• Novinky

      • Tretiaci si overili svoje teoretické vedomosti v praxi

      • V čase od 17. 04. do 28. 04. 2023 sa uskutočnila odborná prax žiakov III. ročníka Obchodnej akadémie vo Vranove nad Topľou, ktorú vykonalo 42 žiakov v 20 rôznych inštitúciách - na Mestskom úrade, Úrade práce sociálnych vecí a rodiny, na Okresnom úrade a Okresnom súde, v Mestskom dome kultúry vo Vranove nad Topľou, na 5 obecných úradoch a v 10 podnikateľských subjektoch – fyzických aj právnických osobách.

       Bez praktických zručností by nebol naplnený profil absolventa obchodnej akadémie. Prax je súčasťou učebného plánu nášho študijného odboru. Dopĺňa odbornú teoretickú prípravu a nadväzuje na odborné predmety. Jej cieľom je rozšírenie teoretických a praktických zručností a vedomostí v podmienkach reálnej praxe, ktorá dopĺňa odborné vzdelanie žiakov praktickým poznaním prostredia a podmienok, v ktorých budú pracovať po ukončení štúdia.

       Obchodná akadémie vo Vranove nad Topľou ďakuje všetkým inštitúciám, ktoré umožnili vykonanie odbornej praxe našim žiakom.

       Ing. Ľubica Smolejová

      • DEŇ ZEME

      • 28. apríl 2023 patril na Obchodnej akadémii vo Vranove nad Topľou Dňu Zeme.

       Deň Zeme sa stal globálnym fenoménom, ale stále sa počíta s miestnymi iniciatívami, ktoré demonštrujú silu zmeny na úrovni jednotlivca.

       Naši študenti sa zapojili do 6. ročníka enviro - podujatia mesta Vranov nad Topľou - Poupratujme Vranov. Cieľom našich študentov bolo vyzbierať odpad na Dobrianskeho ulici, v okolí Strelnice.

       Nezabúdajme, že každý deň môže byť Dňom Zeme a veďme k úcte a láske k našej planéte aj svojich najbližších.

       Ing. Martina Sirníková

      • Exkurzia na Okresnom súde vo Vranove nad Topľou

      • Dňa 27. apríla 2023 sa žiaci II. ročníka Obchodnej akadémie vo Vranove nad Topľou zúčastnili exkurzie na Okresnom súde vo Vranove nad Topľou. Pod pedagogickým vedením Ing. Martiny Sirníkovej a Mgr. Márie Lipkošovej si prezreli pojednávaciu miestnosť, eskortnú miestnosť, archív okresného súdu a zúčastnili sa verejného súdneho pojednávania priamo v súdnej miestnosti.

       Veľké poďakovanie patrí sudcovi JUDr. Matúšovi Kalaninovi za zaujímavú diskusiu, poučenie o správaní v pojednávacej miestnosti a objasnenie postupov pri súdnych pojednávaniach. Naše poďakovanie tiež patrí Mgr. Jane Bankovičovej a Jane Hajdúchovej za  organizáciu exkurzie.

       Veríme, že exkurzia, ktorá bola organizovaná v rámci predmetu právna náuka, bola prínosom pre našich žiakov.

      • Odborná prax v Írsku

      • Prvý týždeň je za nami!

       Dvanásť žiakov tretieho ročníka našej obchodnej akadémie dostalo možnosť absolvovať svoju povinnú dvojtýždňovú odbornú prax v meste Sligo v Írsku.

       Pod pedagogickým vedením PaedDr. Márie Kočikovej a Mgr. Štefana Gonosa žiaci už týždeň pracujú v miestnych firmách a zdokonaľujú svoje komunikačné schopnosti a nadobudnuté vedomosti v zahraničných kolektívoch.

       Počas tohto týždňa a hlavne počas víkendu navštívili spolu s pedagógmi zaujímavé miesta v okolí a absolvovali prehliadku mesta Galway. Získavajú teda nielen pracovné skúsenosti, ale taktiež spoznávajú kultúrne, historické a prírodné zaujímavosti mesta Sligo a jeho okolia.

       Druhý týždeň sa už začal a nové skúsenosti a zážitky na nás len čakajú.

       PaedDr. Mária Kočiková a Mgr. Štefan Gonos

      • Deň narcisov

      • 20. apríla 2023 ste v uliciach nášho mesta mohli podporiť zbierku Deň narcisov, ktorú každý rok organizuje Liga proti rakovine.

       Život občas "bodne", obráti sa naruby a to vo veľa prípadoch oznámenia onkologickej diagnózy. Ďakujeme všetkým, ktorí sa na život z inej strany dokážu pozrieť a byť solidárni v podobe pripnutia narcisu a prispenia do zbierky Deň narcisov.

       Ďakujeme, že vidíte život aj z inej strany. Veľké poďakovanie patrí našim dobrovoľníkom za pomoc pri organizovaní zbierky.

       Ing. Martina Sirníková

      • Študentský majáles

      • Na známosť sa všetkým dáva, mimoriadna zvláštna správa, že v piatok, 05. 05. 2023, sa Obchodná akadémia vo Vranove nad Topľou zabáva!

       Čaká na Vás bohatá tombola, chutné pohostenie a o skvelú zábavu sa postará DJ BeTón!

       Už od pondelka si môžete zakúpiť lístky u Šimona Gdovca a Daniela Beňa.

       Tešíme sa na Vás! 

      • Prednáška pre prvákov

      • Dňa 04. 04. 2023 absolvovali žiaci I. A a I. B triedy Obchodnej akadémie vo Vranove nad Topľou prednášku vedenú RÚVZ vo Vranove nad Topľou na tému Cukor - jed modernej doby/energetické nápoje.

       Údaje z r. 2009 hovoria o tom, že jeden Slovák skonzumuje okolo 38 kg cukru ročne. Najohrozenejšou skupinou sú práve deti. Našou snahou bolo poukázať na to, že organizmus cukor potrebuje, ale nie vo forme jednoduchých cukrov (sladkostí, polotovarov). Fenoménom dnešných dní sú aj energetické nápoje, ktoré sľubujú veľa energie a vyšší výkon za krátky čas. Dnes sme sa dozvedeli, že majú oveľa viac negatív ako pozitív. Ich účinok je krátky a môžu spôsobiť rôzne poruchy a ochorenia najmä u mladých ľudí.

       Veríme, že žiaci sa dozvedeli veľa užitočných informácií, ktoré aplikujú aj do svojich životov. Chceme sa poďakovať RÚVZ vo Vranove nad Topľou za obohacujúcu prednášku.

       Mgr. Lenka Michalová

      • Okresné kolo v basketbale

      • Žiaci Obchodnej akadémie vo Vranove nad Topľou sa 03. 04. 2023 zúčastnili okresného kola v basketbale žiakov stredných škôl, ktoré sa konalo v priestoroch telocvične Gymnázia Dr. C. Daxnera. Naši chlapci po veľmi pekných výkonoch a dobrých výsledkoch skončili na nepostupovom druhom mieste. Napriek tomu im veľmi pekne ďakujeme za ich odhodlanie, bojovnosť a túžbu vybojovať čo najlepšie umiestnenie pre svoju školu a v budúcnosti želáme ešte veľa športových úspechov.

       Mgr. Dominik Kahanovský

      • Okresné kolo vo volejbale

      •  

       Žiaci a žiačky Obchodnej akadémie vo Vranove nad Topľou sa dňa 31. 03. 2023 zúčastnili okresného kola vo volejbale.

       Na rozdiel od predchádzajúcich ročníkov sa tento rok súťažilo v zmiešaných družstvách, čo bolo príjemnou zmenou. V konkurencii ďalších vranovských stredných škôl skončili naši žiaci na treťom mieste.

       Za ich bojovnosť a zodpovedný prístup k reprezentácii školy im ďakujeme a tešíme sa na ďalšie športové súťaže.

       Mgr. Dominik Kahanovský