• Novinky

      • Koniec školského roka

      • Končí sa školský rok, ktorý bol iný ako tie predošlé. Pandémia nás zatvorila do našich domovov, nemohli sme sa stretávať na klasických hodinách v škole. Väčšina hodín bola v online priestore, na ktorý sme si museli všetci zvyknúť. Hovorí sa, že každé zlo je na niečo dobré. Možno sme viac pochopili hodnotu ľudských vzťahov, hodnotu zdravia, hodnotu možnosti vzdelávať sa.

       Koniec tohto školského roka má hlbší význam  pre našich dvoch kolegov. Ing. Viera Lakatová a Mgr. Ján Brandobur dnešným dňom končia svoju profesionálnu kariéru na našej škole a odchádzajú do zaslúženého dôchodku. Je ťažké spočítať vyučovacie hodiny a čas, ktorý venovali našej škole. Je ťažké vyjadriť slovami, za čo všetko by sme sa im chceli poďakovať. Ďakujeme im za celoživotnú prácu, za hodiny strávené nad písomkami, za výchovu a vzdelávanie mladej generácie a želáme veľa zdravia a životného elánu.

       Všetkým žiakom školy želám krásne prázdniny, plné slnka, oddychu a pohody.

       Ing. Mária Chrapeková

       riaditeľka školy

      • Školský rok 2020/2021

      • Duša školy je dôležitá. Tvoria ju vo vzájomnej interakcii učitelia a žiaci. Cieľavedome budujeme meno Obchodnej akadémie vo Vranove nad Topľou, ktoré je postavené na kvalitnom výchovno-vzdelávacom procese, výborných výsledkoch školy, pestrosti školských i mimoškolských aktivít, či materiálno-technickom zabezpečení školy.

       Ďakujeme aj rodičom a priateľom našej školy, lebo aj vďaka nim vytvárame množstvo aktivít, ktoré prinášajú výsledky v podobe mnohých ocenení.

       Cez tento netradičný pandemický školský rok sme urobili veľa užitočnej, namáhavej a prospešnej práce. Ďakujeme Vám.