• Novinky

      • Polročné hodnotenie

      • Posledný januárový deň je dňom bilancie dosiahnutých výsledkov. Polročné hodnotenie v elektronickej podobe si dnes prevzalo 208 žiakov obchodnej akadémie.

       Milí žiaci, ak vám polročné hodnotenie nevyšlo podľa vašich predstáv, pokúste sa ho brať ako informáciu, v ktorej oblasti sa ešte potrebujete zlepšiť.

       Po prevzatí výpisov polročných hodnotení zajtra kontinuálne pokračujeme v školskom vyučovaní už bez polročných prázdnin. 

      • FINANČNÁ OLYMPIÁDA

      • Byť finančne gramotný je „in“. Aj preto sa žiaci IV. ročníka Obchodnej akadémie vo Vranove nad Topľou dňa 31. januára 2023 zapojili do Finančnej olympiády. Vypracovaním online testu absolvovali jej prvé kolo.

       Finančná olympiáda ponúka stredoškolákom možnosť porovnať si úroveň svojej finančnej gramotnosti a zároveň získať atraktívne výhry pre seba i pre svoju školu. Súťaž každoročne vyhlasuje Nadácia PARTNERS.

       O postupujúcich účastníkoch súťaže do druhého kola rozhodne automatizovaný generátor náhodného výberu. Rozhodujúci je počet správnych odpovedí a rýchlosť vypracovania on-line testu I. kola olympiády.

       V treťom - finálovom kole sa stretnú len tí najlepší študenti, ktorí budú riešiť konkrétne úlohy priamo v sídle Nadácie PARTNERS. 

       Výsledky I. kola Finančnej olympiády sú nasledovné:

       1. miesto – Erik Tomáš IV. A
       2. miesto – Adam Grigeľ  IV. B
       3. miesto – Andrea Faková IV. A

       Víťazom blahoželáme a všetkým zúčastneným štvrtákom ďakujeme za účasť v súťaži.

       Ing. Daniela Sabolová

      • Darujte 2 % z dane

      • Milí rodičia a priatelia školy,

       zákon Vám umožňuje darovať 2 % zo svojich daní z príjmov neziskovej organizácii, ako je aj naše Rodičovské združenie. Tento dar Vás nič nestojí, pretože daň by ste inak odviedli štátu. Vaše 2 % pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech Vašich detí. Využite možnosť rozhodnúť o Vašich 2%!

       Finančné prostriedky budú použité na: 

       - skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu na škole, 

       - skvalitnenie vybavenia školy.

       https://www.oa-vt.sk/percenta2/

       Ď A K U J E M E !

      • Študentské piatky = malé sviatky

      • Študentský parlament Obchodnej akadémie vo Vranove nad Topľou organizuje pre žiakov školy tematické študentské piatky.

       Sledujte nás a dozviete sa viac! 

       Začíname už budúci piatok! 

      • Víťazstvo našich študentov na olympiáde v anglickom jazyku

      • Dejiskom 33. ročníka obvodného kola olympiády v anglickom jazyku bolo dňa 19. januára 2023 Gymnázium arm. gen. L. Svobodu v Humennom. Súťažilo sa v týchto jednotlivých kategóriách 2 A, 2 B, 2 D a 2 C2. Našu školu úspešne reprezentovali žiaci Nina Kmecová z II. B triedy v kategórii 2 A, Lukáš Balog z III. B triedy v kategórii 2 B a Tomáš Kachman zo IV. A triedy v kategórii  2 D.

       Naši študenti tradične dokazovali svoju znalosť jazyka v zručnostiach ako sú počúvanie a čítanie s porozumením, ovládanie gramatiky a primeranej lexiky. Po absolvovaní písomnej časti sa pokračovalo ústnou odpoveďou v kategórii opis obrázka a situačný dialóg.

        

       Umiestnenie žiakov v jednotlivých kategóriách:

       Nina Kmecová sa v kategórii 2 A  umiestnila na 2. mieste.

       Tomáš Kachman sa v kategórii 2 D umiestnil na 2. mieste.

       Lukáš Balog sa v kategórii 2 B umiestnil na 1. mieste v rámci okresu a postupuje na krajské kolo do Prešova.

        

       Všetkým srdečne blahoželáme, ďakujeme za skvelú reprezentáciu školy a všetci držíme Lukášovi palce!

      • DOD a XV. Tradičný veľtrh CF

      • Milí deviataci,

       príďte sa osobne presvedčiť o kvalite Obchodnej akadémie vo Vranove nad Topľou na Deň otvorených dverí a XV. Tradičný veľtrh cvičných firiem.

       V piatok 10. februára 2023 od 9.00 h vám radi odpovieme na vaše otázky o prijímacom konaní, o štúdiu na našej škole, duálnom vzdelávaní a prevedieme vás priestormi školy. Môžete sa oboznámiť s činnosťou cvičných firiem, pozriete si otvorené hodiny a oboznámite sa s programom Erasmus+. A aby toho nebolo málo, čakajú vás prednášky s odborníkmi, beseda s našimi absolventmi, ktorí vás len utvrdia v tom, že štúdium na našej škole bude správnou voľbou. Lebo študovať na Obchodnej akadémii vo Vranove nad Topľou sa oplatí!

       Tešíme sa na Vás!

      • KARNEVAL NA ĽADE

      • Študentský parlament Obchodnej akadémie vo Vranove nad Topľou organizuje pre žiakov a pedagógov školy Karneval na ľade.

       Pripravte si masky a korčule a príďte sa zabaviť a možno aj niečo vyhrať.

       Víťazné masky budú odmenené! Kreativite sa medze nekladú. Tešíme sa na každého, kto má záujem netradične, a zdravým pohybom, prežiť jeden fašiangový deň.

       Kedy a kde?

       1. február 2023 - STD Aréna Vranov nad Topľou - 11.30 - 13.30 h 

       Tešíme sa na Vás!