Navigácia

Navigácia

COVID-19

COVID-19

Ministerstvo školstva za účelom udržať bezpečné prostredie v školách a školských zariadeniach v školskom roku 2022/2023 pripravilo dokument „Zelená otvoreným školám“, ktorý vychádza z platných zákonov, uznesení vlády SR, vyhlášok, ako aj opatrení, rozhodnutí Úradu verejného zdravotníctva SR a rozhodnutí ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR, a je platný po dobu trvania pandémie ochorenia COVID-19 a mimoriadnej situácie.

https://www.minedu.sk/zelena-otvorenym-skolam/

Zelena_otvorenym_skolam_v_sk._r._2022_2023.pdf

Pisomne_vyhlasenie_o_bezpriznakovosti_15._08._2022.pdf

Oznam_pre_osoby_vstupujuce_do_objektu_skoly.pdf

Novinky

Kontakt

  • Obchodná akadémia, Daxnerova 88, Vranov nad Topľou
    Daxnerova 88, 093 35 Vranov nad Topľou
  • +421 057 44 236 44
    +421 057 44 646 92

Fotogaléria