• Školská psychologička

     • Konzultačné hodiny

     • Na školskú psychologičku, ktorá je viazaná mlčanlivosťou, sa môžete pokojne obrátiť OSOBNE, V ČASE KONZULTAČNÝCH HODÍN, alebo NEOBMEDZENE PROSTREDNÍCTVOM telefonického kontaktu alebo e- mailovej adresy.

       

      Na našej škole pôsobí školská psychologička
      Mgr. Silvia Frištiková
      Nájdete ju v kabinete na novej budove Gymnázia pri jedálni.

       

      KONZULTAČNÉ HODINY:

      Pondelok - piatok:

      07.30 - 12.00 h   (administratíva a individuálne poradenstvo)

      12.00 - 12.30 h   obed

      12.30 - 15.30 h   (práca v skupinách a konzultácie podľa dohody)

       

      KONZULTÁCIE PRE RODIČOV:

      • po predbežnej dohode termínu konzultácie