• Erasmus

     • Erasmus+ 2018

     • V čase od 17. 09. 2018 do 28. 09. 2018 sa uskutočnila prevádzková prax žiakov IV. ročníka Obchodnej akadémie vo Vranove nad Topľou.

      V tomto roku sa po druhýkrát vykonávala prax dvojakým spôsobom a to ako  odborná zahraničná  prax vo Veľkej Británii  a v Ostrave a ako odborná prax v rámci okresu Vranov nad Topľou. Tento Program zahraničnej  praxe ERASMUS+ je zameraný na zlepšovanie kvality odborného vzdelávania a na jeho prepojenie so svetom práce.

      V rámci realizačnej fázy projektu absolvovalo 14 žiakov IV. ročníka dvojtýždňovú odbornú prax v Londýne a 14 žiakov v Ostrave.  V Londýne sprevádzala žiakov koordinátorka projektu Mgr. Renáta Jakubčinová a Mgr. Miroslava Kosová, žiakov v Ostrave sprevádzali Ing. Ľubica Smolejová, Ing. Daniela Sabolová a Ing. Martina Sirníková. Rozmiestnenie účastníkov praxe do firiem a hostiteľských rodín zabezpečila sprostredkovateľská organizácia ADC College na základe výsledkov výberového konania a jazykového testovania. Umiestnenie žiakov vo firmách v Ostrave zabezpečovala sprostredkovateľská agentúra AGAMOS, s. r. o. so  sídlom v Ostrave.

      Riaditeľka školy a zároveň manažérka projektu, Ing. Mária Chrapeková, vidí význam odbornej praxe  v medzinárodnom prostredí v zlepšení východiskovej pozície budúcich absolventov  obchodnej akadémie na národnom a európskom trhu práce. OA sa bude uchádzať o získanie grantu na tento účel aj v ďalších rokoch. Chce umožniť tak aj ďalším žiakom získať pozitívnu skúsenosť so zahraničnou odbornou praxou  a to v Londýne,  v Ostrave alebo aj v iných mestách.