• Novinky

      • Turnaj v stolnom futbale

      • Študenti Obchodnej akadémie vo Vranove nad Topľou si 31. marca 2023 v telocvični školy zmerali sily v stolnom futbale.

       Študentský parlament zorganizoval v rámci Študentských piatkov medziročníkový turnaj. Bola to skvelá aktivita, ktorá prispela k podpore vzájomných vzťahov medzi žiakmi školy.

       Turnaj už pozná svojich víťazov:

       1. miesto - Šimon Saraka a Dušan Habina - I. B,

       2. miesto - Samuel Žotani a Ján Čupák - III. B,

       3. miesto - Kevin Chovanec a Samuel Ihnát - II. A.

       Ďakujeme organizátorom turnaja a priaznivcom stolného futbalu prajeme ešte veľa úspechov.

       Ing. Martina Sirníková

      • Olympiáda Mladý účtovník 2023 - postup do 2. online kola

      • Spoločnosť KROS, a. s. v spolupráci so Slovenskou komorou certifikovaných účtovníkov zorganizovala 24. 3. 2023 v poradí už 25. ročník olympiády Mladý účtovník. 

       V 1. online celoštátnom kole našu školu reprezentovali traja nadaní študenti - Šimon Gdovec a Patrícia Mihaľková zo IV. A triedy a Adam Grigeľ zo IV. B triedy. Do 2. online celoštátneho kola postúpil Adam Grigeľ, ktorý v silnej konkurencii obsadil 4. miesto.

       Adam za postup do 2. online celoštátneho kola získal poukaz na:
        letnú školu „Buď manažér“ na Žilinskej univerzite,
        nákup športových potrieb v hodnote 30,- €.


       Okrem toho všetci účastníci 2. kola budú prijatí na Fakultu riadenia a informatiky Žilinskej univerzity a na Ekonomickú univerzitu v Bratislave bez prijímacích skúšok.


       V 2. online kole, ktoré sa uskutoční 20. 4. 2023 bude súťažiť 30 najlepších mladých účtovníkov Slovenska o titul Mladý účtovník 2023.

       Všetkým trom študentom ďakujeme za účasť na olympiáde a svedomitú
       prípravu a Adamovi držíme palce na 2. online celoštátnom kole.


       Ing. Lenka Haritunová

      • FINANČNÁ OLYMPIÁDA - II. kolo

      • Dňa 30. 03. 2023 absolvovali žiaci Obchodnej akadémie vo Vranove nad Topľou Erik Tomáš zo IV. A a Adam Grigeľ zo IV. B druhé kolo Finančnej olympiády.

       Finančnú olympiádu každoročne vyhlasuje Nadácia PARTNERS. Účastníci súťaže si v nej majú možnosť porovnať úroveň svojej finančnej gramotnosti a zároveň získať atraktívne výhry pre seba i pre svoju školu.

       Naši študenti si úspešným vypracovaním online testu otvorili možnosť postúpiť do tretieho kola olympiády. Rozhodujúci je počet správnych odpovedí a rýchlosť vypracovania on-line testu. O postupe do finálového - tretieho kola súťaže pri rovnakom výsledku rozhodne automatizovaný generátor náhodného výberu.

       Erikovi a Adamovi ďakujeme za reprezentáciu školy a prajeme veľa študijných a osobných úspechov.

       Ing. Daniela Sabolová

      • OLYMPIÁDA PODNIKOVÝ HOSPODÁR

      • Dňa 22. 03. 2023 sa konalo školské kolo Olympiády podnikový hospodár, ktorého sa  zúčastnili žiaci štvrtého ročníka Obchodnej akadémie vo Vranove nad Topľou.

       Olympiádu podnikový hospodár organizuje naša partnerská vysoká škola -  Podnikovohospodárska fakulta Ekonomickej Univerzity v Bratislave so sídlom v Košiciach. Cieľom tejto súťaže je spopularizovať štúdium ekonómie ako atraktívneho vedného a študijného odboru. Študenti v online teste preukázali svoje znalosti z oblastí ekonómie, podnikovej ekonomiky, účtovníctva, daňovej sústavy, Európskej únie, náuky o spoločnosti a finančnej gramotnosti.

       Do celoslovenského kola Olympiády podnikový hospodár postúpili:

       Veronika Mehajová – IV. B

       Martina Oľhová – IV. B

       Adam Grigeľ – IV. B

       Erik Tomáš – IV. A

       Timotej Čeremšák – IV. B

       Nela Krajníková – IV. B

       Marek Stanovčák – IV. A

        

       Títo študenti si účasťou na celoslovenskom kole zaistia v prípade záujmu prijatie na 1. stupeň bakalárskeho štúdia na PHF Ekonomickej univerzity v Bratislave so sídlom v Košiciach

       bez povinnosti vykonania prijímacích skúšok.

       Všetkým súťažiacim ďakujeme za reprezentáciu školy, postupujúcim žiakom srdečne blahoželáme k dosiahnutému úspechu a držíme prsty v celoslovenskom kole súťaže.

        

       Ing. Daniela Sabolová

        

      • Mesto Vranov nad Topľou ocenilo pedagógov pri príležitosti Dňa učiteľov

      • Pri príležitosti Dňa učiteľov si ocenenie za Obchodnú akadémiu vo Vranove nad Topľou prevzali:

       Ing. Daniela Sotáková za úspešné koordinovanie projektov, kreatívny a inovatívny prístup pri výchove mladej generácie a úspechy získané na veľtrhoch cvičných firiem,

       Mgr. Lenka Čižmariková za tvorivú prácu pri zvyšovaní jazykových schopností mladej generácie a mimoriadne výsledky v oblasti prípravy žiakov v jazykových súťažiach a olympiádach.

       Srdečne blahoželáme k zaslúženému oceneniu ich práce!

      • Zlatý Amos

      • Ján Amos Komenský povedal: ,,Jeden deň s dobrým učiteľom je viac ako tisíc dní usilovného samoštúdia."

       Učiteľstvo - povolanie či poslanie? Ten správny učiteľ vníma svoje povolanie ako poslanie, s láskou. Poslanie učiteľa by mal vykonávať len ten, kto má na to srdce a talent.

       Aj tento rok Študentský parlament Obchodnej akadémie vo Vranove nad Topľou zorganizoval anketu Zlatý Amos, ktorá vyzdvihuje vzťah medzi žiakmi a učiteľmi. Vychovávajú ich, sú im oporou a pomáhajú im na ceste za úspechom.

       Aj naša tohtoročná anketa už pozná svojho víťaza. Cenu Zlatého Amosa za rok 2023  získava Mgr. Štefan Gonos.

       Srdečne blahoželáme!

      • DEŇ UČITEĽOV

      • Duša mladého človeka je ako notová osnova, melódiu ktorej píšete vy sami  - pedagógovia, s obetavosťou, láskou a námahou. Taký je váš údel. Sami ste si ho zvolili, veriac, že aj vy budete patriť medzi tých, o ktorých J. A. Komenský povedal, že vyučovanie je prácou vznešených.

       Každoročne si pripomíname významný sviatok všetkých učiteľov - 28. marec - Deň učiteľov. Už od útleho detstva sa podieľate na formovaní našej osobnosti, spolu s našimi rodičmi. Nie je to Vaše zamestnanie, ale povolanie, poslanie, ktoré vykonávate s láskou a pokorou, na vysokej odbornej úrovni.

       Uvedomujeme si, že práca učiteľov je veľmi náročná a zodpovedná. Dnešný deň nám dáva príležitosť poďakovať sa vám všetkým, ktorí sa snažíte urobiť z nás ľudí. Chceme Vám  vyjadriť našu úctu a uznanie.

       O vás, našich pedagógoch, tieto slová platia v plnej miere. Dávate nám zo seba to najlepšie. Sme a budeme vám vďační za všetko, čo ste pre nás urobili a ešte urobíte.

       Dovoľte nám, aby sme sa poďakovali za vykonanú prácu a ku Dňu učiteľov zaželali pevné zdravie, veľa radosti z dobre vykonanej práce a do budúcnosti popriali nekonečné množstvo úspechov a trpezlivosti vo vašej náročnej práci.

       Vaši študenti 

      • Je OK nebyť OK?

      • Projekt o duševnom zdraví „Šialení? No a!“ sme na Obchodnej akadémii vo Vranove nad Topľou overili aj 26. marca 2023. Žiaci II. ročníka sa zúčastnili počas celého dopoludnia interaktívnej diskusie a aktivít realizovaných na podporu duševného zdravia za účasti odborných a osobných expertov zo Združenia pre duševné zdravie INTEGRA, o. z., Michalovce.

       Diskusia s odborníkmi študentov utvrdila v tom, že  potrebovať pomoc je v poriadku, že duševné ochorenie nie je osobným zlyhaním a že je dôležité hľadanie ciest a spôsobov vzájomného pochopenia.

       Ďakujeme veľmi pekne za túto vydarenú aktivitu koordinátorke projektu „Šialený? No a!“ -  Ing. Jane Hurovej, PhD., realizátorom aktivity – Milanovi Levstekovi, Jánovi Holočovi, Martinovi Mrázovi a Vladimírovi Babíkovi z OZ Integra, Michalovce a PaedDr. Jane Staškovej z Oddelenia podpory ochrany detí pred násilím, z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny vo Vranov nad Topľou.

       Ing. Daniela Sabolová

        

      • Teambuilding v Grand Bari

      • Kolektív zamestnancov Obchodnej akadémie vo Vranove nad Topľou zažil netradičný teambuilding v Chateau Grand Bari.

       Vinárstvo pôsobí vo vinohradníckej oblasti Tokaj v obci Veľká Bara. Obhospodarujú približne 60 ha pôdy. Víno vyrábajú výhradne z hrozna z vlastných vinohradov, aby bola zachovaná kontinuita terroir. Ich snahou je vyrábať najkvalitnejšie tokajské víno a pestovať čo najkvalitnejšie hrozno, ktoré nám dáva tento jedinečný klenot Slovenska.

       Naš teambuilding poslúžil ako výborný nástroj na utuženie tímovej práce a zvýšenie motivácie. Skvelý kolektív zamestnancov Obchodnej akadémie vo Vranove nad Topľou spolupracuje a dosahuje ciele, spoločne sa teší a spoločne smúti. Príjemné prostredie, vzájomná pomoc, tolerancia a pochopenie, priateľské správanie. Asi tak nejako by sme v skratke mohli charakterizovať základné piliere nášho skvelého pracovného kolektívu.

      • Pečie celá obchodná

      • 24. marca 2023 sa školou vôňa koláčov rozliehala, sladkým dobrotám obchodná akadémia podliehala. 

       Školskú akciu zorganizoval Študentský parlament Obchodnej akadémie vo Vranove nad Topľou v rámci tematických študentských piatkov. 

       Ďakujeme za podporu Ďoďovi Lukáčovi z Pečie celé Slovensko. 

       Ing. Martina Sirníková 

      • „Šialený? No a!“

      • Dňa 24. marca 2023 sa žiaci I. ročníka Obchodnej akadémie vo Vranove nad Topľou počas celého dopoludnia zúčastnili zaujímavej interaktívnej diskusie a aktivít realizovaných na podporu duševného zdravia za účasti odborných a osobných expertov zo  Združenia pre duševné zdravie INTEGRA, o. z., Michalovce.

       Cieľom tejto aktivity je búranie predsudkov voči ľuďom s psychickým ochorením a hľadanie ciest a spôsobov vzájomného porozumenia.

       Ďakujeme veľmi pekne Ing. Jane Hurovej, PhD. - koordinátorke školského projektu „Šialený? No a!“, realizátorom tejto vydarenej aktivity - Matejovi Hermanovi, Kataríne Iršovej, Simone Kačmárovej a Vladimírovi Babíkovi z OZ Integra, Michalovce a PaedDr. Jane Staškovej z Oddelenia podpory ochrany detí pred násilím, z Úradu práce sociálnych vecí a rodiny vo Vranov nad Topľou.

       Ing. Daniela Sabolová

      • Víťazstvo v ankete Učiteľ cvičnej firmy

      • Ing. Martine Sirníkovej, učiteľke odborných ekonomických predmetov, bolo udelené medzinárodné ocenenie. Zvíťazila v česko-slovenskej ankete Učiteľ fiktívni firmy alebo cvičnej firmy za rok 2022.

       Anketu zorganizovala Metropolitní univerzita Praha, o. p. s. a České pošty, s. p. v spolupráci s podporou Centra fiktivních firem pri Národním pedagogickém institutu ČR a Slovenského centra cvičných firiem pri ŠIOV SR.

       Porota ocenila jej kreatívny prístup pri podnikateľskej výchove mladých ľudí, odborné vedenie a výrazné medzinárodné úspechy cvičných firiem, ktoré vedie od roku 2010.

       Srdečne blahoželáme k víťazstvu v ankete, prajeme ešte veľa tvorivých nápadov a kreativity, šikovných študentov a ich spoločných úspechov na medzinárodných veľtrhoch cvičných firiem, ktorými skvelo reprezentujú nielen Obchodnú akadémiu vo Vranove nad Topľou, ale aj mesto Vranov nad Topľou.

      • Postup do celoštátneho kola SOČ

      • Dňa 21. 03. 2023 sa naše študentky 3. ročníka Júlia Haňová a Viktória Kleinová pod vedením PaedDr. M. Terpákovej zúčastnili krajského kola súťaže v stredoškolskej odbornej činnosti v priestoroch Súkromnej strednej odbornej školy ELBA v Prešove.

       Deň bol veľmi náročný. Obe reprezentantky boli výborne pripravené odprezentovať a obhájiť svoje práce na vysokej úrovni. Konkurencia bola veľmi silná, lebo v odbore 15 Ekonomika a riadenie, v ktorom nás reprezentovala V. Kleinová, bolo 11 výborných prác, pričom sa umiestnila na 2. mieste a postúpila do celoštátneho kola. Hoci sa J. Haňová neumiestnila na stupni víťazov, v odbore 17 Pedagogika, psychológia, sociológia v konkurencii 13 prác bola tiež vynikajúca.

       Obom dievčatám ďakujeme za vzornú reprezentáciu a želáme aj naďalej veľa úspechov.

       PaedDr. Mária Terpáková

      • Ponožková výzva

      • Téma tohtoročnej ponožkovej výzvy je ,,With us not for us", poukazujúc na to, že ľudia s Downovým syndrómom sú tu s nami, nie pre nás.

       Žiaci Obchodnej akadémie vo Vranove nad Topľou si 21. marca 2023 obuli ponožky, z ktorých každá je iná a pomohli tak zvýšiť povedomie o ľuďoch s Downovým syndrómom. Downov syndróm je nazývaný aj trizómiou 21. chromozómu. Práve pre číselnú kombináciu 21 a 3 je Svetový deň Downovho syndrómu stanovený na 21. 03.

       Ľudia s Downovým syndrómom sú jedineční a rovnako aj my, sú neodmysliteľným článkom nášho sveta. Zaslúžia si porozumenie a rešpekt k odlišnosti, a to nielen dnes, ale po celý rok.

       Ing. Martina Sirníková

      • Hodina deťom

      • Aj malým príspevkom ste dnes mohli pomôcť.

       V uliciach Slovenska ste dnes mohli stretnúť dobrovoľníkov verejnej zbierky Hodina deťom, ktorá je venovaná osamelým rodičom s deťmi, ktoré najviac ohrozuje chudoba. Rodiny s jedným rodičom si často nemôžu dovoliť ani základné veci ako oblečenie, kúrenie, jedlo či školské pomôcky.

       Hodina deťom je celoročná verejná finančná zbierka organizovaná Nadáciou pre deti Slovenska od roku 1999. Výťažok zo zbierky putuje na podporu užitočných a jedinečných projektov zameraných na rozvoj osobnosti a tvorivosti u detí, rozvíjanie ich individuálneho potenciálu v závislosti od ich zdravotného stavu, talentu či hendikepu, skvalitňovanie školského prostredia, budovanie komunít i bezpečného prostredia pre deti, ale aj na intervenčné projekty, ktorých cieľom je riešiť problémové situácie detí.

       Ďakujeme našim dobrovoľníkom za pomoc pri organizovaní zbierky v uliciach nášho mesta.

       Ing. Martina Sirníková

      • Futsalový turnaj

      • Žiaci Obchodnej akadémie vo Vranove nad Topľou sa 20. marca 2023 v mestskej športovej hale zúčastnili futsalového turnaja.

       V hre o postup zo skupiny sme mali štyri družstvá našej školy. Po veľmi vyrovnaných výkonoch žiaci druhého ročníka postúpili do boja o tretie mieste, kde bohužiaľ podľahli svojmu súperovi. Žiaci tretieho ročníka sa po jednoznačných výkonoch dostali do finále, kde po bojovnom výkone v zápase, v ktorom 3-krát viedli, napokon nestačili na svojho súpera a po penaltovom rozstrele mu podľahli konečným výsledkom 4:3.

       Napriek tomu chceme poďakovať všetkým tímom za vzornú reprezentáciu školy a osobitne žiakom tretieho ročníka za krásne druhé miesto.

       Mgr. Dominik Kahanovský

      • Deň bez školskej tašky

      • V piatkové ráno, 17. marca 2023, sa nejeden okoloidúci čudoval, keď si naši žiaci cestou do školy niesli svoje učebné pomôcky uložené v rôznych zvláštnych predmetoch.

       S výzvou prišli členovia Študentského parlamentu Obchodnej akadémie vo Vranove nad Topľou, ktorí v rámci študentských piatkov, organizujú rôzne školské akcie.

       V tento deň, ktorý sa na celom svete označuje ako No Backapack Day, sme si zábavnou formou chceli pripomenúť, že nie každý žiak na našej planéte má prístup k vzdelaniu. V rôznych kútoch sveta pre školopovinné deti nie je samozrejmosťou vlastniť krásnu školskú tašku a v nej mať každé ráno pripravené učebnice, zošity, štýlový peračník. Mnohé deti musia denne dlhé hodiny kráčať pešo do školy a svoje skromné učebné pomôcky si nesú so sebou “iba tak”.

       Naši žiaci sa tak zapojili do akcie na podporu vzdelávania v krajinách tretieho sveta.

       Ing. Martina Sirníková

      • Maturita 2023

      • Maturitná skúška je objektívnym meradlom zručností a vedomostí absolventa strednej školy.

       Tohtoročná externá časť a písomná forma internej časti maturitnej skúšky je už za nami.

       14. marca 2023  čakal našich maturantov externý test a slohová práca zo slovenského jazyka a literatúry a 15. marca 2023 externý test a slohová spráca z cudzieho jazyka.

       Veríme, že naši maturanti štvorročné vedomosti zúžitkovali čo najlepšie a sú spokojní so svojimi výkonmi.

      • Knihobúdka

      • Človek, ktorý nečíta knihy, nemá žiadnu výhodu oproti tomu, ktorý nevie čítať.“

       (Mark Twain)

       Marec je mesiacom knihy. Študentský parlament Obchodnej akadémie vo Vranove nad Topľou pripravil pre žiakov školy malú verejnú knižnicu.

       Projekt knihobúdok funguje úspešne v mnohých európskych mestách. Pomocou knihobúdok môžete dať druhý dych Vašim knihám, prípadne si knihy požičiavať a čítať.

       Ako to funguje?

       Máte doma knihu, ktorú ste už prečítali a je Vám ľúto ju vyhodiť? Prineste ju do našej knihobúdky a vymeňte ju za inú alebo ju tam len jednoducho nechajte, aby si ju mohol prečítať niekto iný. Knihobúdky slúžia na bezplatné požičiavanie a výmenu kníh.

       Ako používať knihobúdku?

       Používanie je bezplatné. Nepotrebujete žiadnu registráciu či evidenciu. Knihu si môžete požičať alebo vymeniť knihobúdke za inú.

       Knihobúdka je skvelou príležitosťou ako si nájsť cestu ku knihám.

       Ing. Martina Sirníková