• Zmluvy, faktúry do 1.5.2013

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

   Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

   Typ:
   Rok:
   Mesiac:
   Vyhľadávanie:
   Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
   Faktúra 901579 strava-súťaž 54,00 s DPH 16/2013 30.04.2013 Bagetka OA Vranov Vincent Joščák riaditeľ školy 22.05.2013
   Faktúra 3621301059 Magma-sys.podpora 193.28 s DPH 517/SW/OD/2008 25.04.2013 AutoCont OA Vranov Vincent Joščák riaditeľ školy 22.05.2013
   Faktúra 42013 behúne-kab.a kanc. 518.14 s DPH 15/2013 23.04.2013 P.Janočko OA Vranov Vincent Joščák riaditeľ školy 22.05.2013
   Faktúra 318 stravné-súťaž 46,50 s DPH 13/2013 23.04.2013 ZŠ Juh OA Vranov Vincent Joščák riaditeľ školy 22.05.2013
   Faktúra 1310333320 prenájom haly 17,50 s DPH 14/2013 23.04.2013 ZŠ Juh OA Vranov Vincent Joščák riaditeľ školy 22.05.2013
   Faktúra 290413 správa kotolne 47,59 s DPH 01/2006/NP 23.04.2013 Gymnázium OA Vranov Vincent Joščák riaditeľ školy 22.05.2013
   Faktúra 13005 nákup cien-turnaj 108,00 s DPH 16.04.2013 M.Mokroluský OA Vranov Vincent Joščák riaditeľ školy 22.05.2013
   Faktúra 9749043532 VUC NET DSL 131,45 s DPH 16.04.2013 T-Com OA Vranov Vincent Joščák riaditeľ školy 22.05.2013
   Faktúra 1749043839 Biznis Standard 13.90 s DPH 16.04.2013 T-Com OA Vranov Vincent Joščák riaditeľ školy 22.05.2013
   Faktúra 3749043789 tel.hovory 35,14 s DPH 16.04.2013 T-Com OA Vranov Vincent Joščák riaditeľ školy 22.05.2013
   Faktúra 4749043788 tel.hovory 57,00 s DPH 16.04.2013 T-Com OA Vranov Vincent Joščák riaditeľ školy 22.05.2013
   Faktúra 5815300013 prenájom haly 100,00 s DPH 16.04.2013 Mesto Vranov OA Vranov Vincent Joščák riaditeľ školy 22.05.2013
   Faktúra 5813300015 prenájom haly 100,00 s DPH 16.04.2013 Mesto Vranov OA Vranov Vincent Joščák riaditeľ školy 22.05.2013
   Faktúra 20133080 činnosť tech.PO 74,99 s DPH 16.04.2013 Hurný Marek OA Vranov Vincent Joščák riaditeľ školy 22.05.2013
   Faktúra 213040222 serv. práce ISPIN 387.14 s DPH 283/2007/SOvZP 16.04.2013 Asseco OA Vranov Vincent Joščák riaditeľ školy 22.05.2013
   Faktúra 3621300938 verzie MAGMA 25.49 s DPH 517/SW/OD/2008 16.04.2013 AutoCont OA Vranov Vincent Joščák riaditeľ školy 22.05.2013
   Faktúra 260413 vodné,stočné 609,25 s DPH 01/2006/NP 16.04.2013 Gymnázium OA Vranov Vincent Joščák riaditeľ školy 22.05.2013
   Faktúra 13008 ceny-súťaž 80,00 s DPH 16.04.2013 M.Mokroluský OA Vranov Vincent Joščák riaditeľ školy 22.05.2013
   Faktúra 270413 elektr.energia 1 193,94 s DPH 01/2006/NP 16.04.2013 Gymnázium OA Vranov Vincent Joščák riaditeľ školy 22.05.2013
   Faktúra 280413 nákl.na teplo 807,84 s DPH 01/2006/NP 16.04.2013 Gymnázium OA Vranov Vincent Joščák riaditeľ školy 22.05.2013
   << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | >> zobrazené záznamy: 1-20/141