• Novinky

      • Vianočná pohľadnica

      •  

       Školský parlament Obchodnej akadémie vo Vranove nad Topľou vyhlásil pre žiakov školy súťaž Vianočná pohľadnica.

       Nezávislá porota v zložení pedagogických a nepedagogických zamestnancov rozhodla o víťazoch:

       1. miesto - Sabina Kuciková, II. B,

       2. miesto - Veronika Rozputinská, III. A,

       3. miesto - Martin Ruščák, II. A.

       Víťazom srdečne blahoželáme.

       Ing. Martina Sirníková

      • Olympiáda z ruského jazyka

      • V stredu 20. 12. 2023 sa na našej škole uskutočnilo školské kolo Olympiády z ruského jazyka, a to aj napriek určitým obmedzeniam, ktoré s daným jazykom, kultúrou a tradíciami tohto štátu nesúvisia.

       Naši žiaci súťažili v dvoch  kategóriách a na základe výsledkov testov a opisu obrázka sa umiestnili takto:

       v kategórii B1:

       1. miesto – Roman Balog z II.B triedy,

       2. miesto – Adrián Ondik  z I.B triedy,

       3. miesto – Viktor Vargovič z I.B triedy.

       V kategórii B2:

       1. miesto – Radoslav Zolota z III.B triedy,

       2. miesto – Kristína Gurňáková z III.B triedy,

       3. miesto – Kristína Štovková zo IV.B triedy.

       Ďakujeme všetkým zúčastneným za účasť a ochotu pracovať na sebe.

       С Рождеством Христовым!Mgr.

       Alexander GoľaMgr. Lenka Čižmariková

      • DEŇ NA OBCHODNEJ

      • 15. decembra 2023 zasadlo aspoň na jeden deň viac ako 60 deviatakov základných škôl vranovského okresu do lavíc našej školy.

       Deň na obchodnej bol zameraný na podrobnejšie poskytnutie informácií o možnostiach štúdia na našej škole a o duálnom vzdelávaní. Počas dnešného dňa deviataci absolvovali v triedach teoretické i praktické vyučovanie, odbornú prednášku a mali možnosť osobnej komunikácie s vedením školy, učiteľmi a žiakmi školy.

       Veríme, že sa vám u nás páčilo a už v septembri vás budeme môcť predstaviť ako našich prvákov a oficiálne prekročíte prah Obchodnej akadémie vo Vranove nad Topľou ako jej žiaci.

       https://vm.tiktok.com/ZGeNSGWBK/

      • Olympiáda v nemeckom jazyku

      • V stredu 12. 12. 2023 prebehlo školské kolo Olympiády v nemeckom jazyku. Nemecký jazyk sa v našej škole vyučuje ako druhý cudzí jazyk a stále si nachádza svojich priaznivcov.

       V kategórii 2A medzi sebou súťažili žiaci 1. a 2. ročníka a najlepší z nich sa umiestnili takto:

       1.  Dávid Balog z II. B.

       2.  Lea Lukičová z II. B

       3.  Tomáš Tutko z I. A.

       V kategórii 2B súťažili žiaci 3. a 4. ročníka a táto kategória bola pomerne vyrovnaná.Výsledky sú nasledovné:

       1.  Radoslav Zolota z III. B

       2.  Samuel Gurňak z III. B

       3.  Monika Marcinová z IV. B.

       Všetkým zúčastneným ďakujeme za podané výkony a víťazom srdečne blahoželáme. Za účasť v porote patrí veľké poďakovanie našej milej bývalej kolegyni Mgr. Irene Grominovej.

       Mgr. Lenka Čižmariková

      • Zodpovedné a inovatívne podnikanie

      • V rámci projektu neziskovej organizácie Hekima, ktorého cieľom je integrovať rozvojové vzdelávanie, témy zodpovedného a udržateľného podnikania do vzdelávania na stredných školách na celom Slovensku absolvovali žiaci III. ročníka 15. decembra 2023 prednášku na tému Zodpovedné a inovatívne podnikanie.

       V úzkej spolupráci so Slovenským inštitútom odborného vzdelávania inovovali osnovy predmetu Cvičná firma a vytvorili novú metodickú príručku Cvičná firma 2.0: Zodpovedné a inovatívne podnikanie, ktorá predstavuje inovatívny pohľad na svet zodpovedného podnikania a poskytuje praktický návod na založenie a budovanie zodpovednej cvičnej firmy.

       V rámci tejto iniciatívy nezisková organizácia Hekima organizuje modelové hodiny (prednášky) na školách po celom Slovensku, ktorých primárnym cieľom je uviesť žiakov a žiačky do kontextu novej učebnice a sveta zodpovedného podnikania.

       Ďakujeme projektovej manažérke Miroslave Liškovej za prínosnú prednášku.

       Ing. Martina Sirníková

      • Zvýšenie finančnej gramotnosti – certifikát

      • Žiaci Obchodnej akadémie vo Vranove nad Topľou Juliána Klimová - IV. A, Viktor Vaľko - IV. B, získali Certifikát za úspešné zvládnutie hry Finančná Sloboda OVB Allfinanz Slovensko, a. s.

       V rámci súťaže si študenti prakticky vyskúšali zvládnutie odborných teoretických poznatkov z bankovníctva, poisťovníctva a finančného trhu nadobudnutých na hodinách podnikovej ekonomiky. Čerpali z prednášok zameraných na finančnú problematiku a pri hre využili aj svoje vedomostí nadobudnuté samoštúdiom.

       Úspešnou účasťou v hre Finančná Sloboda OVB si tak naši žiaci upevnili finančnú gramotnosť a zvýšili možnosť svojho uplatnenia na trhu práce. Juliána a Viktor, srdečne blahoželáme!

       Ing. Daniela Sabolová

      • Zvládanie stresu

      • Dňa 14. 12. 2023 sa žiaci II. ročníka Obchodnej akadémie vo Vranove nad Topľou zúčastnili aktivity zameranej na podporu duševného zdravia s cieľom upevniť svoju užitočnosť, spokojnosť a psychickú zdatnosť.

       Pod vedením sociálnej pedagogičky žiaci interaktívnym spôsobom rozoberali problém rôznych stresových situácií, navrhovali riešenia a vzájomne diskutovali o tejto téme.

       Za odbornú spoluprácu ďakujeme PhDr. Jane Lutášovej – Husťákovej z Centra poradenstva a prevencie so sídlom vo Vranove nad Topľou.

       Ing. Daniela Sabolová

      • Školské kolo EKONOMICKEJ OLYMPIÁDY

      • Dňa 11. 12. 2023 sa žiaci IV. ročníka Obchodnej akadémie vo Vranove nad Topľou zúčastnili online školského kola Ekonomickej olympiády. Ekonomická olympiáda je celorepubliková trojkolová súťaž v znalostiach z ekonómie a financií.

       Do krajského kola olympiády postupujú žiaci, ktorí v školskom kole olympiády získali najviac bodov. Výsledky sú následovné:

       1. miesto – Ján Čupák, IV. B
       2. miesto – Viktor Vaľko, IV. B
       3. miesto – Bianka Balogová, Viktória Kleinová, IV. B

       Otázky do súťaže a koncepciu Ekonomickej olympiády spoluvytvárali ekonómovia a odborníci z Inštitútu ekonomických a spoločenských analýz (INESS), Českej národnej banky a Inštitútu ekonomického vzdelávania (INEV). Cieľom súťaže je vyhľadávať medzi slovenskými stredoškolákmi nadaných budúcich ekonómov a podporovať ich na študijnej a kariérnej ceste. Študenti môžu taktiež vyhrať stáže a hodnotné ceny, ktoré Ekonomickej olympiáde poskytujú partneri projektu.

       Víťazom srdečne blahoželáme. Všetkým súťažiacim ďakujeme za účasť a prajeme veľa ďalších študijných a osobných úspechov.

       Ing. Daniela Sabolová

      • Trojnásobný zlatý úspech v Prahe

      • Cvičná firma EverGreen, s. r. o. pod odborným vedením Ing. Martiny Sirníkovej reprezentovala Obchodnú akadémiu vo Vranove nad Topľou v dňoch 06. - 08. 12. 2023 na 5. MUB-line veľtrhu cvičných firiem v Prahe.

       On-line časti veľtrhu se zúčastnilo 67 cvičných firiem z 38 škôl v Česku a na Slovensku, prezenčnej časti sa zúčastnilo 30 cvičných firem z 24 škôl.

       8. decembra 2023 sa v budove Metropolitní univerzity v Prahe uskutočnila prezenčná časť veľtrhu cvičných firiem, kde naša cvičná firma súťažila v kategóriách najlepší stánok, najlepší predajca, top firma veľtrhu, najlepší vianočný katalóg, cena návštevníkov veľtrhu.

       Cvičná firma EverGreen, s. r. o. získala fantastické ocenenia:

       1. miesto v kategórii Najlepší vianočný katalóg,

       1. miesto v kategórii Najlepší stánok,

       1. miesto v kategórii Cena návštevníkov veľtrhu.

       Tešíme sa z veľkého úspechu a ďakujeme všetkým, ktorí nám akýmkoľvek spôsobom pomáhali pri príprave na veľtrh cvičných firiem. Veľké poďakovanie patrí vedeniu školy, Ing. Márii Chrapekovej a Ing. Daniele Sotákovej, za pomoc pri organizovaní účasti na veľtrhu a za podporu cvičnej firmy na veľtrhu.

        

       Veľká vďaka patrí všetkým našim sponzorom:

       EDUCTECH, s. r. o. - PaedDr. Silvia Manduľáková,PhD.

       ITES Vranov, s. r. o.

       AT personalistika, s. r. o.

       Mesto Vranov nad Topľou

       ElektroAntoš, s. r. o.

       LPH Vranov n. T. , s. r. o.

       EKOSPOL Vranov, s. r. o.

       Finesse, s. r. o. - jazykové centrum

       ZUMIST, s. r. o.

       Profil Invest Slovakia, s. r. o.

       Vínotéka Zolota

       HASPO - Jaroslav Kačmár

       Martin Hric - MATO - Tieniaca technika a garážové brány

       Peter Andrejco - PIZZERIA VENEZIA

       Alena Sciranková

       NADZAM COMPANY, s. r. o.

       VT-KANAL, s. r. o.

       AUDIT - CONSULTING, s. r. o.

       ATYP INTERIÉR, s. r. o.

       Autoškola Milan Madura

       Peter Soták

       Šimon a Zuzka Gdovcovi.

       Ď A K U J E M E!

       Ing. Martina Sirníková

      • Návšteva svätého Mikuláša

      • Predvianočný čas je tu. Je to čas tradícií, ktoré sa snažíme zachovávať. Jednou z nich je aj sviatok svätého Mikuláša, ktorý nás odmení za naše konanie počas celého roka. Takejto odmeny sa dočkali aj žiaci našej školy. Svätý Mikuláš prišiel aj s pomocníkmi.

       Priniesli nám veľkú radosť a pripomenuli nám, že tým najväčším darčekom, ktorý si môžeme navzájom dať je ľudská prítomnosť. Návštevu sv. Mikuláša si veľmi vážime, ďakujeme a prajeme mu, aby bolo vždy dosť dobrých ľudí, ktorých bude môcť obdarovávať.

       Ďakujeme všetkým, ktorí sa organizačne podieľali na tejto akcii.

       Ing. Martina Sirníková

      • Krajské kolo vo futsale žiakov SŠ

      • Dňa 5. decembra 2023 sa žiaci Obchodnej akadémie vo Vranove nad Topľou zúčastnili krajského kola vo futsale žiakov SŠ. Bohužiaľ po priemerných výkonoch sa našim chlapcom nepodarilo prebojovať zo základnej skupiny do bojov o najvyššie umiestnenia. Žiakom aj napriek tomu ďakujeme za reprezentáciu školy a stále veríme v ich budúce športové úspechy.

       Mgr. Dominik Kahanovský

      • Vzťahy v triede

      • Dňa 5. decembra 2023 sa žiaci I. ročníka Obchodnej akadémie vo Vranove nad Topľou zúčastnili besedy, ktorej cieľom bolo  upevniť pozitívnu klímu v triede.

       Študenti pod vedením odborníčky prostredníctvom zaujímavých aktivít analyzovali vzťahy v kolektíve, vyjadrovali svoje názory a postoje. Ak si žiaci dokážu vzájomne pomáhať, ak sa viac poznajú, sú k sebe kamarátski a akceptujú jeden druhého, potom spolu s vyučujúcimi vytvoria tvorivú a pokojnú atmosféru. Okrem vzdelania tak spoločne rozvíjajú svoje hodnoty, ako sú charakternosť, humánnosť, mravnosť, altruizmus, prosociálnosť, estetickosť a i.

       Táto aktivita bola pre mnohých žiakov prínosom, za čo veľmi pekne ďakujeme sociálnej pedagogičke PhDr. Jane Lutašovej-Husťákovej z Centra pedagogicko-psychologického poradenstva Vranov nad Topľou.

       Ing. Daniela Sabolová

      • Súťaž Skills Slovakia „JUPOV 2023“

      • Cvičná firma ORGANIC-OIL, s. r. o., Obchodná akadémia Vranov nad Topľou, sa zapojila do súťaže Skills Slovakia „JUPOV 2023“ – podnikavosť mladých/rozvoj podnikavosti – Enterpreneurship/business.

       JUPOV je skratka názvu súťaží pre Juniorské podnikateľské vzdelávania. Je to samostatná aktivita realizovaná elektronicky v online prostredí, organizovaná Štátnym inštitútom odborného vzdelávania, odborom finančnej gramotnosti, Slovenského centra cvičných firiem, Bratislava.

       V tejto celoslovenskej online súťaži, v kategórii NAJLEPŠIA WEBOVA STRÁNKA S E-SHOPOM - cvičná firma ORGANIC-OIL, s. r. o., získala 3. miesto. Firma sa zaoberá výrobou a predajom 100 % BIO olejov lisovaných za studena.

       V cvičnej firme pod odborným vedením Ing. Daniely Sabolovej pracujú žiaci zo IV. B – Michaela Trebunová, Richard Tichý, Jana Matejová, Viktor Vaľko, Nina Treciaková, Timea Šnajderová, Sára Vancíková, Dominik Pirko, Adam Mezej, Samuel Staško a Samuel Žotani.

       Srdečne blahoželáme a ďakujeme za úspešnú reprezentáciu školy.

      • SPOLOČNE PROTI NÁSILIU NA ŽENÁCH A DIEVČATÁCH

      • Dňa 1. decembra 2023 sa na Obchodnej akadémii vo Vranove nad Topľou konalo podujatie, ktoré bolo súčasťou spoločnej iniciatívy občianskeho združenia Hekima, Koordinačno-metodického centra pre prevenciu násilia na ženách, Holandského veľvyslanectva a Kancelárie prezidentky SR.

       Žiaci obchodnej akadémie z I., III. a IV. ročníka sa zúčastnili diskusie Spoločne proti násiliu na ženách a dievčatách. Po jej skončení zasadili dar od Holandského kráľovstva - cibuľky oranžových tulipánov, ktoré budú symbolicky pripomínať potrebu starať sa o bezpečie žien a dievčat počas celého roka.  Oranžová farba je symbolom jasnejšej budúcnosti pre dievčatá a ženy bez násilia.

       Podpora zdravých a rešpektujúcich vzťahov, prevencia a vzdelávanie  medzi mladými ľuďmi je cestou pre život bez násilia. Ďakujeme Barbare Nagyovej a Dominikovi Selepovi za odbornú pomoc a interaktívnu diskusiu o tejto citlivej téme a Ivane Uličnej, riaditeľke Hekima, o. z. za spoluprácu a možnosť zapojiť sa do tejto aktivity.

       Pre násilie neexistuje žiadne ospravedlnenie. Nikto nemá právo sa k druhému človeku správať násilne. Ak by ste potrebovali pomoc a podporu a nemáte blízko seba dôveryhodnú osobu, tu sú kontakty na ľudí, ktorí vás podporia a môžete sa s nimi anonymne a bezplatne poradiť:

       Linka detskej istoty: 116 111

       Linka pre ženy zažívajúce násilie: 0800 212 212

       Chatová poradňa: www.viacakonick.gov.sk alebo  www.stalosato.sk alebo https://ipcko.sk/chatova-poradna/, https://ipcko.sk/emailova-poradna/.

       Ing. Daniela Sabolová

      • Úspech žiakov Obchodnej akadémie vo Vranove nad Topľou na 25. Medzinárodnom veľtrhu cvičných firiem v Bratislave

      • Veľtrh patrí k jedinečným podujatiam, kde sa prezentuje kreativita a flexibilita mladých ľudí, schopnosť pracovať v tíme, komunikovať, rozhodovať, robiť závery, kriticky a samostatne myslieť. Je to podujatie podporujúce podnikavosť a akcieschopnosť mladých ľudí, kde si  môžu vyskúšať v priamom kontakte so zákazníkom všetko, čo sa v simulovanom  prostredí trhu cvičných firiem naučili.

       Štátny inštitút odborného vzdelávania privítal 28. – 30. novembra 2023 v priestoroch Slovak Business Agency na 25. ročníku Medzinárodného veľtrhu cvičných firiem zástupcov Ministerstva školstva, vedy výskumu a športu SR a Ministerstva hospodárstva SR, ako aj zástupcov mimovládnych organizácií venujúcich sa podnikateľom a vzdelávaniu.

       Na tohtoročnom veľtrhu, ktorý bol zameraný na tému „Inovatívne a zodpovedné podnikanie“ sa predstavilo 45 cvičných firiem z celého Slovenska a 8 zo zahraničia, a to 2 z Čiech, 2 z Bulharska, 1 z Rumunska a 3 z Rakúska.

       Obchodnú akadémiu reprezentovala cvičná firma CO&COCOA, s. r. o. pod odborným vedením Ing. Ľubice Smolejovej a Ing. Viery Kandalovej, ktorá získala v konkurencii 45 cvičných firiem 3. miesto v kategórii Najlepšia elektronická prezentácia a 1. miesto v celkovom hodnotení Hlavná súťaž – najlepšia cvičná firma – TOP CENA. Predmetom podnikania cvičnej firmy CO&COCOA, s. r. o. je výroba a predaj čokolády a čokoládových cukroviniek. Cvičnú firmu reprezentovali žiaci IV. B triedy: Kleinová Viktória, Kocáková Lýdia, Beláková Barbora, Magurová Miriam, Hreháč Timotej a Kobielka Samuel Ján.

       Víťaznej cvičnej firme blahoželáme a ďakujeme za svedomitú prípravu a úspešnú reprezentáciu na medzinárodnej úrovni.

      • Exkurzia v DMJ MARKET, s. r. o. opäť prepojila teóriu s praxou

      • Žiaci II. ročníka Obchodnej akadémie vo Vranove nad Topľou sa 1. decembra 2023 pod odborným vedením Ing. Ľubice Smolejovej a Mgr. Jany Štovkovej zúčastnili exkurzie v DMJ MARKET, s. r. o. vo Vranove nad Topľou. Spoločnosť sa zaoberá veľkoobchodným a maloobchodným predajom širokého sortimentu tovarov. Našim žiakom predstavili celú škálu chladeného, mrazeného, potravinárskeho i drogériového sortimentu, doplnenú o veľké množstvo noviniek a špecialít z ich vianočnej ponuky. Žiaci sa oboznámili so spôsobom nákupu a predaja tovaru v tomto veľkoobchode, technologickým procesom v sklade a technickými prostriedkami používanými v skladových priestoroch. Zároveň si prakticky vyskúšali spôsob nákupu tovarov vo veľkoobchode.

       Ďakujeme vedeniu spoločnosti a pani Marcele Cerulovej za odborný prístup a sprevádzanie počas exkurzie.

       Ing. Ľubica Smolejová

      • Červené stužky

      • Žiaci Obchodnej akadémie vo Vranove nad Topľou sa aj tento rok zapojili do XVII. ročníka celoslovenskej kampane Červené stužky 2023. Prípravou a pripínaním červenej stužky pred informačným panelom o HIV/AIDS a nosením červenej stužky študenti našej školy preukázali, že chápu problematiku HIV/AIDS. AIDS je celosvetový problém, ktorý sa dotýka každého z nás.

       Červené stužky sú symbolom 1. decembra – Svetového dňa boja proti AIDS. Červená farba bola vybratá ako symbol života a životodarnej tekutiny – krvi. Jedným z posolstiev Červenej stužky je záujem a solidarita. Je medzinárodným symbolom podpory ľudí nakazeným  HIV, chorým na AIDS, tým, ktorí robia osvetu a výskum v tejto oblasti i tým, ktorých táto choroba postihla stratou priateľov a blízkych.

       Poslaním kampane je nádej, že boj s nákazou HIV a chorobou AIDS bude raz vyhratý, a že hľadanie vakcíny na liečbu bude úspešné. Stužka symbolizuje nádej na plnohodnotný život.

       Ing. Daniela Sabolová

      • Olympiáda v anglickom jazyku

      • Dňa 23. 11. 2023 sa konalo školské kolo olympiády v anglickom jazyku. Žiaci súťažili v kategóriách 2A, 2B a 2D. V písomnej časti súťažiaci vypracovali test, ktorý pozostával z gramatiky, slovnej zásoby, čítania a počúvania s porozumením. V ústnej časti preukázali svoje komunikačné zručnosti a schopnosti pri vytváraní príbehov a dialógov s vyučujúcimi.

       V kategórii 2A sa víťazom stal Róbert Mikčo z 2. A triedy, 2. miesto získala Stela Dzurňáková  z 1. B a 3. miesto Karin Hladová z 2. B triedy.

       V kategórii 2B sa víťazom stal Adam Levický z 3. B triedy, 2. miesto Nina Kmecová 3. B trieda a 3. miesto Matej Fober 3. A trieda.

       V kategórii 2D prvenstvo patrí Lukášovi Balogovi 4. B trieda, 2. miesto Lýdia Kocáková 4. B trieda a 3. miesto Miriam Magurová 4. B trieda.

       Víťazom srdečne blahoželáme a všetkým zúčastneným ďakujeme za účasť. Víťaz z každej kategórie postupuje do obvodného kola, ktoré sa bude konať v Humennom.

       PaedDr. Mária Kočiková