Navigácia

Streda 7. 12. 2022
Počet návštev: 137169
 • Predvianočný čas je tu. Je to čas tradícií, ktoré sa snažíme zachovávať. Jednou z nich je aj sviatok svätého Mikuláša, ktorý nás odmení za naše konanie počas celého roka. Takejto odmeny sa dočkali aj žiaci našej školy. Svätý Mikuláš prišiel aj s pomocníkmi.

  Priniesli nám veľkú radosť a pripomenuli nám, že tým najväčším darčekom, ktorý si môžeme navzájom dať je ľudská prítomnosť. Návštevu sv. Mikuláša si veľmi vážime, ďakujeme a prajeme mu, aby bolo vždy dosť dobrých ľudí, ktorých bude môcť obdarovávať.

 • V mesiaci november sa žiaci II. A, II. B, III. A, III. B, IV. A a IV. B triedy pod vedením Ing.
  Daniely Sabolovej, Ing. Daniely Sotákovej, Ing. Martiny Sirníkovej a Mgr. Márie Lipkošovej zúčastnili školského kola súťaže v odpise textu na 10 minút vo Worde.

  Výsledné poradie:

  1. Oliver Čurlej - III. A,

  2. Erik Bombár - IV. B,

  3. Adam Grigeľ - IV. B.

  Víťazom blahoželáme a prajeme veľa ďalších úspechov.


  Mgr. Mária Lipkošová

 • Veľa! Až 73 krabíc plných lásky odovzdáme tým, ktorí to najviac potrebujú, našim seniorom!

  Ďakujeme, že máte srdce na správnom mieste! Obrovská vďaka patrí študentom, pedagogickým i nepedagogickým zamestnancom a priateľom našej školy, ktorí sa zapojili do celoslovenskej výzvy a rozhodli sa potešiť niekoho, kto nečaká na Vianoce žiadny darček! Darček od Vás môže byť jediným darčekom, ktorý tento rok dostanú!

  Ď A K U J E M E

  Ing. Martina Sirníková

 • Úspechom druhého online súťažného dňa je umiestnenie cvičnej firmy Rožky na rožku, s. r. o. v TOP 10 v kategórii Najlepšie logo a slogan, v konkurencii 74 súťažiacich. Víťazi budú vyhlásení na prezenčnej časti veľtrhu v Prahe.

  Veľtrh cvičných firiem organizuje Metropolitní univerzita Praha a Metropolitní univerzitní banka v spolupráci so Slovenským centrom cvičných firiem.

  Obidve naše cvičné firmy, pod odborným vedením Ing. Martiny Sirníkovej a Ing. Viery Kandalovej, postupujú medzi 27 najlepších cvičných firiem z Českej republiky a Slovenska.

 • Žiaci Obchodnej akadémie vo Vranove nad Topľou sa dnes aktívne zapojili do XVI. ročníka celoslovenskej kampane Červené stužky.

  Aktivita študentov vyvrcholila dnes, 1. decembra, ktorý je Svetovým dňom boja proti AIDS, pripínaním a nosením červenej stužky žiakmi školy.

Novinky

Kontakt

 • Obchodná akadémia, Daxnerova 88, Vranov nad Topľou
  Daxnerova 88, 093 35 Vranov nad Topľou
 • +421 057 44 236 44
  +421 057 44 646 92

Fotogaléria