Navigácia

Navigácia

Objednávky a faktúry zverejňované na základe zákona o slobodnom prístupe k informáciám V Ý Z V Y Verejné obstarávanie

Objednávky a faktúry zverejňované na základe zákona o slobodnom prístupe k informáciám

 

Od 1. 5. 2013 sú zverejňované dokumenty uložené na stránke:

https://zverejnovanie.po-kraj.sk/00162230

mesiac

predmet

faktúra

zmluva, objednávka

január 2011 

slávnostný obed - učitelia

DF02.PDF

OB01.PDF

 

predplatné poradca

PLP5.PDF

 
 

oprava PC

PLP181.PDF

OB02.PDF

február 2011

prevádzka školy

fa022011.PDF

 

marec 2011

prevádzka školy

fa032011.PDF

 

máj 2011

projekt

 

objednavka29.PDF

zmluva_o_dielo.PDF

september 2011

projekt

fa092011.PDF

 

január 2012

 

fa_01-2012.PDF

zmluvy2012.PDF

február 2012

 

fa02-2012.PDF

 

marec 2012

 

fa_03-2012.PDF

 

apríl 2012

 

fa_04-2012.PDF

 

máj 2012

 

fa_05-2012.PDF

 

jún 2012

 

fa_06-_2012.PDF

 

júl 2012

 

fa_07-2012.PDF

 

august 2012

 

fa_08-2012.PDF

 

september2012

 

fa_09-2012.PDF

zmluva_09-2012.PDF

december 2012

   

zmluva_12-2012.PDF

2012

KROS zmluva

 

kros.pdf

2013

Komenský /proj./

 

komensky.pdf

2014

ŠIOV - zmluva

 

siov.pdf

marec 2014

   

ZOD_(2).pdf

jún 2014

Zmluva č. 11515/2014 s NÚCEM

 

zmluva_NUCEM.pdf

august 2014

Orange   orange.pdf

december 2014

   

zmluva-vypozicka-MS.pdf

zmluva-poskyt-zdravot-sluzby.pdf

2015

CVTI

 

CVTI.pdf

2015

NÚCEM

 

nucem_(2).pdf

Jún 2015

   

zmluva_aktualizacia_bezp-projektu.pdf

február 2016

lyžiarsky zájazd

 

zmluva_VVLZ.pdf

marec 2016

organizovanie súťaží - futbal, futsal

 

dohoda_2016.pdf

2016

CVTI darovacia

 

CVTI_dar._zml..pdf

01/2017 komisionárska zmluva   komisionarska-zmluva17.pdf
01/2018 Lyžiarsky výcvik    Zmluva_LV2018.pdf
01/2018 Kolektívna zmluva   KZ_2017.pdf
01/2018 Zmluva o dodávke DP   Zmluva_o_dodavke_DP.pdf
01/2018 Zmluva o spolupráci Agamos   Zmluva_o_spol__Agamos.pdf
01/2018 Zmluva CUBS BP   Zmluva_CUBS_BP.pdf
02/2018 Zmluva ŠEVT   SEVT_zmluva.pdf
04/2018 Memorandum PHF EU   Memorandum_PHF_EU.pdf
04/2018 Zmluva o dotácii Mesto Vranov n. T.   Zmluva_o_dotacii_Mesto_Vranov.pdf
05/2018 Zmluva o spracovaní osobných údajov   Komensky_2018.pdf
05/2018 Zmluva o ochrane osobných údajov   zmluva_CKM.pdf
       
08/2018 Zmluva SLSP   Zmluva_-_SLSP.pdf
11/2018 Hodina deťom   Zmluva_-_hodina_detom.pdf
01/2019 Agamos   zmluva_agamos_2019.pdf
06/2019 Technické služby   Zmluva_o_zabezpeceni.pdf
07/2019 Kvalifikované dôveryhodné služby   zmluva_KDS.pdf
09/2019 Dodatok ku BOZP   zmluva_BZOP.pdf
09/2019 Dohoda - súťaže   Dohoda_-_sutaze.pdf
11/2019 Technická ochrana   Tech_ochrana.pdf
02/2020 Poistenie majetku   poistna_zmluva.pdf
07/2020 Dohoda o VO   dohoda_o_vo.pdf
08/2020 Zmluva o poskytnutí NFP   Zmluva_o_poskytnut__nen_vratn_ho_finan_n_ho_pr_spevku__._OPLZ_71_2020__-_text_(1).pdf
09/2020 KZ HygArt   HygArt_s.r.o..pdf
09/2020 Šport dohoda   Dohoda_sport.sut.pdf
09/2020 Zariadenie a vybavenie projektu   Zariadenie_a_vybavenie_projektu.pdf
09/2020 Obstaranie VO   Obstaranie_pripravy_a_realizacie_VO.pdf
10/2020 Dodatok k poistnej zmluve   Union.pdf
11/2020 Zmluva o dielo   CUBS_plus__s.r.o.__zmluva_o_dielo.pdf
11/2020 Zmluva o poskytnutí služieb  

CUBS_plus__s.r.o.__zmluva_o_poskytovani_sluzieb.pdf

07/2021 Zmluva o spolupráci   Zmluva_o_spolupraci.pdf
07/2021 Zásady ochrany osobných údajov   Informacna_povinnost_cl._13_GDPR.pdf
03/2022 Dohoda - úrad práce   Dohoda_-_urad_prace.pdf
04/2022 Darovacia zmluva  

Darovacia_zmluva-financny_dar.pdf

08/2022 Zmluva o duálnom vzdelávaní   Zmluva_o_dualnom_vzdelavani.pdf
09/2022 Zmluva o poskytovaní služieb  

ZMLUVA_O_POSKYTOVANI_SLUZIEB.pdf

GDPR-ALF-SK-2020.pdf

09/2022 Zmluva o duálnom vzdelávaní 02/2022   Zmluva_o_dualnom_vzdelavani_c._2.pdf
11/2022 Darovacia zmluva   Darovacia_zmluva_-_RA__Kosice.pdf
11/2022 Zmluva o propagácii  

Zmluva_o_propagacii.docx       

11/2022 Zmluva o duálnom vzdelávaní 03/2022   Zmluva_o_dualnom_vzdelavani_c._3.pdf
12/2022 Zmluva Haspo   Zmluva_-_prezentacia____HASPO.docx
12/2022 Zmluva Ekospol   Zmluva_-_prezentacia____Ekospol.docx
12/2022 Darovacia zmluva LPH   Zmluva_darovacia_LPH.doc
12/2022 Zmluva AT personalistika   Zmluva_-_prezentacia____AT_personalistika.docx

 

Novinky

Kontakt

  • Obchodná akadémia, Daxnerova 88, Vranov nad Topľou
    Daxnerova 88, 093 35 Vranov nad Topľou
  • +421 057 44 236 44
    +421 057 44 646 92

Fotogaléria