• Cvičné firmy

     • Medzinárodný veľtrh CF krajín V4 v Košiciach

     • 18.  ročník MVCF krajín V4 v Košiciach - 2022

      Cvičná firma Rožky na rožku, s. r. o. pod odborným vedením Ing. Martiny Sirníkovej získala na 18. Medzinárodnom veľtrhu cvičných firiem krajín V4 v Košiciach 1. miesto v hlavnej kategórii Naj cvičná firma!

      Predmetom podnikania cvičnej firmy je výroba a predaj pekárskych a cukrárenských výrobkov. V konkurencii 19 cvičných firiem zo Slovenska a Českej republiky získala naša cvičná firma top cenu. 

      Ďakujeme za skvelú reprezentáciu školy Šimonovi Gdovcovi, Danielovi Beňovi, Miroslave Hirkovej, Tomášovi Kachmanovi a Martinovi Hirkovi.

      Sme na Vás hrdí a tešíme sa z Vášho fantastického úspechu!

      Ing. Martina Sirníková 

      15.  ročník MVCF krajín V4 v Košiciach - 2017

      Študenti štvrtého ročníka Obchodnej akadémie vo Vranove nad Topľou úspešne reprezentovali svoju školu na 15. Medzinárodnom veľtrhu cvičných firiem krajín V4 v Košiciach, ktorý sa konal 19. – 20. 10. 2017.

      Organizátormi súťaže boli Obchodná akadémia na Watsonovej ulici v Košiciach a Slovenské centrum cvičných firiem, špecializované pracovisko Štátneho inštitútu odborného vzdelávania.

       

      Na veľtrhu súťažilo 50 cvičných firiem nielen zo Slovenska, ale aj zo zahraničia. Z našej školy sa veľtrhu zúčastnili dve cvičné firmy, a to cvičná firma Choccolocco, s. r. o. (žiaci zo IV. A triedy) pod vedením Ing. Martiny Sirníkovej s predmetom podnikania Výroba a predaj čokolády a cvičná firma CAFÉ GALLERY, s. r. o. (žiaci zo IV. B triedy) pod vedením Ing. Lenky Haritunovej s predmetom podnikania Kaviareň a galéria.

       

      Medzinárodný veľtrh cvičných firiem vytvára príležitosť komunikovať v cudzom jazyku, riešiť obchodné prípady a nadväzovať obchodné a partnerské vzťahy. Súčasťou veľtrhu boli aj tradičné súťaže cvičných firiem v kategóriách: Katalóg CF, Imidž stánku CF, Slogan CF, Logo CF, Reprezentant/ka CF, E - prezentácia, ale aj nová súťaž „60 sekúnd (elevator pitch)“, v ktorej má jeden člen CF predstaviť za 60 sekúnd svoju CF v anglickom jazyku.

       

      Vo veľkej konkurencii cvičných firiem získala cvičná firma Choccolocco, s. r. o. 3. miesto v kategórii Naj stánok a cvičná firma CAFÉ GALLERY, s. r. o. získala 2. miesto v kategórii Naj logo.

       

      Ďakujem všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom dopomohli k úspechu cvičných firiem a žiakom ďakujem za vzornú reprezentáciu našej školy.

      Ing. Mária Chrapeková, riaditeľka školy

      14.  ročník MVCF krajín V4 v Košiciach - 2016

      Úspech cvičnej firmy obchodnej akadémie

      Žiaci cvičnej firmy Birra, s. r. o., pod odborným vedením Ing. Martiny Sirníkovej reprezentovali Obchodnú akadémiu vo Vranove nad Topľou v dňoch 19. – 20. októbra 2016 na 14. Medzinárodnom veľtrhu cvičných firiem krajín V4 v Košiciach. Predmetom podnikania cvičnej firmy je výroba a predaj piva. Cvičná firma dosiahla vynikajúce umiestnenie, keď v konkurencii 18 cvičných firiem dosiahla v hlavnej kategórii Najlepšia cvičná firma 2. miesto.

      Cvičné firmy majú rôzne predmety podnikania a navzájom medzi sebou obchodujú. Práca v cvičnej firme zlepšuje odbornú kvalifikáciu a zručnosti žiakov, prípadne iných účastníkov a rozvíja v účastníkoch cieľových skupín multidisciplinárne zručnosti, tzv. kľúčové kompetencie: schopnosť pracovať v tíme, schopnosť komunikovať, schopnosť tvorivo riešiť problémy, rozhodovať, robiť závery, kriticky a samostatne myslieť, rozvíjať seba, podnecovať rozvoj iných a používať najnovšie informačné technológie. Cvičná firma podporuje kreativitu, rozvíja spoluprácu a prezentáciu výsledkov, napomáha získavať schopnosti orientovať sa v hospodárskej praxi a pohotovo reagovať. Je mostom medzi teóriou a praxou a pripravuje mladých ľudí na reálny pracovný život – umožňuje im získať prax, ktorú od nich vyžaduje skoro každý nový zamestnávateľ. A okrem iného ich zbavuje aj „strachu“ z podnikania a reálneho pracovného života. 

      Ďakujem všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom dopomohli k úspechu cvičnej firmy Birra, s. r. o. a žiakom ďakujem za vzornú reprezentáciu našej školy.

      Ing. Mária Chrapeková, riaditeľka školy

      12.  ročník MVCF krajín V4 v Košiciach - 2014

      V Spoločenskom pavilóne v Košiciach sa 22. a 23. októbra 2014 uskutočnil 12. Medzinárodný veľtrh cvičných firiem krajín V4. Jeho organizátorom bola Obchodná akadémia, Watsonova 61. Na veľtrhu sa zúčastnilo 26 cvičných firiem zo Slovenska, Poľska a Českej republiky. V prvý deň bolo slávnostné otvorenie veľtrhu, súčasťou ktorého bol kultúrny program pripravený žiakmi Obchodnej akadémie na Watsonovej ulici v Košiciach. Po slávnostnom otvorení nasledovalo obchodovanie medzi zúčastnenými cvičnými firmami.

      23. októbra 2014 veľtrh pokračoval s účasťou verejnosti. Každá cvičná firma chcela uzatvoriť čo najviac obchodov, prilákať do svojho stánku čo najviac návštevníkov. Súbežne sa súťažilo o najlepšiu elektronickú prezentáciu. Odborná porota pozorne sledovala zástupcov jednotlivých cvičných firiem pri obchodovaní. V popoludňajších hodinách bolo slávnostné vyhodnotenie veľtrhu a vyhlásenie výsledkov.

      Obchodovanie zamestnancov jednotlivých cvičných firiem mali pod drobnohľadom členovia hodnotiacej poroty. Prítomné cvičné firmy súťažili o ceny – najlepší stánok, najlepší reprezentant, najlepšia reprezentantka, najlepší katalóg, najlepšia elektronická prezentácia cvičnej firmy a najlepšia cvičná firma. Súťažilo sa aj o dve špeciálne ceny – cenu spoločnosti METRO, ktorá je reálnym partnerom a cenu Slovenského pedagogického nakladateľstva – Mladé letá v Bratislave. . 

      Veľtrhu sa zúčastnila cvičná firma Obchodnej akadémie Vranov nad Topľou Car - rental, s. r. o., ktorú zastupovali žiaci 4.A triedy: Júlia Dravecká, Natália Holubová, Marcela Gajdošová, Marianna Ivanková a Michal Banďoš.

      Spoločnosť Car – rental, s. r. o. sa zaoberá prenájmom osobných áut, dodávok a limuzín s vlastnou obsluhou. Ponúkame osobné autá na osobnú prepravu, dodávky na sťahovanie nábytku, alebo prevážanie ťažkého nákladu, luxusné limuzíny na sviatočné udalosti, ako sú svadby, ale aj historický voz americkej výroby značky Cadillac.

      Firma realizovala výnimočný nápad s prenájmom áut, ktorý je výhodnejší ako taxi služba alebo bežný prenájom áut so šoférom. Základnou podmienkou je byť držiteľom vodičského preukazu skupiny B. Služby našej firmy fungujú na princípe čipovej karty, ktorá Vám umožní otvoriť a naštartovať vozidlo. Túto kartu si môžete zakúpiť u nás na každý druh vozidla. Ponúkame rôzne typy kariet podľa druhu vozidla, ktoré chcete využiť.

      Sme radi, že sme mohli na tomto veľtrhu reprezentovať našu školu. Táto skúsenosť nám poskytla širší pohľad na fiktívne obchodovanie.

      Firma Car – rental, s. r. o. prezentovala činnosť cvičných firiem na regionálnej burze práce a informácií pre mladých, ktorá sa uskutočnila 4. novembra 2014 v Mestskom dome kultúry vo Vranove nad Topľou. Burzu organizoval Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny.

      Za cvičnú firmu Car – rental, s. r. o.: Nikola Humeníková a Júlia Dravecká

       

       

      10.  ročník MVCF krajín V4 v Košiciach - 2012

      Trojnásobný úspech študentov Obchodnej akadémie

      V dňoch 17. až 18. októbra 2012 sa v Spoločenskom pavilóne v Košiciach uskutočnil 10. Medzinárodný veľtrh cvičných firiem krajín V4 s tuzemskou ale aj zahraničnou účasťou. Zástupcovia pochádzali z Maďarska, Českej republiky a Slovenskej republiky. Súťažilo 31 cvičných firiem a dve cvičné firmy pôsobili nesúťažne.

      Zúčastnení súťažili v siedmich kategóriách: najlepší stánok, katalóg, reprezentant, reprezentantka, prezentácia, cena sympatie a celkovo najlepšia cvičná firma. Bola udelená aj špeciálna TOP cena Slovenského centra cvičných firiem .

      Napriek obrovskej a neutíchajúcej snahe všetkých cvičných firiem, cvičná firma TraAl, s. r. o pod vedením Ing. Márie Strmeňovej získala celkovo tri ocenenia. Prvým, bola Cena sympatie,  za ktorú hlasovala verejnosť a túto cenu cvičná firma získala s vysokým náskokom. Druhým ocenením bolo 2. miesto v kategórii najlepšia prezentácia. Už spomínanú špeciálnu TOP cenu Slovesného centra cvičných firiem, ktorú odovzdala samotná riaditeľka Slovenského centra cvičných firiem Ing. Horecká, získala ako tretie ocenenie tiež cvičná firma TraAl, s. r. o.

      Naša spoločnosť dosiahla chvályhodné ocenenia aj na veľtrhoch, ktoré sa konali vo Vranove nad Topľou a v Svidníku, na ktorých firma obsadila  2. miesto za najlepšiu cvičnú firmu, vyhrala kategóriu najlepší slogan a kategóriu najlepšia prezentácia. Spoločnosť sa zaoberá kúpou a predajom čajov a sviečok, za najväčším úspechom,  za ktorý firma získala aj špeciálnu cenu, stojí domáci produkt – ríbezľový čaj.

      Cvičná firma TraAl, s. r. o. by tieto úspechy nebola schopná dosiahnuť bez spolupráce celého tímu, v ktorom pracujú študenti Emília Krištanová, Jana Paľušová, Angela Baranová, Lýdia Liptáková, Anna Lengvarská,  Marcel Talian a ktorých vedie odborná poradkyňa Ing. Mária Strmeňová.

      Touto cestou chcem poďakovať vedeniu školy za možnosť zúčastnenia sa na spomenutých veľtrhoch. Bolo pre nás veľkou cťou  reprezentovať Obchodnú akadémiu vo Vranove nad Topľou a rozšíriť tak povedomie o nás aj na veľtrhoch cvičných firiem.

      Lýdia Liptáková IV.A

      9.  ročník MVCF krajín V4 v Košiciach - 2011

      Úspech v Košiciach

      V dňoch 09. – 10. 11. 2011 sa v Dome techniky v Košiciach konal 9. Medzinárodný veľtrh cvičných firiem krajín V4, na ktorom sa zúčastnila aj cvičná firma Elysium, s.r.o.  študentov IV.A  z Obchodnej akadémie vo Vranove nad Topľou. V konkurencii viac ako 30 domácich a zahraničných cvičných firiem cvičná firma Elysium získala jednu z hlavných  cien: 1. miesto v kategórii najlepší stánok. Za týmto úspechom je tvorivá práca všetkých zamestnancov cvičnej firmy, ktorých na veľtrhu reprezentovali žiačky Martina Lakatová, Andrea Mulíková, Natália Ocilková, Lea Rudíková a Simona Topolčaniová pod vedením Ing. Márie Kostelníkovej.

      Zvláštne poďakovanie patrí p. Václavovi Iľovi, majiteľovi firmy WATEL, s.r.o., ktorý nezištne zabezpečil prepravu vybavenia stánku.

                                                                                         Ing. Mária Kostelníková