• Právne informácie

   • Údaje o prevádzkovateľovi

   • Toto webové sídlo je prevádzkované školou Obchodná akadémia, Daxnerova 88, Vranov nad Topľou na publikačnom systéme EduPage (www.edupage.org). Technickým prevádzkovateľom servera tohto webového sídla je spoločnosť aSc Applied Software Consultants, s.r.o.

  • Údaje o prevádzkovateľovi webstránky:

    • Meno školy
    • Obchodná akadémia, Daxnerova 88, Vranov nad Topľou
    • Telefón
    • +421 057 44 236 44
     +421 057 44 646 92
    • Adresa školy
    • Daxnerova 88
     093 35 Vranov nad Topľou
     Slovakia
    • IČO
    • 00162230
    • facebook
    • https://sk-sk.facebook.com/obchodnaakademiaoavt/
    • Obvodné oddelenie PZ Vranov nad Topľou
    • 057/4431200
     0961863805
     oovt.vranov@minv.sk
     chranimedeti@minv.sk