• Novinky

      • Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok?

      • Nejde o to koľko dávame, ale koľko lásky vložíme do toho čo dávame.

       Aj tento rok prijali študenti, pedagogickí a nepedagogickí zamestnanci a priatelia Obchodnej akadémie vo Vranove nad Topľou vianočnú výzvu a zapojili sa do projektu Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok.

       Veríme, že tohtoročných 80 krabíc plných lásky poteší seniorov. Do každej krabice sme nezabudli vložiť aj kúsok svojho srdca.

       Naša škola ako oficiálny partner zbierky ďakuje všetkým, ktorí sa zapájajú do tohto krásneho projektu. Za štyri roky, počas ktorých sa škola každoročne zapája do projektu sme odovzdali už 310 krabíc plných lásky.

       Ď A K U J E M E!

       Ing. Martina Sirníková

      • Finančná múdrosť v kroku

      • Dňa 29. 11. 2023 sa vybraní žiaci IV. ročníka Obchodnej akadémie Vranov nad Topľou zúčastnili panelovej diskusie zameranej na zvýšenie finančnej gramotnosti mladých ľudí pod názvom „Finančná múdrosť v kroku: Diskutujme a Investujme“, ktorú organizovala Základná škola Juh, Vranov nad Topľou v zasadačke mestského úradu.


       Finančnú problematiku žiakom predstavili odborníci z bankovej praxe ČSOB, PrimaBanka, TATRA BANKA, VÚB banka, 365 banka, a organizácia podporujúca finančnú gramotnosť, ekonomické myslenie a podnikavosť mládeže Junior Achievement Slovensko. Analyzovali činnosť obchodných bánk, odpovedali na otázky ako a čím platíme, aké sú moderné bankové nástroje a čo existuje iné ako peniaze?


       Naši štvrtáci spolu s inými žiakmi zo stredných škôl a zo základnej školy usporiadateľa, konštruktívne diskutovali o uvedenej problematike. Upevnili si tak vedomosti nadobudnuté v rámci teoretickej prípravy v škole a tiež získali cenné informácie, ktoré im poslúžia v praktickom živote.


       Ďakujeme pani riaditeľke Mgr. Zlatici Halajovej, ZŠ Juh Vranov nad Topľou za pozvanie do tejto panelovej diskusie.

       Ing. Daniela Sabolová

      • Deň na obchodnej

      • Si deviatak? Nascanuj QR kód, vyplň prihlášku a na jeden deň buď jedným z nás...

       Tešíme sa na Teba už 15. decembra 2023! 

      • Zastavme násilie na ženách

      • Pri príležitosti Medzinárodného dňa za odstránenie násilia páchaného na ženách, 24. 11. 2023 v Prezidentskom paláci sa konalo podujatie s pani prezidentkou Zuzanou Čaputovou, ktorého súčasťou bolo Vyhlásenie „Zastavme násilie na ženách” a výzva na aktívnejšie hľadanie riešení pri boji proti násiliu na ženách. Tohto významného stretnutia spolu s mnohými osobnosťami spoločenského života sa za Obchodnú akadémiu Vranov nad Topľou zúčastnila Ing. Daniela Sabolová.

       Spolu s prezidentkou Zuzanou Čaputovou sa Obchodná akadémia Vranov nad Topľou  zapojila do kampane za prevenciu násilia na ženách a dievčatách.

       „Na Slovensku žije množstvo žien, mužov, dievčat a chlapcov, ktorí považujú za samozrejmé, že násilie na ženách v akejkoľvek podobe je neakceptovateľné. Môže nás byť viac, keď pôjdeme príkladom - našimi každodennými postojmi a rezolútnym hlasom za to, aby dievčatá a ženy na Slovensku mohli žiť svoje životy bez násilia a v rovnoprávnosti. Spoločne máme možnosť a silu meniť Slovensko, využime ju," vyzvala prezidentka.

       Celú výzvu si môžete prečítať tu: https://www.prezident.sk/article/prezidentka-s-osobnostami-vyzvali-na-zastavenie-nasilia-na-zenach/

       Za možnosť byť súčasťou tejto kampane ďakujeme Ivane Uličnej, riaditeľke združenia Hekima, ktoré podporuje vytváranie spravodlivejšej spoločnosti a posilňuje postavenie mladých žien.

      • Praha volááá!

      • Cvičná firma EverGreen, s. r. o. pod odborným vedením Ing. Martiny Sirníkovej postúpila medzi 25 najlepších cvičných firiem a bude nás reprezentovať na 5. MUB-line veletrhu fiktivních firem 2023 v Prahe. Veľtrh organizuje Metropolitní univerzita Praha, o. p. s..

       V silnej konkurencii 67 cvičných firiem z Česka a Slovenska postúpili v on-line časti veľtrhu medzi najlepších a budú súťažiť na prezenčnej časti veľtrhu 8. decembra 2023‬ v Prahe. Predmetom podnikania cvičnej firmy je pestovanie a predaj mikrozeleniny.

       Blahoželáme a držíme Vám palce! 

      • V krvi sa zachová tá naša stužková...

      • Dňa 24. novembra 2023 Nemocnica Svet zdravia vo Vranove nad Topľou pripravila pre maturujúcich darcov krvi symbolickú stužkovú, ktorou mohli takto slávnostne podporiť dobročinnú činnosť na Hematologicko – transfúziologickom pracovisku nemocnice.

       Ďakujeme za pripravené pohostenie, sprievodný program, krásne balíčky a hlavne príjemnú atmosféru pre našich mladých darcov. Pre väčšinu z nich to bola prvá skúsenosť s darovaním krvi, no veríme, že nie posledná.

       Najcennejšiu tekutinu darovali žiaci IV. A a IV. B triedy a pedagogický sprievod im robili Mgr. Štefan Gonos a Mgr. Dominik Kahanovský.

       Všetkým darcom ďakujeme!

      • Konferencia READYCON Slovensko 2023

      • Dňa 21. 11. 2023 sa žiaci IV. ročníka Obchodnej akadémie vo Vranove nad Topľou zúčastnili online konferencie READYCON Slovensko 2023.

       Priamo zo školských lavíc študenti mohli spolu s odborníkmi z praxe objaviť budúcnosť pracovného trhu, získať zaujímavé informácie o meniacom sa pracovnom prostredí a najnovších trendoch vo vybraných odboroch – vo financiách, v médiách, marketingu, manažmente a v obchode a službách.

       Získané informácie naši žiaci môžu uplatniť v svojej príprave na trh práce a  k sebavedomejším kariérnym rozhodnutiam.

       Ing. Daniela Sabolová

        

      • INTERNATIONAL UNLIMITED DANCE CUP 2023

      • Filip Pyreň - Tanečný klub Dyno

       17. - 18. november 2023 - Levice

       Tanečníci z 12 štátov sveta 

       Medzinárodná porota 

       Disco Dance sólo international HVK

       1. miesto pre Filipa Pyreňa

       Blahoželáme a prajeme ešte veľa úspechov!

      • Školské majstrovstvá v zrýchlenom šachu

      • Aj v tomto školskom roku sa naši šachisti, Jakub Červeňák a Richard Tichý, zúčastnili školských majstrovstiev okresu Vranov nad Topľou študentov a študentiek stredných a základných škôl v zrýchlenom šachu, pod vedením Mgr. Alexandra Goľu.

       Vo štvrtok, 16. 11. 2023 sa v Centre voľného času vo Vranove nad Topľou po roku opäť stretli mladí priaznivci šachovej hry. V troch kategóriách súťažilo 53 žiakov a študentov z dvanástich škôl v troch rôznych turnajoch. Pre študentov stredných škôl bol pripravený uzavretý kruhový turnaj. Víťazov čakali poháre a medaily. Študenti stredných škôl si zahrali v spoločnom turnaji.

       Richard Tichý obsadil 3. miesto a 4. miesto patrilo Jakubovi Červeňákovi.

       Prví traja z každej kategórie získali právo postupu na Majstrovstvá Prešovského kraja jednotlivcov v zrýchlenom šachu.

       Za reprezentáciu školy mladým šachistom ďakujeme a prajeme veľa úspechov v ďalších turnajových stretnutiach.

       Mgr. Alexander Goľa

        

      • Deň na OA

      • Si deviatak? Tvoj život na základnej škole už čoskoro končí a máš pred sebou dôležité rozhodnutie? Ešte stále nevieš akú strednú školu si vybrať? Toto je Tvoja šanca! Zaži deň u nás a my Ti ukážeme, že obchodná akadémia bude Tvojou správnou voľbou.

       Prostredníctvom QR kódu vyplň prihlášku a 15. decembra 2023 sa vidíme u nás!

       Tešíme sa Vás, milí deviataci!

      • Deň študentstva

      • 16. novembra 2023 zorganizoval Školský parlament Obchodnej akadémie vo Vranove nad Topľou Deň študentstva.

       V zasadačke Mestského úradu vo Vranove nad Topľou si žiaci školy pripomenuli 17. november ako pamätný deň. Ústrednou témou boli udalosti z rokov 1939 a 1989.

       Vo vedomostnej súťaži Múdra hlavička si štvorčlenné družstvá tried overili svoje vedomosti a ukázali, že naši žiaci sú veľmi súťaživí. Výsledky súťaže Múdra hlavička:

       1. miesto - III. A - Martin Dvorský, Samuel Ihnát, Matěj Fober, René Begala,

       2. miesto - III. B - Samuel Gurňak, Adam Levický, Eva Čechová, Terézia Čiešková,

       3. miesto - I. B - Stela Dzurňáková, Martin Lukčo, Viktória Gavaľová, Sofia Konečná.

       Diseminácia medzinárodného programu Erasmus+ poukázala na to, že odborná prax v medzinárodnom prostredí je pre budúcich absolventov OA na národnom a európskom trhu práce veľkou výhodou a posúva ich v pomyselnom rebríčku o stupeň vyššie. Žiaci absolvovali dvojtýždňovú odbornú prax v bulharskej Sofii a v nemeckom Lipsku.

       Ďakujeme všetkým žiakom a pedagógom, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom zapojili do organizácie tohtoročného Dňa študenstva.

       Ing. Martina Sirníková

      • Finančná Sloboda OVB

      • Po prednáške v škole, kde sme si zahrali 1. kolo hry Finančná Sloboda OVB, sme dostali pozvanie na ďalšie kolá do Prešova, do centrály OVB.

       V Prešove sme sa naučili základy finančnej gramotnosti a úspešne sme odohrali druhé aj tretie kolo. Pán Stanislav Ditte nás na mieste pozval do Svitu, na maturitný scenár ich hry s možnosťou získania certifikátu o finančnej gramotnosti. Túto pozvánku sme prijali a o týždeň sme sa všetci stretli vo Svite, kde sme sa zúčastnili workshopu.

       Nadobudli sme tam veľa užitočných informácií nielen o finančnej gramotnosti, ale aj o všeobecnom podnikaní. Stretli sme tam veľa významných ľudí a spoznali sme skvelý kolektív, ktorý sa zároveň bral skôr ako „rodina“ než ako kolegovia. Bola to skvelá skúsenosť, ktorú neľutujeme a tešíme sa na našu ďalšiu spoluprácu s firmou OVB.

       Richard Tichý a Samuel Staškožiaci IV. B

      • Exkurzia v UNIPLAST MH, s. r. o.

      • Žiaci II. ročníka sa dnes, 10. novembra 2023, zúčastnili exkurzie vo výrobnom podniku UNIPLAST MH, s. r. o. vo Vranove nad Topľou.

       Pod pedagogickým vedením Ing. Martiny Sirníkovej a Ing. Ľubice Smolejovej si overili svoje teoretické vedomosti v praxi. Hlavným predmetom činnosti spoločnosti je výroba a montáž výrobkov z plastu. Zaoberajú sa aj odborným poradenstvom v oblasti lisovania plastov a skúšaním foriem, dodávajú technické a estetické dielce pre výrobcov bielej a dopravnej techniky, automobilový a elektrotechnický priemysel, stavebníctvo.

       Ďakujeme vedeniu spoločnosti za možnosť absolvovať exkurziu a Ing. Mikulášovi Hrubovskému za sprevádzanie počas exkurzie.

       Ing. Martina Sirníková

      • Okresné kolo vo futsale žiakov SŠ

      • Žiaci Obchodnej akadémie vo Vranove nad Topľou sa 06. 11. 2023 zúčastnili okresného kola vo futsale žiakov SŠ.

       Po dlhej dobe, keďže organizovanie tohto turnaja bolo na niekoľko rokov prerušené, sa v mestskej športovej hale zišla veľmi silná konkurencia za účasti piatich stredných škôl nášho okresu. Naši chlapci nenechali nič na náhodu a po veľmi vyrovnaných a nervovo vypätých zápasoch obsadili 1. miesto a zároveň si vybojovali postup na krajské kolo v Prešove.

       Za úspešnú reprezentáciu im ďakujeme a prajeme  ešte veľa športových úspechov, ktorými šíria dobré meno našej školy.

       Mgr. Dominik Kahanovský