• Cvičné firmy

     • Výsledky CF

     • Školský rok

      Medzinárodný veľtrh

      (Bratislava/ Košice)

      Názov CF

      Ocenenie, umiestnenie

      2009/2010

      7. MV CF  Košice

      Elysium, s.r.o.

      Hlavná súťaž

      1. miesto

       

      2009/2010

      11. MV CF Bratislava

      Osa, s.r.o.

      Hlavná súťaž
      Zvláštne ocenenie
      Združenia podnikateľov

      6. miesto

      2011/2012

      9. MV CF Košice

      Elysium, s.r.o.

      Najlepší stánok

      1. miesto

      14. MV CF Bratislava

      Larme De Vin, s.r.o.

      Hlavná súťaž

      3. miesto

      2012/2013

      15. MV CF Bratislava

      Drevko, s.r.o.

      Najlepší stánok

      1. miesto

      10. MV CF Košice

      TraAl, s. r. o.

      Cena sympatie
      Najlepšia prezentácia
      Špeciálna TOP cena


      2. miesto

      2013/2014

      16. MV CF Bratislava

      Smile Wood, s.r.o.

      Najlepší reprezentant

      1. miesto

      2014/2015

      17. MV CF Bratislava

      Osa, s.r.o.

      Hlavná súťaž

      3. miesto

      2015/2016

      18. MV CF Bratislava

      Elysium, s.r.o.

      Imidž stánku

      7. miesto

      2016/2017

      14. MV CF Košice

      Birra, s.r.o.

      Najlepšia CF

      2. miesto

      19. MV CF Bratislava

      TraAl, s.r.o.

      Imidž stánku

      1. miesto

      2017/2018

      15. MV CF Košice

      CAFÉ GALLERY,

      s. r. o.

      Naj logo

      2. miesto

      Choccolocco, s. r. o

      Naj stánok

      3. miesto

      2018/2019

      20.  MV CF Bratislava

      Mr Jam, s. r. o

      Naj stánok

      Celkové hodnotenie Naj cvičná firma

       

      1. miesto

      4. miesto

      16. MV CF Košice

      Take and Go, s. r. o.

      Najkrajší stánok

      1. miesto

      2019/2020

      21.  MV CF Nitra

      Sweet Chloé, s. r. o

      Naj stánok

       

      3. miesto

      17. MV CF Košice

      SFK, s. r. o.

      Najkrajšia cvičná firma

      1. miesto

      2020/2021

      Medzinárodný online

      veľtrh CF 2020

      Cestovinky, s. r. o

      V počte uskutočnených

      bankových transakcií

       

      3. miesto

      Online kontraktačný 

      deň CF

      Slovensko-Východ 2021

      Breakfast club, s. r. o.

      Cestovinky, s. r. o.

      Naj logo

      Naj katalóg

      1. miesto

      2. miesto

      2021/2022

      Medzinárodný online

      veľtrh CF 2021

      Royal Health, s. r. o.

      Sweet Galaxy, s. r. o.

      Celkové hodnotenie

      Celkové hodnotenie

       

      5. miesto

      4. miesto

      Online kontraktačný 

      deň CF

      Slovensko-Východ 2022

       

      Bio Beauty, s. r. o.

      Rožky na rožku, s. r. o.

      Naj katalóg

      Naj logo a slogan

      Naj elektronická prezentácia

      2. miesto

      3. miesto

      3. miesto

      2022/2023

      MV CF Žilina

      Bio Beauty, s. r. o.

      Najlepší stánok

      Najlepší reklamný šot

      Najlepšia cvičná firma

       

      1. miesto

      3. miesto

      3. miesto

      18. MV CF Košice

      Rožky na rožku, s. r. o.

      Naj cvičná firma

      1. miesto