• Nemecký jazyk: Web stránka

   • NEJ

   •                 Englisch ist ein Muss, Deutsch ist ein Plus.

    Angličtina je nutnosť, nemčina výhoda.

     

    Po nemecky hovorí vyše 100 miliónov ľudí v nemecky hovoriacich krajinách, ktoré sú nám geograficky a kultúrne blízke. Práve tieto krajiny (Spolková republika Nemecko, Rakúsko, Švajčiarsko, Luxembursko) patria k hospodársky mimoriadne vyspelým krajinám, a  preto tam vedú kroky mnohých Sloveniek a Slovákov. Viaceré nemecké spoločnosti majú svoje pobočky na Slovensku, preto sa s nemčinou uplatníte aj doma.

    Špičkový vzdelávací systém pritiahol do Nemecka a Rakúska už mnohých slovenských študentov.  Ak si netrúfaš na viacročné štúdium nemčiny v krajine, kde je nemecký jazyk rodným jazykom, možno by si mal záujem o krátky výmenný pobyt. Aj to je možné.

    Nemecko je považované za krajinu básnikov a mysliteľov, veď nemeckí vedci a vynálezcovia získali viac ako 100 Nobelových cien za fyziku, medicínu, chémiu či literatúru.

    Nemeckých turistov stretneš kdekoľvek vo svete, prípadne sa ty sám ako turista ocitneš v niektorej z nemecky hovoriacich krajín. Sú plné prírodných a kultúrnych krás a zaujímavostí.

    To sú len niektoré z dôvodov, prečo by nemčina nemala chýbať na zozname jazykov, ktoré ovládaš. V našej škole ti s tým rady pomôžeme.

    Nemecký jazyk sa ako druhý cudzí jazyk vyučuje v rozsahu 3 hodiny týždenne v prvom a druhom ročníku, v treťom a štvrtom ročníku v rozsahu 2 hodiny týždenne. Predmet sa vyučuje v skupine žiakov v jazykovej učebni alebo kmeňovej triede.

    Na hodinách nemeckého jazyka sprostredkúvame žiakom jazykové a všeobecné kompetencie tak, aby rozvíjali komunikatívnu kompetenciu, ako prostriedok na dorozumievanie a myslenie, na podávanie a výmenu informácií. Jazykové vzdelávanie vychováva žiakov ku kultivovanému jazykovému prejavu a podieľa sa na rozvoji ich duševného rozvoja.

    V spolupráci s vyučujúcimi obchodnej korešpondencie sa venujeme aj cudzojazyčnej korešpondencii.
     

    V školskom roku 2022/2023 predmet vyučujú:    Mgr. Irena Grominová

                                                                                       Mgr. Lenka Čižmariková

     

    Učebnica pre I. – II. ročník :                                   Učebnica pre III. -  IV. ročník : 

              https://www.vydavatelstvoklett.sk/cover/9788073971830.jpg                                              https://www.vydavatelstvoklett.sk/cover/9788073972042.jpg

    Príležitosti pre talenty

    Olympiáda v nemeckom jazyku

    Organizačne ju zabezpečuje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže pre talentovaných žiakov, pre ktorých je nemecký jazyk cudzí jazyk (nie materinský). Pokiaľ je nemčina tvoj koníček a si ochotný venovať mu viac času, môžeš sa zúčastniť na školskom kole ONJ a následne na okresnom či krajskom kole.