• Novinky

      • Tajomstvo byliniek

      • Dnes je téma zdravie, fyzické aj duševné, nanajvýš aktuálna, nielen kvôli pandémii, ale aj kvôli nášmu životnému štýlu a negatívnemu vplyvu spoločnosti na prírodu.

       A práve tejto problematiky sa týkala beseda o liečivých bylinkách a sile prírody pod názvom Tajomstvo byliniek, ktorej sa zúčastnili žiaci našej školy 26.10. 2021 v Hornozemplínskom osvetovom stredisku. Tandem lektoriek so zdanlivo odlišným prístupom k problematike tvorili p. Milada Ivanková, ľudová bylinkárka  a RNDr. Michaela Bačovčinová, PhD. Svojimi vedomosťami a skúsenosťami sa však ideálne dopĺňali, pretože p. Ivanková veľmi zaujímavo a fundovane vtiahla všetkých do sveta ľudového liečiteľstva, dávnych a občas aj zabudnutých spôsobov ľudovej liečby rôznych neduhov a chorôb. Oboznámila nás aj s receptúrami niektorých ľudových liečiv, ktoré aj dnes môžu byť ideálnym doplnkom exaktnej medicíny a dokážu harmonizovať ľudské telo aj myseľ. P. Bačovčinová zas poukázala na to, aké je dôležité zbierať bylinky z ekologicky neškodného prostredia, teda z takých lokalít, ktoré nie sú zasiahnuté škodlivými emisiami, ťažkými kovmi, ktoré sa dostávajú zo vzduchu aj do spodných vôd a zasahujú tak koreňový systém rastlín. P. Ivanková svojimi skúsenosťami, životnou múdrosťou a nesmierne ľudským prístupom oslovila nás  všetkých.

       Ďakujeme vedeniu HOS za túto veľmi zaujímavú a podnetnú akciu a budeme sa tešiť na ďalšie aktivity z ich strany. 

       PaedDr. M. Terpáková

     • PSYCHOLOGICKÁ DIAGNOSTIKA
      • PSYCHOLOGICKÁ DIAGNOSTIKA

      • Testovanie profesijnej orientácie „Proforient“ žiakov obchodnej akadémie prispieva ku zvýšeniu úspešnosti uplatnenia absolventov študijného odboru 6317 M obchodná akadémia na trhu práce. 

       Dňa 21. októbra 2021 sa žiaci štvrtého ročníka našej školy po dôslednej analýze a vyhodnotení testov dozvedeli výsledky psychologickej diagnostiky, ktorú absolvovali už začiatkom októbra. Jej cieľom bolo  zistenie úrovne inteligencie a špeciálnych schopností, kognitívnych funkcií, osobnostných vlastností, motivácie a profesijných záujmov žiakov ovplyvňujúcich ich sociálny a psychický vývin.

       Výsledky tohto testovania môžu pomôcť žiakom v ich budúcej profesijnej orientácii -  pri výbere ďalšieho štúdia na vysoké školy, či výbere zamestnania, vzhľadom na ich osobnostné predpoklady.

       Psychologickú diagnostiku žiaci absolvovali pod vedením školských psychologičiek 

       PhDr. Marty Mražikovej a Ing. Mgr. Ivany Lacušovej z Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Vranov nad Topľou.

       Touto cestou im ďakujeme za ich empatický aj profesionálny prístup a odbornú spoluprácu.

        

       Ing. Daniela Sabolová

      • Záložka spája slovenské školy

      • Záložka spája slovenské školy a spojila aj našu obchodnú akadémiu s partnerskou SOŠ podnikania v remeslách a službách v Senici. 10. ročník tohto projektu sa niesol v znamení výročí našich popredných autorov slovenského realizmu - P. O. Hviezdoslava a B. S. Timravy. Záložky, ktoré zhotovili žiaci I. A a I. B triedy poputujú k ich spolužiakom do Senice. Veríme, že si nájdu svojich nových majiteľov.

       Všetkým prvákov chcem za ich angažovanosť a nápady pri realizácii záložiek veľmi pekne poďakovať.

       Mgr. Irena Grominová

      • Študentská kvapka krvi

      • Darovanie krvi je skutočným „darom života“, ktorý zdravý jedinec môže poskytnúť ľuďom chorým a po úrazoch. Je to veľmi prospešný, bezpečný a jednoduchý humánny krok.

       Študenti Obchodnej akadémie vo Vranove nad Topľou prijali túto výzvu a prekonali sami seba.

       Záujem študentov o darovanie krvi je určite motiváciou aj pre ich mladších spolužiakov. Sme hrdí na všetkých dobrovoľných darcov krvi z radov našich študentov, lebo ich rozhodnutie darovať krv môže zachrániť inému človeku život.

       Mgr. Štefan Gonos

      • Hodina deťom 2021

      • Hodina deťom je celoročná verejná zbierka, ktorá už 23 rokov nepretržite podporuje projekty zamerané na pomoc deťom a mladým ľuďom v ohrození a rôznych krízových situáciách.

       Aj tento rok chce Hodina deťom nasledovať svoje základné posolstvo - pomáhať deťom a mladým ľuďom, ktorí to potrebujú. Posledný rok poznačený epidémiou naplno odhalil mnohé oblasti, kde Slovensko zlyháva v ochrane tých najzraniteľnejších - detí. Témou aktuálneho ročníka je pomoc deťom v jednorodičovských rodinách.

       Do zbierky môžete prispieť aj Vy, kedykoľvek a akoukoľvek sumou na webe www.hodinadetom.sk alebo zaslaním prázdnej SMS na číslo 800 v hodnote štyroch eur.

       Ďakujeme dobrovoľníkom z III. B triedy za pomoc pri organizovaní zbierky.

       Ing. Martina Sirníková

      • Pomáhame potravinami

      • Každoročne v októbri, pri príležitosti svetového dňa výživy, spoločnosť Kaufland, v. o. s. v spolupráci so Slovenským Červeným krížom, uskutočňuje vo všetkých svojich predajniach zbierku trvanlivých potravín pre rodiny v núdzi.

       Dnes, 14. októbra 2021, naši dobrovoľníci z tretieho ročníka ukázali, že im cudzie osudy nie sú ľahostajné. Vďaka zbierke POMÁHAME POTRAVINAMI už poputovalo ľuďom v núdzi za posledných 7 rokov 293 ton potravín.

       Ďakujeme naši dobrovoľníkom za pomoc pri organizovaní zbierky.

       Ing. Martina Sirníková

      • Okresné kolo v cezpoľnom behu

      • Žiaci Obchodnej akadémie vo Vranove nad Topľou sa dnes, 14. 10. 2021, zúčastnili Okresného kola v cezpoľnom behu. Za nepriaznivých poveternostných podmienok sa síce našim dievčatám v zastúpení Kleinová, Marcinová, Miková nepodarilo umiestniť na popredných priečkach, no za ich snahu sme im veľmi vďační. Chlapci v zložení Červeňák, Jackanič a Rozkoš získali v kategórii družstiev 3. miesto a v kategórii jednotlivcov prevalcoval konkurenciu Šimon Jackanič a zabezpečil si tak postup na krajské kolo. Všetkým zúčastneným chceme poďakovať za reprezentáciu školy a prajeme veľa športových úspechov.

       Mgr. Dominik Kahanovský

     • CELOSLOVENSKÉ VIRTUÁLNE DNI OTVORENÝCH DVERÍ
      • CELOSLOVENSKÉ VIRTUÁLNE DNI OTVORENÝCH DVERÍ

      • Milí študenti,

       zdá sa Vám dnes vysoká škola ako iná dimenzia? Nové mesto, ľudia, život na internáte. Prvé prednášky, seminárky a skúšky. Zorientovať sa a urobiť si v tom všetkom poriadok, chce čas. Už teraz sa však môžete pripraviť na to, čo Vás čaká. 

       Nemusíte nikam cestovať a predsa nazriete do prednáškových miestností, na internát, dozviete sa informácie o odbore, ktorý Vás zaujíma. Kde študenti praxujú? Aké športové a kultúrne vyžitie ponúka mesto, v ktorom škola sídli? Koľko Vás bude stáť ubytovanie na internáte a čo ďalšie náklady? Ušetrite čas, peniaze aj námahu.

       Zapíšte si do kalendára termín Virtuálneho dňa otvorených dverí a zistite všetko potrebné zo svojej izby, alebo zo svojej školy.

       Termíny a témy vysielaní:

       • 1. vysielanie: Čo sa u nás študuje a aké je uplatnenie (13. - 14. 10. 2021)
       • 2. vysielanie: Študentský život na našej VŠ (24. - 25. 11. 2021)
       • 3. vysielanie: Ako zvládnuť prvý semester (rady a odporúčania) (15. - 16. 12. 2021)
       • 4. vysielanie: Aké sú možnosti ubytovania pre prvákov (19. - 20. 01. 2021)
       • 5. vysielanie: Koľko ma bude stáť štúdium a študentský život (23. - 24. 02. 2021)

       Zaregistrujte sa na https://www.narodnekariernecentrum.sk/virtualnydod

       • dostanete pozvánku na celoslovenské Virtuálne dni otvorených dverí
       • získate prístup k videu známej kariérnej poradkyni Zuzany Záhraníkovej Aká VŠ je pre mňa vhodná (videlo ho už viac ako 2000 končiacich študentov)
       • dostanete prístup k checklistu z videa, aby ste vedeli správne postupovať a na nič ste nezabudli.

       Ing. Daniela Sabolová

        

      • Svetový deň učiteľov

      • Svetový deň učiteľov bol vyhlásený organizáciou UNESCO v roku 1994 ako pripomienka Charty učiteľov, odporúčania o postavení učiteľov, ktorá bola podpísaná v ten istý deň v roku 1966.

       Podľa UNESCO sa Svetový deň učiteľov má stať v istom zmysle svedectvom, že prínos pedagógov vo vzdelávacom procese a pre rozvoj spoločnosti je dôležitý. Práve to treba v každej spoločnosti viac pochopiť, uznať a doceniť.

       Učiteľom našej školy patrí veľké poďakovanie za krásnu a náročnú prácu, za obetavosť a odhodlanosť, s akými formujú mladú generáciu. Lebo učiteľstvo je nielen povolaním, je predovšetkým krásnym a jedinečným poslaním.