• Cvičné firmy

     • Najlepší podnikateľský zámer

     • Ôsmy ročník celoslovenskej  súťaže „Najlepší podnikateľský zámer“ vyhlásil Štátny inštitút odborného vzdelávania, Odbor Finančnej gramotnosti a Slovenské centrum cvičných firiem spolu s Katedrou pedagogiky Ekonomickej univerzity v Bratislave. 

      Žiaci cvičných firiem mohli poslať podnikateľské zámery, ktoré nie sú totožné s ich predmetom podnikania. Odborná porota hodnotila originalitu nápadu, výber mena a loga, štruktúru PZ, opis produktu, analýzu trhu, marketingový plán, personálny plán, finančný plán, SWOT analýzu, reálnosť PZ a stručný podnikateľský zámer v anglickom jazyku.

      Do súťaže sa zapojil Samuel Palenek, žiak IV. A triedy, ktorý so svojím podnikateľským zámerom obsadil 6️⃣. miesto. Nikoleta Ivaničová, žiačka IV. B triedy, obsadila 9️⃣. miesto.

      Blahoželáme a prajeme veľa úspechov.

      Ing. Daniela Sabolová