• Novinky

      • Exkurzia v DMJ MARKET, s. r. o.

      • Žiaci II. ročníka OA Vranov nad Topľou sa 28. apríla 2022 zúčastnili exkurzie v DMJ MARKET, s. r. o. vo Vranove nad Topľou,  zaoberajúcim sa veľkoobchodným a maloobchodným predajom.

       Žiaci sa oboznámili so spôsobom nákupu tovaru vo veľkoobchode, technologickým procesom v sklade, technickými prostriedkami používanými v skladových priestoroch. Zároveň využili možnosť nakúpiť si vybrané druhy tovarov.

       Ďakujeme vedeniu spoločnosti a pani Marcele Cerulovej za odborný prístup a sprevádzanie počas exkurzie.

       Ing. D. Sabolová a Ing. Ľ. Smolejová

      • Spájame teóriu s praxou

      • 28. apríla 2022 sa žiaci I. ročníka zúčastnili exkurzie vo výrobnom podniku Faveo Healthcare, s. r. o. vo Vranove nad Topľou.

       Firma Faveo Healthcare Ltd. so sídlom v írskom Dublíne bola založená v roku 2009 a v súčasnosti je vedúcou spoločnosťou skupiny Private Label v Európe, ktorá sa špecializuje na výrobu lekárskych textílií a tiež navrhuje a vyrába bezšvíkové pletené výrobky pre svojich zákazníkov v zahraničí. Hlavnými odberateľmi výrobkov sú predovšetkým sociálne zariadenia a nemocnice so sídlom vo Francúzsku a v Nemecku.

       Žiaci sa počas exkurzie oboznámili s celým výrobným procesom, od prípravy materiálu až po expedíciu hotových výrobkov, ktorý prebieha v režime viaczmennej prevádzky.

       Pedagogické vedenie počas exkurzie vykonávali Ing. Martina Sirníková a Mgr. Lenka Čižmariková.

       Ďakujeme Kataríne Sabolovej zo spoločnosti Faveo Healthcare, s. r. o. za jej odborný prístup pri sprevádzaní žiakov počas exkurzie a vedeniu spoločnosti za príležitosť zúčastniť sa exkurzie.

      • Študentský majáles

      • Na známosť sa všetkým dáva, mimoriadna zvláštna správa! 

       Čaká na Vás bohatá tombola, chutné pohostenie a skvelá zábava!

       Lístky si môžete zakúpiť u Šimona Gdovca a Daniela Beňa z III. A triedy.

       Tešíme sa na Vás! 

      • Silná ruka

      • 13. 04. 2022 sa v Prešove konali majstrovstvá východoslovenského kraja v armwrestlingu o najsilnejšieho stredoškoláka a stredoškoláčku.

       Ani tento rok na tejto prestížnej súťaži nechýbali žiaci Obchodnej akadémie vo Vranove nad Topľou a veru nesklamali.

       V kategórii dievčat do 60 kg obsadila Monika Marcinová 3. miesto a v kategórii chlapcov do 70 kg prehral Dominik Tatarka až vo finále a obsadil tak konečné 2. miesto.

       Za účasť a reprezentáciu školy ďakujeme aj ďalším žiakom - Danielovi Beňovi, Erikovi Tomášovi, Richardovi Vyšňovskému a Dominike Vaškovej, ktorí žiaľ aj napriek heroickým výkonom nepostúpili do ďalších kôl. Palce budeme držať našim "víťazom" na Majstrovstvách republiky o niekoľko týždňov. Dovtedy ešte veľa zdaru a športových úspechov.Mgr.

       Dominik Kahanovský

      • Po stopách slovenských velikánov

      • Žiaci I. ročníka sa v dňoch 11. - 12. apríla 2022 vydali po stopách slovenských literárnych velikánov.

       Pod pedagogickým dozorom Ing. Martiny Sirníkovej a Mgr. Lenky Čižmarikovej žiaci navštívili Oravské múzeum v Dolnom Kubíne. Literárna expozícia približuje život a tvorbu jedného z najvýznamnejších realistických, lyricko-epických autorov slovenskej literatúry z prelomu 19. a 20. storočia – básnika, dramatika, prekladateľa a advokáta Pavla Országha Hviezdoslava. Žiaci absolvovali prehliadku historickej Čaplovičovej knižnice, ktorá uchováva unikátny knižný fond, ktorého základy položil Vavrinec Čaplovič. V tejto knižnici evidujú takmer 94 000 knižných jednotiek z obdobia 14. - 21. storočia.

       Na druhý deň exkurzie žiaci absolvovali prehliadku mesta Martin a odbornú prednášku v prvej budove Matice slovenskej. Prehliadli si aj Slovenské národné literárne múzeum. Cieľom Matice slovenskej je pestovať v mládeži túžbu po poznaní národných dejín, kultúry a vzťah k národným tradíciám, pričom napomáha ich rozvoju.

       Žiaci tiež navštívili rodný dom Jozefa Gregora Tajovského, Múzeum kultúrneho dedičstva v Tajove. Expozícia v malebnej rodnej drevenici spisovateľa je venovaná histórii a významným osobnostiam obce Tajov s dôrazom na literárne kontexty Jozefa Gregora Tajovského a jeho manželky, spisovateľky a prekladateľky Hany Gregorovej.

       Exkurzia bola financovaná z projektu Zvýšenie kvality vzdelávania na Obchodnej akadémii vo Vranove nad Topľou.

      • Exkurzia v Bratislave

      • V rámci odborných a všeobecno-vzdelávacích predmetov sa žiaci III. ročníka v dňoch 7. - 8. apríla 2022 zúčastnili exkurzie v Bratislave. Pod pedagogickým dozorom Mgr. Renáty Jakubčinovej a Mgr. Ireny Grominovej navštívili hrad Devín, absolvovali exkurziu v Národnej banke Slovenska a na Bratislavskom hrade.

       Hrad Devín vypínajúci sa na impozantnom brale nad sútokom Dunaja a Moravy predstavuje vďaka svojej bohatej histórii a tiež pričinením literárnej tradície jeden zo symbolov Slovenska.

       Národná banka Slovenska (NBS) je centrálnou bankou Slovenska. Vznikla 1. januára 1993 na základe zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska, ktorý určuje jej postavenie, funkcie a úlohy. Je nezávislou ustanovizňou, ktorej základnou funkciou je udržiavanie cenovej stability. Vykonáva tiež dohľad nad finančným trhom a iné činnosti.

       Bratislavský hrad je súbor stavieb v historickom areáli, ktorý zaberá vrchol návršia na juhozápadnom ostrohu malokarpatského chrbta na ľavom brehu Dunaja v Bratislave. Hradu dominuje monumentálna stavba bývalého kráľovského paláca tvoriaca neodmysliteľnú panorámu hlavného mesta Slovenska.

       Exkurzia bola hradená z projektu Zvýšenie kvality vzdelávania na Obchodnej akadémii vo Vranove nad Topľou.

      • Olympiáda Mladý účtovník 2022

      • Žiačky 4. B triedy – Daniela Sabová, Simona Sopková a Tamara Zakovičová sa 25. 03. 2022  zúčastnili 1. kola Olympiády Mladý účtovník 2022.

       1. online kolo bolo koncipované z čiastkových príkladov špecificky zameraných na konkrétne oblasti účtovania (dlhodobého majetku, zásob, pohľadávok a záväzkov, ...).

       Tamara Zakovičová sa v 1. kole umiestnila na 8. mieste a Simona Sopková na 13. mieste.

       Obe žiačky budú našu školu reprezentovať aj v  2. online kole Olympiády mladý účtovník 2022, do ktorého postúpilo 30 najlepších mladých účtovníkov zo Slovenska za rok 2022.Všetci účastníci 2. kola, teda aj Tamara Zakovičová a Simona Sopková, budú prijatí na Fakultu riadenia a informatiky Žilinskej univerzity a Ekonomickú univerzitu v Bratislave bez prijímacích skúšok.

       Dievčatám, ktorým sa črtá veľmi zaujímavá budúcnosť v účtovníctve blahoželáme, ďakujeme im za účasť a svedomitú prípravu na olympiádu a Tamare a Simone držíme palce v 2. kole.

       Ing. Lenka Haritunová

      • Študentská kvapka krvi

      • 1. apríla 2022 sa naši študenti pod pedagogickým dozorom Ing. Viery Kandalovej zúčastnili dobrovoľného darovania krvi.

       Sme hrdí na všetkých dobrovoľných darcov krvi z radov našich študentov, lebo ich rozhodnutie darovať krv môže zachrániť inému človeku život. 

      • Mesto Vranov nad Topľou ocenilo pedagógov pri príležitosti Dňa učiteľov

      • Pri príležitosti Dňa učiteľov si ocenenie za Obchodnú akadémiu vo Vranove nad Topľou prevzali: 

       Mgr. Renáta Jakubčinová za tvorivú prácu pri zvyšovaní jazykových schopností mladej generácie a úspešné riešenie projektov Erasmus, 

       Ing. Martina Sirníková za kreatívny prístup pri výchove mladej generácie a výrazné úspechy získané na medzinárodných veľtrhoch cvičných firiem.

       Srdečne blahoželáme k zaslúženému oceneniu ich práce! 

      • Zlatý Amos 2022

      • Jeden deň s dobrým učiteľom je viac ako tisíc dní usilovného samoštúdia. (Ján Amos Komenský)

       Učiteľstvo – povolanie, či poslanie? Ten správny učiteľ vníma svoje povolanie, ako poslanie, s láskou. Poslanie učiteľa by mal vykonávať len ten, kto má na to srdce a talent.

       Aj tento rok žiacka školská rada zorganizovala anketu Zlatý Amos, ktorá vyzdvihuje vzťah medzi žiakmi a učiteľmi. Vychovávajú ich, sú im oporou, pomáhajú im na ceste k úspechom.

       Aj naša tohtoročná anketa už pozná svojho víťaza. Cenu Zlatého Amosa za rok 2022 získala Ing. Martina Sirníková.

       Srdečne blahoželáme!

      • Deň učiteľov

      •  

       28. marec je už niekoľko desaťročí spojený s menom Jana Amosa Komenského. Mnohé myšlienky tohto učiteľa národov ostávajú pre nás stálym zdrojom inšpirácie.

       Dnešný sviatok je oslavou práce všetkých pedagogických pracovníkov, ktorých práca nie je povolaním, ale poslaním a zaslúžia si za svoje znalosti trpezlivosť a obetu, úctu a poďakovanie.

       Vážené kolegyne, vážení kolegovia, dovoľte mi, aby som Vám vyjadrila úctu a poďakovanie za Vašu náročnú a zodpovednú prácu, ktorou dennodenne prispievate k rozvoju našej školy a našich študentov. Úprimne Vám želám, aby ste svojim osobným príkladom naďalej zvýrazňovali ľudské hodnoty na ceste za vzdelávaním.

       Všetko najlepšie súčasným i bývalým pedagógom Obchodnej akadémie vo Vranove nad Topľou!

       Ing. Mária Chrapeková

       riaditeľka školy

      • OLYMPIÁDA PODNIKOVÝ HOSPODÁR

      • 21. marca 2022 sa školského kola Olympiády podnikový hospodár zúčastnili žiaci - Anna Holoďáková, Erika Krajníková, Kristián Kucharský, Tomáš Tomčko, Matúš Tomko zo IV. A, Sofia Dargajová, Samuel Hermanovský, Jakub Jacko, Miriama Kurišková, Ján Malý, Alena Maťašovská, Rebeka Rozsypaná a Tamara Zakovičová zo IV. B.

       Olympiádu podnikový hospodár organizuje naša partnerská Podnikovohospodárska fakulta Ekonomickej Univerzity v Bratislave so sídlom v Košiciach. Jej cieľom je spopularizovať štúdium ekonómie ako atraktívny vedný a študijný odbor. Študenti v online testoch preukazovali svoje znalosti z oblastí ekonómie, podnikovej ekonomiky, účtovníctva, daňovej sústavy, Európskej únie, náuky o spoločnosti a finančnej gramotnosti.

       Do celoslovenského kola Olympiády podnikový hospodár postúpil a tým si zaistil bez povinnosti vykonania prijímacích skúšok prijatie na 1. stupeň štúdia na PHF EU v Bratislave so sídlom v Košiciach žiak Tomáš Tomčko zo IV. A.

       Všetkým súťažiacim ďakujeme za reprezentáciu školy, Tomášovi Tomčkovi srdečne blahoželáme k dosiahnutému úspechu a držíme palce v celoslovenskom kole súťaže.

       Ing. Daniela Sabolová

      • Študentská kvapka krvi

      •  

       Naša škola pravidelne podporuje rôzne celospoločensky prospešné aktivity. Jednou z nich je aj dobrovoľné darcovstvo krvi z radov našich študentov - Kvapka krvi.

       25. marca 2022 sa naši maturanti pod pedagogickým dozorom Mgr. Štefana Gonosa zúčastnili dobrovoľného darovania krvi.

       Sme hrdí na všetkých dobrovoľných darcov krvi z radov našich študentov, lebo ich rozhodnutie darovať krv môže zachrániť inému človeku život. 

      • Krajské kolo v cezpoľnom behu

      • 22. 03. 2022 sa náš žiak, Šimon Jackanič, zúčastnil krajského kola v cezpoľnom behu, ktoré sa uskutočnilo v Starej Ľubovni.

       Pri silnej konkurencii sa mu podarilo vybojovať pekné, pódiové, tretie miesto. V teplom a slnečnom počasí sme nabrali nové skúsenosti a získali pekný úspech pre našu školu.

       Do budúcnosti prajeme Šimonovi ešte veľa športových úspechov.

       Mgr. Dominik Kahanovský

      • Ponožková výzva v podaní študentov OA

      • 21. marec - Svetový deň Downovho syndrómu

       Téma v roku 2022 - Inklúzia znamená...

       Cieľom tejto výzvy je šíriť povedomie o ľuďoch s Downovým syndrómom. Ich prijatie spoločnosťou, šanca na bežné vzdelávanie, či príležitosť na prácu ešte stále nie je samozrejmosťou. Práve vďaka informovanosti a pozitívnemu príkladu z osobnej skúsenosti môže každý z nás búrať predsudky a pomôcť im, aby sa stali rovnocennými členmi spoločnosti a mohli realizovať svoje sny – žiť plnohodnotný život.

       Prečo ponožky? 

       Rozdielne ponožky sa stali symbolom Svetového dňa Downovho syndrómu, pretože chromozóm má tvar ponožky.

       Dátum 21. 3. je tiež symbolický, lebo ľudia s Downovým syndrómom majú o jeden 21. chromozóm naviac. Majú tri namiesto dvoch. Genetická porucha sa odborne nazýva trizómia 21. chromozómu.

      • Prečo študovať na OA?

      • Pre všetkých deviatakov, ktorí zatiaľ stále váhate nad výberom strednej školy... 

       - 53-ročná tradícia v poskytovaní stredoškolského vzdelávania a prípravy, 

       - kladieme dôraz na individuálny prístup k žiakom a ich potrebám, sme škola rodinného typu, 

       - absolventi školy sú schopní obstáť v tvrdom konkurenčnom boji, či už v pozícii zamestnanca, podnikateľa alebo vysokoškoláka, 

       - študentov učíme tvorivosti a schopnosti spájať teóriu s praxou, 

       - kolektív pedagógov spĺňa odborné, pedagogické a osobnostné predpoklady, 

       - kvalitné stredoškolské odborné vzdelávanie ekonomického zamerania, vysoká kvalita v odborných a všeobecno-vzdelávacích predmetoch, 

       - zaujímavé školské i mimoškolské aktivity, exkurzie, výlety, 

       - odborná prax v zahraničí v rámci programu Erasmus+, 

       - podľa inštitútu INEKO sme najlepšou strednou školu vo vranovskom okrese a najlepšou obchodnou akadémiou v Prešovskom kraji!

       Tešíme sa na Vás! 

      • MATURITA 2022

      • Milí naši maturanti,

       nadišiel čas, kedy sa začína Vaša „skúška dospelosti“. Maturitná skúška je v živote každého jedného stredoškoláka veľmi dôležitou udalosťou!

       Prajeme Vám veľa šťastia a úspešné zvládnutie prvej časti maturitnej skúšky – externej časti a písomnej formy internej časti zo slovenského jazyka a cudzích jazykov. Veľa šťastia!