Navigácia

Navigácia

Termíny MS 2023 Oznámenie o voľbe predmetov

Maturita 2023

Termíny EČ a PFIČ maturitnej skúšky:

slovenský jazyk a literatúra      14. 03. 2023

anglický jazyk                           15. 03. 2023

nemecký jazyk                          15. 03. 2023

ruský jazyk                                15. 03. 2023

matematika                               16. 03. 2023

 

Informácie o maturitnej skúške:

https://www2.nucem.sk/sk/merania/narodne-merania/maturita/o-maturite

https://www.nucem.sk/sk/merania/narodne-merania/maturita/o-maturite

 

Termíny praktickej časti odbornej zložky maturitnej skúšky:

27. 04. - 28. 04. 2023

 

Akademický týždeň:

22. 05. - 26. 05. 2023

 

Termíny ústnej maturitnej skúšky:

slovenský jazyk a literatúra        29. 05. - 02. 06. 2023

anglický jazyk                             29. 05. - 02. 06. 2023

ruský jazyk                                  29. 05. - 02. 06. 2023

teoretická časť odbornej zložky  29. 05. - 02. 06. 2023

 

Novinky

Kontakt

  • Obchodná akadémia, Daxnerova 88, Vranov nad Topľou
    Daxnerova 88, 093 35 Vranov nad Topľou
  • +421 057 44 236 44
    +421 057 44 646 92

Fotogaléria