• Profil školy

     • Najvýraznejšie úspechy školy

     •  

       2021  2022

       

      Viktória Holoďáková

      Medzinárodný online veľtrh cvičných firiem 2021

      10. ročník celoslovenskej súťaže "Najlepší podnikateľský zámer"

      - 2. miesto 

      CF Bio Beauty, s. r. o. 

      Online kontaktačný deň cvičných firiem Slovenko-Východ 2022

      - 2. miesto v kategórii Naj katalóg

      - 3. miesto v kategórii Naj logo a slogan

      CF Rožky na rožku, s. r. o.

      Online kontaktačný deň cvičných firiem Slovenko-Východ 2022

      - 3. miesto v kategórii Naj elektronická prezentácia

      CF Rožky na rožku, s. r. o.

      Hlohovské kontraktačné dni CF

      - 1. miesto Naj IG POST

       2020  2021

       

      CF Cestovinky, s. r. o.

      Medzinárodný online veľtrh cvičných firiem 2020

      - 3. miesto v počte uskutočnených bankových transakcií

      CF Breakfast club, s. r. o. 

      Online kontaktačný deň cvičných firiem Slovenko-Východ 2021

      - 1. miesto v kategórii Naj logo

      CF Cestovinky, s. r. o.

      Online kontaktačný deň cvičných firiem Slovenko-Východ 2021

      - 2. miesto v kategórii Naj katalóg

      2019

      Zuzana Gdovcová

      Celoštátne kolo olympiády Mladý účtovník   

      - 3. miesto

      Waffle House, s. r. o.  - Veronika Jančíková, Simona Kozáková, Valéria Raková, Kristína Zajacová, Lukáš Kmec, Samuel Leporis,  Adam Olejník

      11. Kontraktačný deň CF v Poprade

      - 1. miesto za najkrajší výstavný stánok

      - 2. miesto za najlepší manažérsky tím.

      Sweet Chloé, s. r. o. - Tatiana Jurovčáková, Diana Peržeľová, Aneta Pižontová, Jozef Feško, Peter Hanusin a Denis Demčák 

      20. Medzinárodný veľtrh cvičných firiem Nitra

      - 3. miesto v kategórii Najkrajší stánok

      SFK, s. r. o. – Dávid  Antuš,  Adriána Kertisová, Veronika Zengevaldová, Patrícia Glodová, Kristína Capková, Mária Medvedzová,  Dušani Kopčo

      17. Medzinárodný veľtrh CF krajín V4 Košice

      - 1. miesto v celkovom hodnotení Najlepšia  cvičná firma

      2018

      CHAMPS-ÉLYSÉES, s. r. o. - I. Batyánek, L. Feník, R. Gajdošová, Z. Gdovcová, A. Hermanová, K. Mezejová, T. Papcunová, K. Saxunová, V. Smolková, A. Zaremba 

      10. Kontraktačný deň CF v Poprade

      - 1. miesto za najkrajší výstavný stánok

       

      Mr Jam, s. r. o. - Natália Fedorňáková, Tímea Hajníková, Tatiana Poláková, Bibiána Kačmárová, Adrián Tokár, Samuel Lazúr

      20. Medzinárodný veľtrh cvičných firiem Bratislava

      - 1. miesto v kategórii Naj stánok

      - 4. miesto v celkovom hodnotení Naj cvičná firma

      Take and Go, s. r. o. - Bendas Branislav, Delyová Miroslava, Goliášová Alexandra, Halas Filip, Kužma Tobiáš, Ľochová Tímea, Miková Alexandra, Pišta Jakub a Kmec Adam

      16. Medzinárodný veľtrh CF krajín V4 Košice

      - 1. miesto v kategórii Najkrajší stánok

      2017

      Choccolocco, s. r. o. -  Kopčanová Natália, Štofanová Veronika, Jurovčáková Nikola, Banická Michaela, Hricová Kristína a Kentoš Erik

      15. Medzinárodný veľtrh CF krajín V4 Košice

      - 3. miesto Najlepší stánok CF

      CAFÉ GALLERY, s. r. o.   - Stašková Kornélia, Siladiová Jana, Petruňová Radoslava, Mattová Anna, Marčák Mário a Marcinko Rastislav

      15. Medzinárodný veľtrh CF krajín V4 Košice

      - 2. miesto Najlepšie logo CF

      M. Goroľová

      Krajská prehliadka SOČ - 2. miesto

      2016

      TraAl, s. r. o. - Mária Bartková, Kristína Kovková, Simona Pavúková, Peter Goga, Michal Baran, Kristián Džurdženík

      19. Medzinárodný veľtrh cvičných firiem Bratislava, v kategórii – Imidž stánku – 1. miesto 

      Birra, s. r. o. -  Zuzana Matiová, Martina Matiová, Bibiana Gajdošová, Elena Paľušová,
      Tímea Berková, Zuzana Kočišová

      14.. medzinárodný veľtrh cvičných firiem krajín V4 Košice - 2. miesto v kategórii najlepšia cvičná firma

      2014

      Osa, s.r.o.  Terézia Čačková, Katarína Mattová, Kamila Michalčinová, Ľubomír Kocák,Blanka Voľanská, Mária Zeleňáková

      17. Medzinárodný veľtrh cvičných firiem Bratislava, v kategórii – Hlavná súťaž – 3. miesto 

      2013

      Smile WOOD, s. r. o. - cvičná firma (Roman Ocilka, Lukáš Dráb, Martin Matta, Marta Kovková, Michaela Nemčíková, Nikoleta Janovová)

      16. Medzinárodný veľtrh cvičných firiem Bratislava, v kategórii – Najlepší reprezentant – 1. miesto – Roman Ocilka

      2012

      TraAl, s. r. o. - cvičná firma (Lýdia Liptáková, Jana Paľušová, Angela Baranová, Emília Krištanová, Anna Lengvarská, Marcel Talian)

      10. Medzinárodný veľtrh cvičných firiem krajín V4 Košice - 3 ocenenia. V kategórii najlepšia prezentácia – 2. miesto, cena sympatie – 1. miesto
      Top cena – Od Slovenského centra cvičných firiem v Bratislave

      Drevko, s. r. o. (Jakub Starigazda, Klaudia Krištanová, Zuzana Pačutová, Jakub Pešta, Klaudia Šimková, Miroslava Ivanová), 

      15. Medzinárodný veľtrh cvičných firiem Bratislava, v kategórii – Najlepší stánok – 1. miesto

      2011

      Larme de Vin, s. r. o. - cvičná firma (Peter Veliký, Nikola Malíková, Anna Chromíková, Adrián Jachym, Róbert Skliňár)

      14. medzinárodný veľtrh cvičných firiem Bratislava -3. miesto v kategórii Najlepšia cvičná firma

      2009

      Osa, s. r. o., cvičná firma (Michaela Čižmárová, Dušan Hajník, Viktória Dargajová, Zuzana Timuľáková)

      11. Medzinárodný veľtrh cvičných firiem Bratislava - 6. miesto – v kategórii najlepšia cvičná firma  a zvláštne ocenenie Združenia podnikateľov SR za celkovú prezentáciu a inovatívne marketingové riešenie

      Elysium, s. r. o., cvičná firma (Katarína Ontková, Jaroslava Šalátová, Ivana Madurová, Zuzana Walterová)

      7. medzinárodná veľtrh cvičných firiem krajín V4 Košice - 1. miesto v kategórii najlepšia cvičná firma

      2008

      Osa, s. r. o. (Michaela Čižmárová, Dušan Hajník, Dargajová Viktória)

      1. miesto - na 6. medzinárodnom veľtrhu cvičných firiem krajín V4 Košice

      2007

      Ján Teliška 

      - 9. miesto – vrh guľou celoslovenské kolo

      2006

      Jana Balonová 
      Ľudmila Gajdošová

       -stredoškolská odborná činnosť: - celoštátne kolo
      odbor ekonomika a riadenie
      - zvláštne ocenenie

      Andrea Fabianová
      Peter   Treciak

      MAX - matematická korešpondenčná súťaž 
      - celoštátne kolo 
      - úspešní riešitelia

      Miroslava Koľbíková
      Radovana Miklošová

      KLOKAN - matematická korešpondenčná súťaž 
      - celoštátne kolo 
      - úspešní riešitelia

      Jana Balonová  

      Olympiáda Mladý účtovník  - 8 miesto – regionálne kolo

      2005

      Antónia Roškovičová

      Horovov Zemplín
      -umelecký prednes poézie a prózy - absolútny víťaz

      MAX

      MAX - matematická korešpondenčná súťaž 
      - celoštátne kolo - 8 úspešných riešiteľov

      KLOKAN

      KLOKAN - matematická korešpondenčná súťaž 
      - celoštátne kolo - 3 úspešní riešitelia

      Anna Kolárová

      Priateľské kraje v zjednotenej Európe
      - vedomostná súťaž 
      - reprezentantka SR v medzinárodnom kole v Nemecku

      2004

      Antónia Roškovičová

      Horovov Zemplín
      - 1. miesto v umeleckom prednese poézie a prózy

      2003

      Katarína Tirpáková

      stredoškolská odborná činnosť -  celoštátne kolo
      kategória  - voľný  čas - čestné uznanie

      Antónia Roškovičová

      Horovov Zemplín
      - čestné uznanie za invenčný prejav pri prednese poézie

      Pavol Jurov

      Klokan - matematická korešpondenčná súťaž
      - medzinárodné kolo - úspešný riešiteľ

      Pavol Jurov  
      Katarína Tirpáková
      Miroslava Valčová

      Klokan - matematická korešpondenčná súťaž
      - celoštátne kolo - úspešní riešitelia
      MAX - matematická korešpondenčná súťaž
      - celoštátne kolo - úspešní riešitelia

      2001

      Slavomír Višňovský

      stredoškolská odborná činnosť: - celoštátne kolo
      odbor 18 - teória kultúry, umenia a umeleckej tvorby
      - mimoriadne ocenenie 

      Eva Peterová

      Horovov Zemplín
      - čestné uznanie za invenčný prejav pri prednese poézie
      - katégŕia voľný čas - čestné uznanie

      2000

      Ľubomíra Kmecová

      olympiáda v nemeckom jazyku
       - 4. miesto- celoštátne kolo 

      Eva Peterová

       -Štúrov Zvolen 
      - pochvala za umeleckú úroveň prejavu - celoštátne kolo

      Eva Peterová

      Zvonického dni - celoštátne kolo
      - 1. miesto v prednese poézie
      - 1. miesto v rétorike

      Mária Andrejaninová

       vlastná tvorba -Novomeského Senica
      - čestné uznanie za poéziu - celoštátne kolo

      Katarína Sotáková

      stredoškolská odborná činnosť:
      odbor 18 - teória kultúry, umenia a umeleckej tvorby
      - mimoriadne ocenenie v rámci Slovenskej republiky

      1995 

       Radovan Dzurčanin

      matematická súťaž študentov stredných škôl:
      - 2. miesto v rámci Slovenska

      1973

       Marta Jusková 

      písanie na stroji:
      - 2. miesto v rámci Slovenska
      - 4. miesto v rámci Československa