• Novinky

      • Mesto Vranov nad Topľou ocenilo pedagógov pri príležitosti Dňa učiteľov

      • Pri príležitosti Dňa učiteľov si ocenenie za Obchodnú akadémiu vo Vranove nad Topľou prevzali:

       PaedDr. Mária Kočiková, učiteľka anglického jazyka, za tvorivú prácu pri zvyšovaní jazykových schopností mladej generácie a mimoriadne výsledky v oblasti prípravy žiakov a v súťažiach a olympiádach v anglickom jazyku,  

       Ing. Lenka Haritunová, učiteľka odborných ekonomických predmetov, za kreatívny prístup pri výchove mladej generácie a úspechy získané na olympiádach v účtovníctve. 

       Srdečne blahoželáme k zaslúženému oceneniu ich práce!

      • Študentský majáles

      • Na známosť sa všetkým dáva, mimoriadna zvláštna správa, že v piatok, 03. 05. 2024, sa Obchodná akadémia vo Vranove nad Topľou zabáva!

       Čaká na Vás bohatá tombola, chutné pohostenie a o skvelú zábavu sa postará DJ BeTón!

       Už od pondelka si môžete zakúpiť lístky u Ing. Martiny Sirníkovej.

       Tešíme sa na Vás!

      • Postup do krajského kola Hviezdoslavov Kubín

      • Hviezdoslavov Kubín je neoddeliteľnou súčasťou základných a stredných škôl už 70. rokov. Je najstaršou a najprestížnejšou súťažou v umeleckom prednese, ktorý je prostriedkom na vyjadrenie vlastných pocitov, záujmov, názorov a postojov prostredníctvom zvolených literárnych textov a vlastného rečového prejavu. 

       Aj naša škola sa zapojila do tohto jubilejného ročníka. Vo februári 2024 sa uskutočnilo školské kolo, na ktorom sa zúčastnili vybraní žiaci z celej školy. Súťažilo sa v 2 kategóriách, v prednese poézie a prednese prózy. Najlepšie účastníčky z oboch kategórií - Dominika Lukčova z I. A triedy (prednes prózy) a Ester Adamová z II. A triedy (prednes poézie) nás reprezentovali aj na okresnom kole, ktoré sa konalo 27. 03. 2024 v MsDK vo Vranove nad Topľou. Obe žiačky podali výborné výkony a aj v silnej konkurencii sa podarilo Dominike Lukčovej získať 1. miesto vo svojej kategórii. Týmto umiestnením postupuje na krajské kolo, ktoré sa bude konať v apríli 2024 v Prešove. 

       Ester aj Dominike ďakujeme za reprezentáciu školy a prajeme veľa ďalších recitačných úspechov. 

       Mgr. Lenka Michalová

      • Poďakovanie maturantov

      • Tento rok je pre nás posledným rokom na Obchodnej akadémii vo Vranove nad Topľou, preto by sme sa Vám, náš ctený profesorský zbor, chceli poďakovať za štyri roky vštepovania vedomostí. 

       Ďakujeme Vám za vašu energiu, zodpovedný prístup na hodinách, za trpezlivosť, za spomienky, ktoré sa nám navždy vryli do pamäti. Občas ste s nami zažili ťažšie chvíle, ale veríme, že ak sa raz stretneme, hoci len náhodou, tak sa budeme rozprávať o týchto rokoch s úsmevom na tvári. 

       Ďakujeme za Vašu prácu a ochotu s nami stráviť aj Váš voľný čas. Ďakujeme za to, že nás učíte ako lepšie žiť. 

       Vďaka Vám!

       Katarína Gombitová

      • DEŇ UČITEĽOV

      • 28. marec je už niekoľko desaťročí spojený s menom Jana Amosa Komenského. Mnohé myšlienky tohto učiteľa národov ostávajú pre nás stálym zdrojom inšpirácie.

       Dnešný sviatok je oslavou práce všetkých pedagogických pracovníkov, ktorých práca nie je povolaním, ale poslaním a zaslúžia si za svoje znalosti trpezlivosť a obetu, úctu a poďakovanie.

       Vážené kolegyne, vážení kolegovia, dovoľte mi, aby som Vám vyjadrila úctu a poďakovanie za Vašu náročnú a zodpovednú prácu, ktorou dennodenne prispievate k rozvoju našej školy a našich študentov. Úprimne Vám želám, aby ste svojim osobným príkladom naďalej zvýrazňovali ľudské hodnoty na ceste za vzdelávaním.

       Všetko najlepšie súčasným i bývalým pedagógom Obchodnej akadémie vo Vranove nad Topľou!

       Ing. Mária Chrapeková

       riaditeľka školy

      • Zlatý Amos

      • Ján Amos Komenský povedal: ,,Jeden deň s dobrým učiteľom je viac ako tisíc dní usilovného samoštúdia."

       Učiteľstvo - povolanie či poslanie? Ten správny učiteľ vníma svoje povolanie ako poslanie, s láskou. Poslanie učiteľa by mal vykonávať len ten, kto má na to srdce a talent.

       Aj tento rok Študentský parlament Obchodnej akadémie vo Vranove nad Topľou zorganizoval anketu Zlatý Amos, ktorá vyzdvihuje vzťah medzi žiakmi a učiteľmi. Vychovávajú ich, sú im oporou a pomáhajú im na ceste za úspechom.

       Aj naša tohtoročná anketa už pozná svojho víťaza. Cenu Zlatého Amosa za rok 2024 získava Mgr. Štefan Gonos.

       Srdečne blahoželáme!

      • Ako budovať kvalitné vzťahy

      • Dňa 27. marca 2024 sa žiaci II. B triedy Obchodnej akadémie vo Vranove nad Topľou zúčastnili workshopu, ktorého cieľom bolo mladým ľuďom poskytnúť vedomosti, zručnosti a postoje, ktoré im pomôžu robiť informované a zodpovedné rozhodnutia tak, aby mali zdravé, bezpečné a rešpektujúce vzťahy. 

       Za odbornú spoluprácu ďakujeme občianskemu združeniu InTYMYta a p. Dominikovi Selepovi, lektorovi vzťahovej a sexuálnej výchovy.

       Ing. Daniela Sabolová

      • Jarný MiniErasmus 2024

      • V dňoch 24. 03. – 28. 03. 2024 sa vybraní žiaci III. ročníka Obchodnej akadémie vo Vranove nad Topľou zúčastňujú štvordňového projektu MiniErasmus, prostredníctvom ktorého majú možnosť navštíviť skutočné vyučovanie na vysokých školách. Tento projekt realizuje organizácia Future Generation Europe (FGE), občianske združenie, ktoré pomáha mladým ľuďom s výberom vhodnej vysokej školy a s ich uplatnením na trhu práce.

       Žiakov čaká týždeň nabitý zážitkami, ktoré im môžu pomôcť vyriešiť základné životné otázky ohľadom svojho ďalšieho smerovania. Majú možnosť zúčastniť sa nadštandardných workshopov, navštíviť počas programu partnerské firmy, spoznať vysokoškolské prostredie a získať desiatky kontaktov na budúcich VŠ spolužiakov. 

       Do projektu MiniErasmus sa zapojilo 9 žiakov tretieho ročníka, ktorí sa oboznámia so štúdiom na Ekonomickej fakulte Technickej univerzity v Košiciach a na Právnickej fakulte Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach a Univerzite M. Bela v Banskej Bystrici.

       Ing. Daniela Sabolová

      • Študentské voľby 2024

      • 25. marca 2024 sa na Obchodnej akadémii vo Vranove nad Topľou uskutočnilo 2. kolo simulovaných prezidentských volieb. Študenti prejavili záujem byť súčasťou verejného života a vyjadrili svoj názor na aktuálne dianie. 

       Volebná komisia vydala 160 hlasovacích lístkov, čo pri 210 žiakoch školy predstavuje 76,19 % volebnú účasť.  

       Študentské voľby prinášajú inovatívny spôsob edukácie mladých ľudí. Ďakujeme členkám volebnej komisie za organizáciu simulovaných študentských volieb.  

       Ing. Martina Sirníková

      • Ponožková výzva

      • Inklúzia nie je iba slovo. Inklúzia je príležitosť pre každého urobiť svet lepším, pestrejším a ľudskejším miestom.

       Už 17. rokov si pripomíname 21. marca Svetový deň Downovho syndrómu. Ide o symbolický dátum, ktorý je odvodený z číslic 3 a 21, keďže pri uvedenej diagnóze ide o moment, kedy sa na 21. chromozómovom páre neobjaví očakávaná dvojica, ale ojedinelá trojica chromozómov.

       Svetový deň Downovho syndrómu si naši  žiaci pripomenuli zapojením sa do ,,Ponožkovej výzvy“. Inšpirovaná je originalitou každého z nás a podobnosťou tvaru chromozómu s ponožkou. Obutím si ponožiek rôznych farieb či veľkostí vyjadrili  spolupatričnosť a sympatie s ľuďmi so špeciálnymi potrebami, ktorí sú rovnako jedineční a sami sebou. 

       Ing. Martina Sirníková

      • Hodina deťom

      • Na pomoc deťom je vždy správny čas! 

       Hodina deťom je celoročná verejná finančná zbierka organizovaná Nadáciou pre deti Slovenska od roku 1999. Výťažok zo zbierky putuje na podporu užitočných a jedinečných projektov zameraných na rozvoj osobnosti a tvorivosti u detí, rozvíjanie ich individuálneho potenciálu v závislosti od ich zdravotného stavu, talentu či hendikepu, skvalitňovanie školského prostredia, budovanie komunít i bezpečného prostredia pre deti, ale aj na intervenčné projekty, ktorých cieľom je riešiť problémové situácie detí. 

       Zbierka prebieha po celom Slovensku a výťažok bude venovaný deťom jednorodičov v núdzi.

       Prispieť môžete aj do online pokladničky Hodiny deťom - 

       https://bit.ly/prispejem_teraz

       Pomôžme dnes jednorodičovským rodinám rozmeniť ich veľké starosti na drobné.

       Ďakujeme našim dobrovoľníkom za pomoc pri organizovaní zbierky v uliciach nášho mesta. 

       Ing. Martina Sirníková

      • Beseda s JUDr. M. Gešperom, PhD.

      • Dňa 21. 03. 2024 prijal naše pozvanie JUDr. Marián Gešper, PhD., predseda Matice slovenskej, aby žiakom I. a II. ročníka priblížil štúrovskú generáciu. Počas besedy mali žiaci možnosť aktívne sa zapájať a ich odmenou bola aj vecná cena – knižná publikácia venovaná o štúrovskej generácii prípadne o aktivitách, ktoré sú dielom Matice slovenskej.


       JUDr. Mariánovi Gešperovi, PhD. ďakujeme za čas, ktorý nám venoval. Veríme, že pre žiakov bola beseda poučná a z poznatkov, ktoré získali budú čerpať nielen na hodinách dejepisu a slovenského jazyka.

       Mgr. Mária Lipkošová

      • Veľkonočná kvapka krvi

      • Dňa 21. marca 2024 navštívili študenti našej obchodnej akadémie hematologicko – transfúzne pracovisko nemocnice Svet zdravia vo Vranove nad Topľou. Spoločne sa rozhodli podporiť dobrú vec a v sprievode Mgr. Dominika Kahanovského a Mgr. Štefana Gonosa darovali najcennejšiu tekutinu.

       Počas darovania stretli aj bývaleho študenta OA VT Tomáša, ktorý naďalej pokračuje v darovaní a dnes už má za sebou cenný desiaty odber.

       Všetkým darcom ďakujeme a už teraz sa tešíme na ďalšiu študentskú kvapku krvi.

       Mgr. Štefan Gonos

      • 15. kontraktačný deň cvičných firiem v Poprade

      • Dňa 20. marca 2024 sa pod odborným vedením Mgr. Márie Lipkošovej žiaci IV. A triedy, zástupcovia cvičnej firmy La Dolce Vita, s. r. o., konkrétne Tímea Miková, Tamara Mazanová, Dominik Tatarka, Jakub Rozkoš a Jakub Červeňák, zúčastnili 15. kontraktačného dňa cvičných firiem, ktorý organizovala Obchodná akadémia v Poprade.
       V silnej konkurencii trinástich cvičných firiem z Popradu, Košíc, Spišskej Novej Vsi a Bratislavy sa naši žiaci umiestnili hneď v dvoch kategóriách, a to:

       3. miesto Naj manažérsky tím a 3. miesto Naj výstavný stánok.

       Ich úspech je zásluhou celej cvičnej firmy. Preto žiakom veľmi pekne ďakujeme za reprezentáciu školy a veríme, že svoje nadobudnuté skúsenosti zužitkujú aj v ďalšom svojom kariérnom postupe.

       Mgr. Mária Lipkošová

      • Finančná gramotnosť našich žiakov rastie

      • V rámci týždňa finančnej gramotnosti sa 20. marca 2024 žiaci IV. ročníka Obchodnej akadémie Vranov nad Topľou zúčastnili besedy pod názvom Chráň si svoju budúcnosť – poisti sa! Cieľom aktivity bolo zvýšiť povedomie žiakov o správnom rozhodovaní sa o financiách s ohľadom na svoju budúcnosť.

       Žiaci pod odborným vedením analyzovali vzťah medzi rizikom a poistením s cieľom vedieť si vybrať vhodný poistný produkt. Zamerali sa na rozličné životné situácie s možným využitím konkrétnych typov poistenia.

       Keďže finančné rozhodnutia patria k dôležitým v živote človeka, záleží nám na tom, aby absolventi obchodnej akadémie sa skutočne vyznali v nástrojoch finančného trhu a vedeli teoretické vedomosti prepájať s reálnym životom.

       Študenti zároveň dostali jedinečnú príležitosť zúčastniť sa projektu „Zvýš svoju hodnotu na trhu práce,“ nakoľko nám veľmi záleží na tom, aby naši absolventi získali čo najlepšie uplatnenie na súčasnom trhu práce.

       Za prínosnú odbornú besedu ďakujeme Mgr. Milade Ivankovej, Senior Consultant, zo spoločnosti PARTNERS GROUP SK.

       Ing. Daniela Sabolová

      • Týždeň finančnej gramotnosti (Global Money Week - GMW)

      • Žiaci Obchodnej akadémie vo Vranove nad Topľou sa v týždni od 18. marca – 22. marca 2024 v rámci vyučovacích hodín svojimi aktivitami zapájajú do medzinárodného podujatia Global Money Week, ktoré je na Slovensku koordinované Národnou bankou Slovenska spolu s tímom odborníkov 5peňazí. Chráň svoje peniaze, zabezpeč svoju budúcnosť. To je motto tohtoročného medzinárodného týždňa peňazí, ktorého cieľom je zlepšenie finančnej gramotnosti detí a mládeže.

       V rámci odborných ekonomických predmetov a na hodinách matematiky žiaci Obchodnej akadémie sa viac venujú témam ako lepšie rozumieť peniazom a budovaniu svojej bezpečnej budúcnosti. Formou besedy pod názvom „Chráň si svoju budúcnosť – poisti sa!“ o správnych finančných rozhodnutiach, hraním hry o peniazoch, či vypracovaním online testov finančnej gramotnosti študenti uplatňujú doteraz nadobudnuté vedomosti o financiách a osvojujú si nové poznatky.

       Ing. Daniela Sabolová

      • Víťazstvo je doma!

      • Družstvo žiakov Obchodnej akadémie vo Vranove nad Topľou sa dnes, 18. 03. 2024,  zúčastnilo florbalového turnaja, ktorý organizovalo vranovské gymnázium na pôde svojej školy. 

       Naši chlapci bojovnými výkonmi, dravosťou a zodpovedným prístupom ku každému zápasu dokázali byť úspešní, a aj napriek silnej konkurencii zvíťazili. Preto im patrí naša vďaka a do budúcna im prajeme ešte veľa vyrovnaných výkonov pri reprezentovaní našej školy.

       Mgr. Dominik Kahanovský

      • Výstavný projekt Matice slovenskej

      • V dňoch 18. - 22. 03. 2024 sa môžete vo vestibule školy oboznámiť s výstavným projektom venovaným 160. výročiu Matice slovenskej.

       Výstavný projekt obsahuje 14 vizualizácií panelov, tematicky rozčlenených na tri historické etapy. Výstavné panely nám okrem textovej časti približujú bohatý obrazový materiál, či už sú to samostatne vypichnuté portréty významných matičiarov, fotografie zo života a z činnosti Matice slovenskej, mnohé vzácne archívne dokumenty až po rôzne publikačné výstupy.

       Dejiny Matice slovenskej sú charakteristické všestrannou činnosťou v oblasti kultúry, vedy, literatúry, vydavateľskej činnosti, archívnictva, múzejníctva, knihovníctva, osvety, divadla, folkloristiky, krajanskej problematiky a ďalších oblastí. 

       Mgr. Mária Lipkošová