• "Zvýšenie kvality vzdelávania na OA vo VT"

     • KRÚŽKY

     •  

      Začiatok aktivity:                   08/2020

      Ukončenie aktivity:                07/2022

      Celková dĺžka realizácie:       24 mesiacov

      Ciele podaktivity:

      • zvýšiť atraktívnosť mimoškolskej činnosti v oblasti praktického vyučovania,
      • vytvoriť atraktívne krúžky mimoškolskej činnosti zamerané na podporu praktického vyučovania a rast čitateľskej, prírodovednej, finančnej, jazykovej a matematickej gramotnosti žiakov,
      • aplikovať teoretické učivo a získané vedomosti do praxe,
      • podporiť rozvoj predstavivosti, samostatného a logického myslenia,
      • vzbudiť u žiakov záujem o čítanie, počítanie, okolitú prírodu a krajinu, ochranu životného prostredia a tým podporiť ich praktické skúsenosti a znalosti využiteľné v rámci trhu práce.

       

      Zoznam krúžkov:

      Mladý účtovník

      Život študenta v škole

      Wordprocessing

      Ekonomické minimum

      Finančná gramotnosť

      Ekologický krúžok

      MČ odbornej a literárnej tvorivosti

      Športový krúžok

      Anglická komunikácia

      Nemecká komunikácia