• Erasmus

     • Erasmus + 2019

     • ERASMUS + nám dáva krídla - do slova a do písmena

      Už po tretíkrát sa Obchodná akadémia vo Vranove nad Topľou zapojila do medzinárodného projektu Európskej únie ERASMUS+, ktorého cieľom je podpora aktivít v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu. Tento program je zameraný na zlepšovanie kvality odborného vzdelávania a na jeho prepojenie so svetom práce.

      Začiatkom októbra absolvovalo dvanásť žiakov IV. ročníka dvojtýždňovú odbornú prax v írskom meste Sligo a dvanásť žiakov absolvovalo odbornú prax v českej Ostrave. Žiakov v Sligu sprevádzali koordinátorka projektu Mgr. Renáta Jakubčinová a Ing. Mária Chrapeková, žiakov v Ostrave Ing. Ľubica Smolejová, Ing. Martina Sirníková, Ing. Lenka Haritunová a Ing. Daniela Sotáková. Najúspešnejší uchádzači dostali jedinečnú príležitosť zúčastniť sa praxe v írskych a českých firmách a organizáciách rôzneho zamerania. Hlavnou náplňou ich práce bolo vykonávanie administratívnych činností. Účastníci stáže získali doklad o absolvovaní praxe v zahraničí s názvom Europass Mobilita, v ktorom sú zaznamenané znalosti a schopnosti nadobudnuté v inej európskej krajine. Boli im tiež udelené certifikáty o absolvovaní praxe a získali aj cenné odporúčacie listy od zamestnávateľov, ktoré im môžu zlepšiť východiskovú pozíciu na trhu práce. Vo voľnom čase žiaci spoznávali novú kultúru, historické pamiatky, krajinu a prírodu.

      Riaditeľka školy a zároveň manažérka projektu, Ing. Mária Chrapeková, vidí význam odbornej praxe  v medzinárodnom prostredí v zlepšení východiskovej pozície budúcich absolventov OA na národnom a európskom trhu práce. V blízkej budúcnosti by sa škola chcela opätovne uchádzať o grant Európskej únie a umožniť tak aj ďalším žiakom získať pozitívnu skúsenosť so zahraničnou odbornou praxou.

      Ak by ste radi získali viac informácií o projekte Erasmus+, navštívte Deň otvorených dverí v Obchodnej akadémii vo Vranove nad Topľou, ktorý sa bude konať 13. 12. 2019.

      Ing. Martina Sirníková