4YOU, s.r.o.

      Najlepší slogan

      EuroHASS, s.r.o.

      Najlepšie logo

      TOP - FOTO, s.r.o.

      Najlepší reprezentant

      Jozef Antol – GAZELA, s.r.o.

      Najlepšia reprezentantka

      Júlia Piskurová - TOP - FOTO, s.r.o.

      Najlepšia prezentácia

      GAZELA, s.r.o.

      Najlepšia cvičná firma 3.miesto

      EuroHASS, s.r.o.

      Najlepšia cvičná firma 2.miesto

      SkyWings, s.r.o.

      Najlepšia cvičná firma 1.miesto

      RUBY, f.o.

      Víťazom VII. Veľtrhu cvičných firiem sa stala cvičná firma OSA, s.r.o. pod vedením Ing. Aleny Ocilkovej s predmetom podnikania veľkoobchod a maloobchod s potravinárskymi výrobkami. Táto firma  nás bude reprezentovať v budúcom roku na Medzinárodnom veľtrhu cvičných firiem v Bratislave. Cvičná firma Car - rental, s.r.o. pod vedením Ing. Emílie Buckovej bude  Obchodnú akadémiu vo Vranove nad Topľou reprezentovať v budúcom roku na krajskom kole Veľtrhu cvičných firiem v Košiciach.                                                            

      VI. ročník - 2012

      Dňa 12. 12. 2012 sa na pôde OA vo Vranove nad Topľou uskutočnil VI. ročník Vianočného veľtrhu cvičných firiem. Žiaci stredných odborných škôl si vyskúšali v priamom kontakte so zákazníkom  všetko, čo sa naučili v simulovanom prostredí cvičných firiem.

      Súťažilo 15 cvičných firiem, z toho 9 domácich CF a 6 hosťujúcich CF.   Veľtrhu sa zúčastnili CF bSecure, s. r. o. pri OA Polárna Košice, CF FlyAway, s. r. o. pri OA Watsonova Košice, CF AutoCOMFORT, s. r. o. pri SŠ Svidník, CF Gazela, s. r. o. pri SOŠ A. Dubčeka Vranov nad Topľou,  CF JOB4YOU, s. r. o.  a CF Europeanhairstyle, s. r. o. pri   SOŠ Košická Prešov.

      Súťažilo sa v siedmich kategóriách: najlepší stánok, najlepší katalóg, najlepší slogan, najlepšie logo, najlepší reprezentant, najlepšia reprezentantka, najlepšia prezentácia a  najlepšia cvičná firma.

      Výsledky – Domáce cvičné firmy

      Kategória

      Víťaz

      Predmet podnikania

      Najlepší stánok

      Osa, s. r. o.

      Organizácia spoločenských akcií

      Najlepší katalóg

      SantaPlastic, s. r. o.

      Predaj svadobných šiat a doplnkov

      Najlepší slogan

      XB Trans, s. r. o.

      Preprava tovarov

      Najlepšie logo

      Elysium, s. r. o.

      Welnes služby

      Najlepší reprezentant

      Roman Ocilka

      CF Smile Wood, s.r.o.

      Najlepšia reprezentantka

      Nikoleta Janová

      CF Smile Wood, s.r.o.

      Najlepšia prezentácia

      Blizz, s. r. o.

      Odevná výroba

      Najlepšia cvičná firma 1.miesto

      Smile Wood, s. r. o.

      Veľkoobchod a maloobchod s nábytkom

      Najlepšia cvičná firma 2.miesto

      Wonder, s. r. o.

      Služby fitnescentra

      Najlepšia cvičná firma 3.miesto

      Osa, s. r. o.

      Organizácia spoločenských akcií

       

      Výsledky – Hosťujúce cvičné firmy

      Kategória

      Víťaz

      Predmet podnikania

      Najlepší stánok

      FlyAway, s. r. o.

      Cestovná kancelária

      Najlepší katalóg

      AutoCOMFORT, s. r. o.

      Predaj doplnkových tovarov do áut

      Najlepší slogan

      Gazela, s. r. o.

      Cateringové služby

      Najlepšie logo

      JOB4YOU, s. r. o.

      Poskytovanie pracovných príležitostí a pracovníkov pre firmy

      Najlepší reprezentant

      Michal Mucha

      CF bSecure, s.r.o.

      Najlepšia reprezentantka

      Ivana Karabášová

      CF FlyAway, s.r.o.

      Najlepšia prezentácia

      FlyAway, s. r. o.

      Cestovná kancelária

      Najlepšia cvičná firma 1.miesto

      bSecure, s. r. o.

      Predaj a nákup bezpečnostnej techniky

      Najlepšia cvičná firma 2.miesto

      Gazela, s. r. o.

      Cateringové služby

      Najlepšia cvičná firma 3.miesto

      FlyAway, s. r. o.

      Cestovná kancelária