• Duálne vzdelávanie

     • Zamestnávatelia zapojení do duálneho vzdelávania

       

      1. Mesto Vranov nad Topľou,  Dr. C. Daxnera 87/1, Vranov nad Topľou

      Mestský úrad je výkonným orgánom mestského zastupiteľstva a primátora. Zabezpečuje organizačné a administratívne veci mestského zastupiteľstva a primátora, ako aj orgánov zriadených mestským  zastupiteľstvom.

      Žiak v duálnom vzdelávaní sa prakticky oboznámi s výkonom práce vo verejnom sektore, s výkonom práce na úseku rozpočtovania a priblíži sa nielen správe miestných daní a poplatkov, ale prejde rôznymi pracovnými pozíciami, napr. aj oblasťou personalistiky.

      Maximálny počet miest žiakov na pracovisku: 2

      Kontakt: https://www.vranov.sk/ - PhDr. Milan Malý

       

       

       

      2. TABMAR, s. r. o., Hronského 2754/41, Vranov nad Topľou

      Firma TABMAR, s. r. o. bola založená v roku 2017 nadväzujúc na činnosť podnikateľského subjektu Ing. Martin Tabaka, ktorý ako fyzická osoba poskytovala služby v oblasti vedenia jednoduchého a podvojného účtovníctva, vedenia mzdovej agendy a ekonomického a daňového poradenstva od roku 2009.

      Žiak v duálnom vzdelávaní sa prakticky oboznámi so základnými administratívnymi činnosťami v podnikateľskom sektore, so spracovaním jednoduchého a podvojného účtovníctva pre živnostníkov a malé spoločnosti pre Vranov nad Topľou a širšie okolie.

      Maximálny počet miest žiakov na pracovisku: 1

      Kontakt: https://www.tabmar.sk/ - Ing. Martin Tabaka

       

       

       

      3. Milada Ivanková, Senior Consultant, Partners Group SK, Hronského 1115, Vranov nad Topľou

      Milada Ivanková pôsobí ako senior consultant spoločnosti Partners Group SK od roku 2016. Na zákalde dôslednej analýzy financií tvorí finančné plány, ktoré plne zodpovedajú  požiadavkám a potrebám klientov. Okrem iného sa venuje aj zvyšovaniu finančnej gramotnosti.

      Žiak v duálnom vzdelávaní sa oboznámi s finančným plánovaním a tvorbou finančných plánov, rozšíri si vedomosti v oblasti finančného sprostredkovania a poradenstva a zvýši si finančnú gramotnosť.

      Maximálny počet žiakov na pracovisku: 2

      Kontakt: https://www.partnersgroup.sk/ - Mgr. Milada Ivanková

       

       

       

      4. Kredit Consulting SK, s. r. o., Dr. C. Daxnera 86, Vranov nad Topľou

       

                              

       

      Firma Kredit Consulting SK, s. r. o. vznikla v roku 2013, pričom v činnosti nadväzuje na činnosť podnikateľského subjektu PhDr. Peter Kamenec, PhD. – KREDIT CONSULTING, ktorý ako fyzická osoba od roku 1996 poskytovala a poskytuje služby v oblasti vedenia účtovníctva, ekonomického a daňového poradenstva.

      Žiak v duálnom vzdelávaní sa prakticky oboznámi so základnými administratívnymi činnosťami v podnikateľskom sektore, so spracovaním jednoduchého a podvojného účtovníctva.

      Maximálny počet žiakov na pracovisku: 4

      Kontakt: https://www.kreditco.sk/ - Mgr. Tomáš Kamenec

       

       

      5. STELL, s. r. o., Dobrianskeho 1580, Vranov nad Topľou

      Firma STELL, s. r. o. vznikla v roku 2005, pričom sa zameriava na realizáciu stavieb a inžiniersku činnosť. Hlavnou činnosťou je výstavba obytných a neobytných budov a iné.

      Žiak v duálnom vzdelávaní absolvuje praktické vyučovanie na ekonomickom úseku, kde sa oboznámi so základnými administratívnymi činnosťami v podnikateľskom sektore, s obehom dokladov, ako aj so spracovaním podvojného účtovníctva.

      Maximálny počet žiakov na pracovisku: 1

      Kontakt: Ing. Ľubomír Lukič

       

       

      6. Obecný úrad Soľ, Soľ 161

                                                                    

      Žiak v duálnom vzdelávaní sa prakticky oboznámi s výkonom práce vo verejnom sektore, s výkonom práce na úseku rozpočtovania a priblíži sa nielen správe miestnych daní a poplatkov, ale prejde rôznymi pracovnými pozíciami, napr. aj oblasťou personalistiky.

      Maximálny počet žiakov na pracovisku: 1

      Kontakt: https://www.obecsol.sk/ - Ing. Jozef Berta, starosta obce

       

      7. IMPERIAL Gold, a. s., Ľubochňa 311

                                        

      Spoločnosť IMPERIAL Gold, a. s. je stabilnou, etablovanou a najväčšou slovenskou spoločnosťou zaoberajúcou sa uchovaním hodnoty a kúpnej sily peňazí prostredníctvom fyzického investičného zlata a budovaním si pasívneho príjmu prostredníctvom MLM.

      Žiak v duálnom vzdelávaní absolvuje praktické vyučovanie na ekonomickom úseku.

      Maximálny počet žiakov na pracovisku: 1

      Kontakt: https://imperialgold.sk/ - Gabriela Nemešová

       

       

      8. Obecný úrad Juskova Voľa, Juskova Voľa 82

                                                                 

      Žiak v duálnom vzdelávaní sa prakticky oboznámi s výkonom práce vo verejnom sektore, s výkonom práce na úseku rozpočtovania a priblíži sa nielen správe miestnych daní a poplatkov, ale prejde rôznymi pracovnými pozíciami, napr. aj oblasťou personalistiky.

      Maximálny počet žiakov na pracovisku: 2

      Kontakt: https://obecjuskovavola.sk/ - Jozef Lukačin, starosta obce

       

       

      9. Obecný úrad Nižný Hrušov, Námestie Jána Pavla II. 520, Nižný Hrušov

                                                       

      Žiak v duálnom vzdelávaní sa prakticky oboznámi s výkonom práce vo verejnom sektore, s výkonom práce na úseku rozpočtovania a priblíži sa nielen správe miestnych daní a poplatkov, ale prejde rôznymi pracovnými pozíciami, napr. aj oblasťou personalistiky.

      Maximálny počet žiakov na pracovisku: 1

      Kontakt: https://www.niznyhrusov.sk/ - Ján Fenčák, starosta obce