• Profil školy

     • História školy

     • Stredná ekonomická škola začala svoju činnosť slávnostným otvorením školského roka 1969/1970.

      Riadenia a vedenia školy sa v prvom roku ujal Bartolomej Belas, riaditeľ SVŠ, keďže škola nemala svoju budovu dokončenú.  K 1. septembru 1970 bola budova určená pre túto školu dokončená a škola sa osamostatnila a jej vedenia sa ujal Mikuláš Čorňák, prvý riaditeľ SEŠ.

      Jej názov aj odbory sa v priebehu rokov menili. Pod názvom obchodná akadémia ju poznáme od roku 1990. Aj po zmene názvu zostala jej podstata zachovaná.

      Absolvent obchodnej akadémie po štvorročnom štúdiu ukončí svoju prípravu na povolanie a budúci život maturitnou skúškou. Získa tak svoju prvú ucelenú kvalifikáciu - úplné stredné odborné vzdelanie.

       

      Riaditelia školy

      Mikuláš Čorňák                          1970 - 1987

      Vincent Joščák                           1987 - 2014

      Ing. Mária Chrapeková               2014 - doteraz

       

      Zástupcovia školy

      Ing. Michal Breznoščák              1972 - 1989

      Mgr. Ján Brandobur                    1989 - 1990

      Ing. Mária Chrapeková               1990 - 2014

      Mgr. Renáta Jakubčinová           2014 - 2015

      Ing. Viera Lakatová                     2015 - 2021

      Ing. Daniela Sotáková                 2021 - doteraz

       

      Prví učitelia

      Ing. Júlia Širáková

      Ing. Mikuláš Kočiško

      Ing. Vojtech Christov

      PhDr. Tomáš Lešo

      Jozef Sinčák

      Eleonóra Štempeľová

      Ing. Mária Fialkovičová

      Agáta Lešová