• Novinky

     • SÚŤAŽ V ODPISE TEXTU NA POČÍTAČI
      • SÚŤAŽ V ODPISE TEXTU NA POČÍTAČI

      • 23. júna 2021 si zmerali svoj výkon a presnosť v odpise textov na počítači v programe Word a v programe All Ten Fingers žiaci I. a II. ročníka Obchodnej akadémie vo Vranove nad Topľou.

       Súťažiaci písali 10 minútový odpis textu. Výsledok súťaže ovplyvnila rýchlosť a presnosť písania.

       Výsledky súťaže žiakov I. ročníka:

       Odpis textu v programe Word:

       1. miesto – Katarína Fedačková, I. A – 224,2 čistých úderov/min; % chýb 0,08

       2. miesto – Oliver Čurlej, I. A – 225,4 čistých úderov/min; % chýb 0,25

       3. miesto – Tímea Kisliková, I. A – 203,1 čistých úderov/min; % chýb 0,00

       V písaní na počítači v programe All Ten Fingers:

       1. miesto - Oliver Čurlej, I. A – 356 čistých úderov/min; chybovosť 0,70 %

       2. miesto - Timea Kislíková, I. A - 270 čistých úderov/min; chybovosť 0,52 %

       3. miesto – nebolo udelené vzhľadom k tomu, že súťažiaci nesplnili limit percenta chybovosti.

       Žiaci II. ročníka sa umiestnili nasledovne:

       Odpis textu v programe Word:

       1. miesto – Martin Bartko, II. B – 250,6 čistých úderov/min; % chýb 0,00

       2. miesto – Tomáš Kachman, II. A –219,7 čistých úderov/min; % chýb 0,00

       3. miesto – Miroslava Hirková, II. A – 209,9 čistých úderov/min; % chýb 0,00

       Písanie na počítači v programe All Ten Fingers:

       1. miesto - Ján Banoci, II. A - 210 čistých úderov/min; chybovosť 0,53 %

       2. a 3. miesto – nebolo udelené vzhľadom k tomu, že súťažiaci nesplnili limit percenta chybovosti.

       Víťazom srdečne blahoželáme a všetkým účastníkom súťaže ďakujeme za účasť a podané výkony.

       Ing. Daniela Sabolová

      • Účelové cvičenia

      • Žiaci 1. a 2. ročníka OA vo Vranove n. T. sa dnes, 24. 06. 2021, zúčastnili účelových cvičení. V okolí Lesíka 1. mája sa žiaci pod vedením vedúceho kurzu a pod stálym pedagogickým dozorom venovali zdravotnej, ekologickej, topografickej príprave a riešeniu mimoriadnych udalostí. Môžeme hodnotiť, že žiaci zvládli cvičenia úspešne a môžu sa sústrediť na úspešné ukončenie školského roka.

       Mgr. Dominik Kahanovský

      • Exkurzia v Nestville Parku

      • 24. júna 2021 žiaci III. ročníka spoznali dávnu históriu tradičných ľudových remesiel a liehovarníctva severného Spiša, siahajúcu od 12. storočia až po súčasnosť. Nestville Park v Hniezdnom vznikol spojením slov NEST a VILLE, pričom, „NEST“ znamená hniezdo a „VILLE“ je skratka anglického slova „VILLAGE“, čo v preklade znamená obec, čiže v plnom preklade Hniezdne. Žiaci si počas prehliadky mohli pozrieť ukážky ľudových remesiel súvisiacich s liehovarníctvom, jednu z najmodernejších rafinérií na výrobu liehu v Európe, degustačnú miestnosť s ručne vyrezávaným obrazom a sklady zrenia whisky.

       Ing. Lenka Haritunová a Ing. Daniela Sotáková

     • Olympiáda Mladý účtovník - III. ročník
      • Olympiáda Mladý účtovník - III. ročník

      • Žiaci III. ročníka sa 23. 06. 2021 zúčastnili súťaže z účtovníctva.

       Súťaž bola zameraná na rýchlosť a presnosť účtovania, logické myslenie.

       Umiestnenie bolo nasledovné:

       3. miesto získali Miriama Kurišková a Alena Maťašovská z III. B triedy,

       na 2. mieste sa umiestnila Simona Sopková z III. B triedy,

       víťazkou sa stala Erika Krajníková z III. A triedy.

       Srdečne blahoželám.

       Ing. Lenka Haritunová

     • Olympiáda Mladý účtovník - II. ročník
      • Olympiáda Mladý účtovník - II. ročník

      • 23. júna 2021 sa uskutočnilo školské kolo Olympiády Mladý účtovník. Žiaci II. ročníka si zmerali sily v účtovaní rozličných účtovných prípadov v podvojnom účtovníctve.

       Výsledky olympiády:

       1. miesto - Ján Banoci (II. A) a Laura Cichá (II. A),

       2. miesto - Miroslava Hirková (II. A),

       3. miesto - Adam Grigeľ (II. B).

       Víťazom srdečne blahoželáme a prajeme veľa ďalších študijných a osobných úspechov.

       Ing. Martina Sirníková a Ing. Viera Kandalová

      • Exkurzie žiakov OA

      • Spájame teóriu s praxou, lebo raz vidieť je lepšie ako stokrát počuť.

       Exkurzia je dočasné prenesenie vyučovacieho procesu z prostredia triedy do reálneho prostredia. Exkurzia je pre školu príležitosťou „byť tam“, teda na miestach, kde prebieha konkrétny skutočný život a je zabezpečená jedna zo základných podmienok zmysluplného učenia - priama skúsenosť.

       Ďakujeme spoločnostiam:

        UNIPLAST MH, s. r. o., Vranov n. T., 

        PROFIL INVEST SLOVAKIA, s. r. o.,Vranov n. T., 

        Faveo Healthcare, s. r. o., Vranov n. T.,

        DMJ MARKET, s. r. o., Vranov n. T. 

       za možnosť zúčastniť sa exkurzií. Lebo exkurzia je jednou z možností zmysluplného učenia.

       Ď A K U J E M E!

       Ing. Martina Sirníková

      • Exkurzia v UNIPLAST MH, s. r. o.

      • Žiaci II. ročníka sa dnes, 22. júna 2021, zúčastnili exkurzie vo výrobnom podniku UNIPLAST MH, s. r. o. vo Vranove nad Topľou.

       Hlavným predmetom činnosti spoločnosti je výroba a montáž výrobkov z plastu. Zaoberajú sa aj odborným poradenstvom v oblasti lisovania plastov a skúšaním foriem, dodávajú technické a estetické dielce pre výrobcov bielej a dopravnej techniky, automobilový a elektrotechnický priemysel, stavebníctvo.

       Ďakujeme vedeniu spoločnosti za prínosnú exkurziu a odborný prístup.

       Ing. Daniela Sotáková

      • Exkurzia v PROFIL INVEST SLOVAKIA, s. r. o.

      • Žiaci II. ročníka sa dnes, 22. júna 2021, zúčastnili exkurzie v spoločnosti PROFIL INVEST SLOVAKIA, s. r. o. vo Vranove nad Topľou.

       Spoločnosť je najväčším výrobcom betónových plotov na Slovensku. Pôsobí na celom východnom aj strednom Slovensku. Žiaci si prezreli výrobu betónových plotov, ich skladovanie, navštívili administratívne priestory spoločnosti.

       Pedagogické vedenie počas exkurzie vykonávali Ing. Martina Sirníková, Ing. Daniela Sotáková, PaedDr. Mária Kočiková a Ing. Viera Kandalová.

       Ďakujeme vedeniu spoločnosti a zamestnancom firmy za sprevádzanie exkurziou.

       Ing. Martina Sirníková

      • Exkurzia vo Faveo Healthcare, s. r. o.

      • 22. júna 2021 sa žiaci I. ročníka zúčastnili exkurzie vo výrobnom podniku Faveo Healthcare, s. r. o. vo Vranove nad Topľou. Firma Faveo Healthcare Ltd. so sídlom v írskom Dublíne bola založená v roku 2009 a v súčasnosti je vedúcou spoločnosťou skupiny Private Label v Európe, ktorá sa špecializuje na výrobu lekárskych textílií a tiež navrhuje a vyrába bezšvíkové pletené výrobky pre svojich zákazníkov v zahraničí. Hlavnými odberateľmi výrobkov sú predovšetkým sociálne zariadenia a nemocnice so sídlom vo Francúzsku a v Nemecku.

       Žiaci sa počas exkurzie oboznámili s celým výrobným procesom, od prípravy materiálu až po expedíciu hotových výrobkov, ktorý prebieha v režime viaczmennej prevádzky.

       Pedagogické vedenie počas exkurzie vykonávali Mgr. Lenka Čižmáriková, Mgr. Dominik Kahanovský a Ing. Ľubica Smolejová.

       Ďakujeme spoločnosti Faveo Healthcare, s. r. o. za ich odborný prístup a príležitosť zúčastniť sa exkurzie.

       Ing. Ľubica Smolejová

      • Exkurzia v DMJ MARKET, s. r. o.

      • Žiaci II. ročníka sa dnes, 21. júna 2021, zúčastnili exkurzie vo veľkoobchode DMJ MARKET, s. r. o. vo Vranove nad Topľou. Pod pegagogickým vedením Ing. Daniely Sotákovej a Ing. Martiny Sirníkovej sa žiaci oboznámili so spôsobom nákupu tovaru vo veľkoobchode, technologickým procesom v sklade, technickými prostriedkami používanými v skladových priestoroch.

       Ďakujeme vedeniu spoločnosti a pani Marcele Cerulovej za sprevádzanie a odborný prístup.

     • Naj online učiteľ PSK
      • Naj online učiteľ PSK

      • Milá študentka, milý študent!

       Prešovský samosprávny kraj hľadá Naj online učiteľov PSK!

       Chceš sa poďakovať svojim kreatívnym učiteľom, ktorí dokázali zmeniť vyučovanie cez internet na nezabudnuteľný zážitok? Hľadáme naj online učiteľov, ktorí sa najlepšie vysporiadali s touto situáciou a dokázali aj naďalej zaujímavo a efektívne naučiť nové veci.

       Preto sme vytvorili špeciálnu kategóriu ocenenia NAJ ONLINE UČITEĽ. V rámci tej je naším zámerom oceniť prácu učiteľov, ktorí počas uplynulého „covidového“ školského roka vniesli do online vyučovania špeciálny, originálny, povzbudzujúci prístup k učeniu či inovácie a dokázali zmeniť vzdelávanie cez internet na úžasné dobrodružstvo.

       Nominácie (môže to byť aj viac nominácií) do súťaže NAJ ONLINE UČITEĽ PSK posielaš ty, študent! Informácie o súťaži nájdeš na weboch a sociálnych sieťach. Teda v online priestore.

       Nominácie na tých najpokrokovejších“ online učiteľov nám môžeš posielať najneskôr do 16. augusta 2021 do 23:59 hod. na email nominacie@vucpo.sk. Oceňovanie by sa malo uskutočniť v zmenšenom formáte na Úrade PSK v priebehu septembra 2021, resp. začiatkom októbra (5.10. – svetový deň učiteľov).

       Tešíme sa na tvoje nominácie.

       Podmienky k nominovaniu:

       Naj online učiteľ je potrebné posielať nominácie na emailovú adresu nominacie@vucpo.sk do 16. augusta 2021 do 23:59 hod. Do textu emailu je potrebné uviesť: meno nominovaného učiteľa, školu s adresou a zdôvodnením nominácie (Prečo nominuješ daného učiteľa. Čím ťa zaujal na hodinách a prečo boli jeho hodiny inovatívne, progresívne, zaujímavé, náučné, kreatívne a nezabudnuteľné. Pomôže Ti v tom návrh na ocenenie viď príloha). Ak máš k dispozícii zaujímavú dokumentáciu k danému učiteľovi, môžeš ju pripojiť do prílohy.

       Ďakujeme, že si nájdeš čas a budeš nominovať!

       S pozdravom

       Odbor školstva v Prešovskom samosprávnom kraji

      • Darovanie krvi

      • Učitelia a žiaci Obchodnej akadémie vo Vranove nad Topľou v spolupráci so Slovenským Červeným krížom a s hematologicko-transfúziologickým oddelením vranovskej nemocnice rozšírili rady pravidelných darcov krvi.

       Veríme, že darovaním tejto vzácnej tekutiny zlepšíme kvalitu života tým, ktorí to potrebujú. 

       11. júna 2021 sa zapojili do darovania krvi:

       Mgr. Kahanovský Dominik, Ing. Sabolová Daniela, Ing. Sotáková Daniela

       IV. B: Kovaľová Jana, Kovaľová Natália

       III. A: Bačíková Eva, Boháč Daniel, Jenčo Daniel, Hrubovská Sofia, Kollár Kristián, Tomčko Tomáš, Škoviera Juraj

       III. B: Regec František, Keresteš Samuel, Šnajder Samuel, Rozsypaná Rebeka.

       Ďakujeme Vám za šľachetný čin dobrovoľného darcovstva a obrovský prejav humanity.

       Ing. Daniela Sotáková

      • 2. kolo prijímacieho konania

      • Termín: 22. 06. 2021

       Prezencia: od 08.00 h do 08.15 h vo vestibule školy obchodnej akadémie

       Bližšie informácie: v pozvánke na prijímacie konanie

                                    Ing. Mária Chrapeková, riaditeľka školy

        

      • AD REVIDENDUM 2026 

      • Bok po boku sme strávili neuveriteľný čas a po štyroch rokoch sa naše cesty rozchádzajú, aby sme brázdili nekonečný priestor sveta každý sám!  AD REVIDENDUM 2026