• Novinky

      • Deň bez školskej tašky

      • V piatkové ráno, 17. marca 2023, sa nejeden okoloidúci čudoval, keď si naši žiaci cestou do školy niesli svoje učebné pomôcky uložené v rôznych zvláštnych predmetoch.

       S výzvou prišli členovia Študentského parlamentu Obchodnej akadémie vo Vranove nad Topľou, ktorí v rámci študentských piatkov, organizujú rôzne školské akcie.

       V tento deň, ktorý sa na celom svete označuje ako No Backapack Day, sme si zábavnou formou chceli pripomenúť, že nie každý žiak na našej planéte má prístup k vzdelaniu. V rôznych kútoch sveta pre školopovinné deti nie je samozrejmosťou vlastniť krásnu školskú tašku a v nej mať každé ráno pripravené učebnice, zošity, štýlový peračník. Mnohé deti musia denne dlhé hodiny kráčať pešo do školy a svoje skromné učebné pomôcky si nesú so sebou “iba tak”.

       Naši žiaci sa tak zapojili do akcie na podporu vzdelávania v krajinách tretieho sveta.

       Ing. Martina Sirníková

      • Maturita 2023

      • Maturitná skúška je objektívnym meradlom zručností a vedomostí absolventa strednej školy.

       Tohtoročná externá časť a písomná forma internej časti maturitnej skúšky je už za nami.

       14. marca 2023  čakal našich maturantov externý test a slohová práca zo slovenského jazyka a literatúry a 15. marca 2023 externý test a slohová spráca z cudzieho jazyka.

       Veríme, že naši maturanti štvorročné vedomosti zúžitkovali čo najlepšie a sú spokojní so svojimi výkonmi.

      • Knihobúdka

      • Človek, ktorý nečíta knihy, nemá žiadnu výhodu oproti tomu, ktorý nevie čítať.“

       (Mark Twain)

       Marec je mesiacom knihy. Študentský parlament Obchodnej akadémie vo Vranove nad Topľou pripravil pre žiakov školy malú verejnú knižnicu.

       Projekt knihobúdok funguje úspešne v mnohých európskych mestách. Pomocou knihobúdok môžete dať druhý dych Vašim knihám, prípadne si knihy požičiavať a čítať.

       Ako to funguje?

       Máte doma knihu, ktorú ste už prečítali a je Vám ľúto ju vyhodiť? Prineste ju do našej knihobúdky a vymeňte ju za inú alebo ju tam len jednoducho nechajte, aby si ju mohol prečítať niekto iný. Knihobúdky slúžia na bezplatné požičiavanie a výmenu kníh.

       Ako používať knihobúdku?

       Používanie je bezplatné. Nepotrebujete žiadnu registráciu či evidenciu. Knihu si môžete požičať alebo vymeniť knihobúdke za inú.

       Knihobúdka je skvelou príležitosťou ako si nájsť cestu ku knihám.

       Ing. Martina Sirníková

      • Mladý účtovník 2023 – školské kolo

      • Školského kola olympiády Mladý účtovník 2023 sa 02. 03. 2023 zúčastnili 4 žiaci štvrtého ročníka. Svoje vedomosti z oblasti účtovníctva si zmerali Ján Banoci, Šimon Gdovec, Patrícia Mihaľková zo IV. A triedy a Adam Grigeľ zo IV. B triedy. Žiaci riešili súvislý príklad za jedno účtovné obdobie v účtovnej jednotke.

       Do 1. celoštátneho online kola postupujú: Adam Grigeľ zo IV. B triedy, Šimon Gdovec a Patrícia Mihaľková zo IV. A triedy.

       Všetkým zúčastneným ďakujem za účasť v školskom kole a postupujúcim prajem veľa šťastia v 1. celoštátnom online kole, ktoré sa uskutoční 23. 03. 2023.

       Ing. Lenka Haritunová