• Duálne vzdelávanie

     • Základné informácie

     • Študuj, praxuj, zarábaj 

      DUÁL je o tom, že žiaci nielen študujú v škole, ale zároveň aj praxujú vo firme v oblasti svojho zamerania. Takže okrem teoretickej prípravy získajú aj prax u zamestnávateľa, s ktorým majú podpísanú učebnú zmluvu. Budeš mať nielen vzdelanie, ale aj náskok v praxi a výplatu.

                                                                   

             

      Obchodná akadémia, Daxnerova 88, Vranov nad Topľou zabezpečuje od školského roka 2022/2023 v spolupráci so zamestnávateľmi systém duálneho vzdelávania.

       Prečo práve duálne vzdelávanie?

      • Duálne vzdelávanie zabezpečuje prepojenie teoretického vzdelávania v škole s odbornou praxou u zamestnávateľa.
        

      • Žiaci pred vstupom na trh práce získavajú praktické zručnosti - zvyšuje sa šanca na ich uplatnenie sa v praxi.
        
      • Žiaci získajú od zamestnávateľa hmotné a finančné zabezpečenie uvedené v podpísanej učebnej zmluve s konkrétnym zamestnávateľom.

       

      Základné princípy systému duálneho vzdelávania:

      https://www.minedu.sk/zakladne-principy-systemu-dualneho-vzdelavania/

      Letak_dualne_vzdelavanie.pdf