• Novinky

      • Európsky deň jazykov

      • Dňa 26. septembra 2022 sme si na našej škole rôznymi aktivitami pripomenuli Európsky deň jazykov, ktorého cieľom je podnietiť Európanov učiť sa cudzie JAZYKY.

       Veríme, že aj naši študenti si uvedomujú význam porekadla: Koľko rečí vieš, toľkokrát si človekom. Dobre ovládať aspoň jeden cudzí jazyk je dnes už nevyhnutnosť.

       Mgr. Renáta Jakubčinová

      • Uchaľak

      • Milou tradíciou našej školy je, že naši prváci svoj veľký deň neprežívajú len začiatkom septembra, ale rovnako významný je pre nich aj akt prijatia do našej ,,obchodňarskej,, rodiny, imatrikulácia prvákov.

       Tešíme sa Vás, prváci!

       Vaši spolužiaci a pedagógovia 

      • Biela pastelka

      • 23. septembra 2022 ste v uliciach nášho mesta mohli stretnúť aj našich dobrovoľníkov.

       Biela pastelka je verejná zbierka, ktorá aj vďaka Vašej pomoci zlepšuje životy tých, ktorí sa ocitli v neľahkej životnej situácii. Cieľom zbierky je získanie finančných prostriedkov na podporu ľudí so zrakovým postihnutím. Výnos Bielej pastelky je každoročne použitý na poskytovanie sociálneho poradenstva a sociálnej rehabilitácie, teda na financovanie aktivít, ktoré nevidiacim a slabozrakým ľuďom pomáhajú začleniť sa do bežného života. Biela pastelka patrí medzi 10 najväčších zbierok na Slovensku.

       Prispieť ešte môžete aj pomocou SMS na číslo 820 s ľubovoľným textom v hodnote 2 €.

       Ďakujeme našim dobrovoľníkom za pomoc pri organizovaní zbierky.

       Ing. Martina Sirníková

      • Turistický kurz

      • Žiaci Obchodnej akadémie vo Vranove nad Topľou sa v dňoch 19. až 23. 09. 2022 zúčastnili turistického kurzu. Keďže predpoveď počasia nám veľmi nepriala, boli sme nútení pripraviť aj mokrý variant kurzu, ktorý sme nakoniec aj zrealizovali.

       Pod vedením vedúceho kurzu Mgr. Dominika Kahanovského a pedagogickým dozorom Ing. Martiny Sirníkovej a Mgr. Lenky Čižmarikovej nič nezabránilo žiakom si ho užiť.

       Po týždni pekných zážitkov či už zo Slovenských opálových baní v obci Červenica, Kaštieľa a archeoparku v Hanušovciach n. T. alebo Vihorlatskej hvezdárne v Humennom sa naši žiaci s úsmevom vracajú späť do školských lavíc.

       Mgr. Dominik Kahanovský

      • Zlatý gaštan

      • Žiaci I., III. a IV. ročníka Obchodnej akadémie vo Vranove nad Topľou sa spolu so svojimi pedagógmi dňa 22. 09. 2022 zúčastnili 40. ročníka medzinárodnej speváckej súťaže Zlatý gaštan, ktorá sa konala v Mestskom dome kultúry vo Vranove nad Topľou.

       V súťaži vystúpilo 12 nádejných speváčok z východného Slovenska a zo susedného Poľska. Vypočuli sme si piesne rozličných žánrov v rôznych jazykoch. Súťažiace predviedli vynikajúce výkony, ktoré boli odmenené zaslúženým potleskom. Srdečne ďakujeme za nádherný kultúrny zážitok a zúčastneným speváčkam prajeme mnoho ďalších úspechov.

       Mgr. Lenka Michalová

      • Kurz na ochranu života a zdravia

      • Žiaci tretieho ročníka Obchodnej akadémie vo Vranove nad Topľou dňa 14. 09. 2022 úspešne ukončili trojdňový Kurz na ochranu života a zdravia.

       Plní skúseností a elánu sa vracajú do školských lavíc a tešia sa na vlnu nových vedomostí. Veľa zdaru v ďalšom štúdiu milí žiaci.

       Mgr. Dominik Kahanovský

      • Účelové cvičenia

      • Dňa 09. 09. 2022 sa žiaci 1. a 2. ročníka Obchodnej akadémie vo Vranove nad Topľou zúčastnili účelových cvičení.

       Jednotlivé bloky boli kvôli zlému počasiu realizované v priestoroch OA. O realizáciu jednotlivých blokov sa postarali Mgr. Alexander Goľa, PaedDr. Mária Kočiková a Mgr. Mária Lipkošová. Žiaci nadobudli doposiaľ nepoznané vedomosti a už teraz sa tešia na nasledujúce kurzy.

       Mgr. Dominik Kahanovský

     • Slovo riaditeľky
      • Slovo riaditeľky

      • Čas letí!

       Ubehli dva mesiace a všetko nasvedčuje tomu, že leto a s ním aj prázdniny sú už nenávratne za nami.

       Začína sa nový školský rok 2022/2023 a ja verím, že ste si všetci dobre oddýchli, načerpali veľa síl a že máte znova chuť do učenia.

       Albert Einstein povedal: ,,Hodnota vzdelávania nespočíva v naučení sa mnohých faktov, ale vo vycvičení mysle myslieť." V tejto chvíli ste na pravom mieste, v našej škole. Naša škola má tie najlepšie predpoklady na to, aby Vám takýto vstup do spoločnosti zabezpečila. Avšak k naplneniu tohto cieľa sú potrební dvaja - učitelia a žiaci a naša vzájomná a neustála interakcia.

       Tento školský rok je výnimočný pre 54 prvákov, ktorých chcem osobitne medzi nami privítať. Vitajte v našej rodine ekonómov! Vybrali ste si školu s veľmi dobrými výsledkami, ktoré boli potvrdené aj inštitútom INEKO, zaoberajúcim sa hodnotením základných a stredných škôl, kde sme sa v školskom roku 2020/2021 ocitli na 3. mieste zo všetkých stredných odborných škôl v Prešovskom kraji.

       Výnimočný školský rok čaká aj Vás, milí štvrtáci. Želám Vám, aby tento školský rok naplnil Vaše očakávania a aby ste po jeho skončení mohli skonštatovať, že sa Vám všetko podarilo a mohli s pokojom v duši začať novú etapu svojho života na vysokej škole alebo v pracovnom procese.

       Želám nám všetkým, aby učenie a učenie sa nebolo pre nás vzájomným mučením a aby sme spoločnými silami prekonali všetky prekážky a na konci školského roka mohli skonštatovať, že to bol nádherný, úspešný a výnimočný školský rok.

       Ing. Mária Chrapeková

       riaditeľka školy