• Novinky

      • On-line seminár z Metropolitní univerzity Praha

      • Spolupráca obchodnej akadémie a Metropolitní univerzity Praha pokračuje aj v on-line verzii.

       Žiaci III. ročníka sa 13. 06. 2023 zúčastnili špeciálneho seminára na tému „Ako vytvoriť dobrý podnikateľský zámer“. O vlastné skúsenosti a postupy tvorby podnikateľského zámeru sa podelil Ing. Miroslav Bečka, generálny riaditeľ, konateľ spoločnosti S&T CZ s. r. o. a absolvent Metropolitní univerzity Praha.

       Táto aktivita bola určená pre stredné odborné školy z Česka a Slovenka, ktoré sa zapájajú v rámci výučby predmetu Cvičná firma do už jedenásteho ročníka celoslovenskej súťaže „Najlepší podnikateľský zámer“ a druhého ročníka s medzinárodnou účasťou. Celú aktivitu usmerňoval  Ing. Radek Maxa, Ph.D. z  Katedry mezinárodního obchodu a garant a koordinátor fiktívnej Metropolitní univerzitní banky, a.s., ktorému srdečne ďakujeme za spoluprácu.

       Ing. Ľubica Smolejová

      • Medzinárodná súťaž INTERSTENO 2023

      • Žiaci Obchodnej akadémie vo Vranove nad Topľou uspeli v Medzinárodnej internetovej súťaži v písaní na počítači INTERSTENO 2023 a získali certifikát, ktorý je pre nich prínosom pre ich profesionálny život.

       Profesionálny prístup v písaní na klávesnici je základnou kompetenciou žiaka obchodnej akadémie, prispieva k úspešnému zvládnutiu predmetov technika administratívy, obchodná korešpondencia ako aj v komunikácii pomocou počítačov a tabletov.

       Súťaž pozostávala z písania desaťminútového textu zadávaného špeciálnym softvérom dostupným  na webovej stránke www.intersteno.org vo formáte Taki. Žiaci súťažili v kategórii juniorov (17 – 20 rokov) s rovesníkmi z celého sveta.  Hodnotenie presnosti a rýchlosti bolo podľa medzinárodne dohodnutých noriem založených na dlhodobých skúsenostiach a výskume.

       Certifikát z medzinárodnej súťaže v písaní na klávesnici v materinskom jazyku (slovenčina) získali títo študenti:

       Oliver Čurlej (III. A) – 309 úderov za minútu,

       Júlia Haňová (III. B) – 244 úderov za minútu,

       Timotej Hreháč (III. B) – 202 úderov za minútu.

       Certifikát z medzinárodnej súťaže v písaní na klávesnici v anglickom jazyku získali títo žiaci z III. B:

       Lukáš Balog – 265 úderov za minútu,

       Júlia Haňová – 263 úderov za minútu,

       Miriam Magurová – 259 úderov za minútu.

       K dosiahnutému úspechu srdečne blahoželáme a ďakujeme za úspešnú reprezentáciu školy.

       Ing. Daniela Sabolová

      • Beseda so spisovateľom Jonathanom Grestym

      • Dňa 9. júna 2023 sa študenti I. A triedy zúčastnili autorskej debaty – Jonathan Gresty – Cudzincov kabát, ktorú zorganizovala Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou.

       Jonathan Gresty je Brit, ktorý na Slovensko prišiel v roku 1992 a momentálne pôsobí ako vysokoškolský pedagóg na FF Prešovskej univerzity.

       V pútavej debate žiakom predstavil svoj román a podelil sa s nimi o svoje životné skúsenosti a zážitky zo života na Slovensku. Nakoľko debata prebiehala striedavo v anglickom a slovenskom jazyku, naši študenti mali možnosť precvičiť si svoje jazykové zručnosti a autorovi neváhali klásť zaujímavé otázky.

       Mgr. Jana Štovková

      • Láska kvitne v každom veku

      • Študenti Obchodnej akadémie vo Vranove nad Topľou sa aj tento rok zapojili do výzvy Láska kvitne v každom veku, motívom výzvy boli kvety. Vytvorili 100 kusov pohľadníc a potešia tak srdcia seniorov v zariadeniach - GERION senior centrum, n. o. v Zámutove a Centrum sociálnych služieb AMETYST v Tovarnom.

       Študenti prejavili svoju kreativitu, zapojili fantáziu a tvorivosť a do každej jednej pohľadnice zachytili aj kúsok svojho srdca.

       Veríme, že naše ručne robené pohľadnice rozžiaria duše seniorov.

       Ing. Martina Sirníková

      • ABSOLVENT ROKA 2023

      • Osobitná pochvala riaditeľkou školy spojená s finančnou odmenou bola udelená

       ADAMOVI GRIGEĽOVI za úspešnú reprezentáciu školy v celoslovenskom kole Olympiády podnikový hospodár, v ktorej obsadil 2. miesto, za 5. miesto v celoštátnom kole súťaže Mladý účtovník, za 2. miesto v 1. kole Finančnej olympiády, za reprezentáciu školy s cvičnou firmou iSalt, s. r. o., za vynikajúce výsledky v externej a internej časti maturitnej skúšky zo SLJ, ANJ a v praktickej časti maturitnej skúšky a za aktivitu, usilovnosť a vzornú prípravu počas celého štúdia.

       Blahoželáme, Adam! 

      • Rozlúčka s absolventmi

      • Život nie je o počte nadýchnutí, ale o chvíľach, ktoré nám berú dych. Takú chvíľu ste dnes zažili, milí naši absolventi.

       Štyri roky úsilia, spolupatričnosti, vzájomnej pomoci, možno spoločných problémov, ale určite aj spoločných riešení.

       Teraz Vás čaká veľa nových dvier. Želáme Vám, aby každé, do ktorých vstúpite, boli tie pravé. Ak by ste si náhodou vybrali nesprávne a nevládali sa nadýchnuť, obzrite sa späť. Rozpleťte zopár ošúchaných spomienok zo stredoškolských lavíc. Nechajte sa nimi viesť, vždy tu budú pre Vás, keď zablúdite.

       Stále sa samých seba pýtame, či je toto naozaj koniec. Žiaľ, áno, je to tak. No v našich spomienkach navždy zostanete osobami, na ktoré budeme s láskou spomínať.

       AD REVIDENDUM 2028

      • Maturitné skúšky

      • Je dobojované! Maturitné otázky sa vyžrebovali, prípravy žiakov dopísali a tri predmetové maturitné komisie si vypočuli ústne odpovede našich maturantov. Tohtoročné maturitné skúšky sú už minulosťou.

       Milí naši maturanti! Veľa informácií a poznatkov, ktoré ste sa v škole naučili, môžete zabudnúť. Vždy sa však držte logiky, triezveho úsudku, rozumu a ideálov tolerancie a humanizmu. Ak sa Vám tieto ušľachtilé ciele podarí čo len sčasti naplniť, dokážete tým sebe aj iným, že ste sa neučili pre školu, ale naozaj pre život.

       BLAHOŽELÁME! 

      • Účelové cvičenia

      • Žiaci prvého a druhého ročníka Obchodnej akadémie vo Vranove nad Topľou sa 1. júna 2023 zúčastnili účelových cvičení, ktoré prebiehali v okolí Troch krížov.

       Pod vedením vedúcich jednotlivých blokov sa žiaci postupne oboznámili so zdravotnou prípravou, protipožiarnou ochranou, zásadami ekológie, či topografiou. Dnešné dopoludnie nám všetkým spríjemňovalo krásne, slnečné počasie a dobrá nálada všetkých zúčastnených. Po chutnej opekačke a plní nových zážitkov sa vraciame späť do školských lavíc.

       Mgr. Dominik Kahanovský

      • Prvá pomoc efektívne - zážitkové školenie

      • Prvá pomoc je zručnosť, ktorú by mal ovládať každý človek. Dňa 1. júna 2023 sa žiaciIII. ročníka Obchodnej akadémie vo Vranove nad Topľou v rámci preventívnej výchovy zúčastnili zážitkového školenia prvej pomoci.

       S humorom a interaktívnym spôsobom pod vedením odborníčky absolvovali školenie plné praktických nácvikov zručností, sprevádzané tréningami.

       Za túto prínosnú a vydarenú aktivitu veľmi pekne ďakujeme p. Daniele Minarčinovej a Bc. Dominike Zelikovej, riaditeľke Územného spolku Slovenského Červeného kríža vo Vranove nad Topľou.

       PaedDr. Mária Terpáková, Ing. Daniela Sabolová

      • Beseda prvákov

      • Dňa 26. 05. 2023 sa žiaci z 1. B triedy zúčastnili besedy s finančným expertom spoločnosti OVB Mgr. Ivorom Kudríkom na tému poisťovníctvo.

       Keďže samotná téma nie je ľahkým orieškom, hlavne pre prvákov, táto beseda bola pre žiakov veľkým prínosom.

       Hlavnou témou boli komerčné poisťovne a ich produkty na trhu. Pozreli sa bližšie aj na kalkulačky pre výpočet jednotlivých druhov poistení, porozprávali sa aj o nových produktoch na poistnom trhu, ktoré vznikli v rámci súčasnej situácie – či už v rámci úverového sektora alebo v súvislosti s COVID-om.

       Mgr. Ivorovi Kundríkovi ďakujeme za cenné rady.

       Mgr. Mária Lipkošová

      • Školský časopis Na Priamo

      • V školskom roku 2022/2023 redakčná rada časopisu Na Priamo v zložení Katarína Gombitová, Viktória Kleinová a Nina Treciaková z III.B triedy publikuje už II. vydanie, v ktorom sa Vám pokúšame priniesť zaujímavé témy, ktoré sú dôležité pre nás spotrebiteľov.

       Prinášame vám nové modely spotrebiteľského správania. O čo vlastne ide a aké je naše spotrebiteľské správanie?

       Stratil si mobil, kúpiš si nový. Stojíš pred plnou skriňou a aj tak si nemáš čo obliecť, kúpiš si niečo nové a trendy. Nové modely produktov prichádajú na trh neuveriteľnou rýchlosťou a so zvýšenou spotrebou sa automaticky spája aj ich dopad na životné prostredie. Je to práve na nás, mladých a nových konzumentoch, ktorí musia začať so zmenou v spotrebiteľskom správaní.

       V časopise nájdete články, v ktorých sme sa sústredili na environmentálne značky, repasovanie, bezobalové obchody a iné. Nájdete tu aj niekoľko zábavných úloh a faktov o recyklácii.

       Veríme, že si v tomto časopise, ktorý sme vytvorili pod vedením Ing. Anny Černegovej a Mgr. Lenky Michalovej, nájdete tému, ktorá Vás zaujme.

       Katarína Gombitová, šéfredaktorka

       https://www.oa-vt.sk/a/skolsky-casopis

      • Ako funguje bezobalový obchod?

      • Žiačky redakčnej rady školského časopisu Na Priamo - Viktória Kleinová, Katarína Gombitová a Nina Treciaková z III. B triedy sa zúčastnili rozhovoru s Petrom Ďurkom - majiteľom bezobalového obchodu Finom, ktorý sa nachádza vo Vranove nad Topľou.

       Anketou na našej škole žiačky zistili, že takmer 25 % z opýtaných nevie, čo je to bezobalový obchod, ale zároveň až 78 % žiakov zhodnotilo, žeby ho chceli v budúcnosti navštíviť. Aj z tohto dôvodu žiačky navštívili bezobalový obchod v našom meste, aby tak priblížili ako funguje bezobalové nakupovanie a aké produkty bezobalový obchod ponúka.

       Rozhovor redakčnej rady s majiteľom bezobalového obchodu nájdete v II. vydaní školského časopisu Na Priamo.

       Ing. Anna Černegová a Mgr. Lenka Michalová

      • Rozlúčka s maturantmi

      • Akokoľvek ťažké alebo ľahké boli stredoškolské roky, tak piatkom sa pre našich maturantov definitívne zaradili do kategórie minulosť. 

       Prajeme Vám veľa síl a trpezlivosti pri opakovaní učiva počas nasledujúceho akademického týždňa a veľa šťastia pri maturitnom stole. 

      • Vdýchni druhý život textilu

      • Žiaci I. A triedy Obchodnej akadémie vo Vranove nad Topľou sa dňa 18. mája 2023 zúčastnili workshopu Vdýchni druhý život textilu, ktorý zorganizoval Mestský dom kultúry vo Vranove nad Topľou.

       Žiaci si uvedomili, že možností ako sa zodpovedne zbaviť starého oblečenia je hneď niekoľko - od výmeny, cez darovanie až po recykláciu noseného oblečenia. Vo výstavnej miestnosti kultúrneho domu si mali možnosť vyskúšať maľovanie na oblečenie a vdýchli tak oblečeniu nový život.

       Ďakujeme našej absolventke, Ing. Alžbete Hrabčákovej, za zaujímavý sprievod workshopom.

       Ing. Martina Sirníková

      • Absolventi OA Vranov nad Topľou a trh práce

      • 18. mája 2023 sa žiaci IV. A a IV. B  Obchodnej akadémie vo Vranove nad Topľou zúčastnili odbornej prednášky s  pracovníkmi EURES, oddelenia poradenstva a vzdelávania a z oddelenia služieb pre občana Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny vo Vranove nad Topľou.

       Cieľom besedy bolo poskytnúť žiakom informácie, ako  využiť možnosti súčasného trhu práce, ako postupovať pri hľadaní práce či brigády na Slovensku a v zahraničí, ako získať finančnú pomoc pri začiatku podnikania, na dochádzku za prácou, pri absolventskej praxi, kedy a prečo sa registrovať na ÚPSV a R.

       Za prínosnú aktivitu veľmi pekne ďakujeme Ing. Ľubici Štefaňákovej, Bc. Márii Polaščíkovej, Ing. Jozefovi Vagaskému a Ing. Štefanovi Repčinovi – vedúcemu oddelenia poradenstva a vzdelávania ÚPSV a R vo Vranove nad Topľou.

       Ing. Daniela Sabolová

      • MUP přivítala a ocenila nejlepší vyučující fiktivních firem 2022!

      • 15. 05. 2023 Autor: Radek Maxa, Metropolitní univerzita Praha

       "Až z dalekého slovenského Vranova nad Topľou přicestovala k nám na univerzitu Ing. Martina Sirníková, NEJLEPŠÍ VYUČUJÍCÍ FIKTIVNÍ FIRMY 2022- ocenění, které získala v rámci 3. ročníku Ankety Metropolitní univerzity Praha a České pošty, s.p. o nejlepšího vyučujícího fiktivních firem za rok 2022.

       Z rukou PhDr. Jana Bureše, Ph.D., prorektora MUP a prof. Ing. Josefa Šímy, Ph.D. vedoucího katedry mezinárodního obchodu MUP, převzala diplom a pohár pro vítěze. Více o anketě a oceněných.Pořadatelé Ankety o nejlepšího vyučujícího fiktivních firem s podporou Centra fiktivních firem při NPI ČR a Slovenského centra cvičných firem při SIOV Slovensko se na základě došlých nominací od studentů z různých koutů Česka a Slovenska rozhodli udělit první místo Ing. Martině Sirníkové, vyučující ekonomických předmětů a fiktivních firem na OA Vranov nad Topľou a to za „skvělou práci a vedení fiktivních firem a přínos ve výchově a vzdělávání v oblasti podnikatelské gramotnosti mladé generace“. Rozhodující pro udělení tohoto prestižního ocenění byla samozřejmě nominace, kterou zaslali studenti z OA Vranov nad Topľou v čele se Šimonem Gdovcem, ředitelem fiktivní firmy Rožky na Rožku, který též osobně zavítal k nám na univerzitu, a to společně s Ing. Márií Chrapekovou, ředitelkou OA Vranov nad Topľou, za což jsme byli velmi rádi!

       Ze zaslané nominace vybíráme: „Nám študentom je vždy nápomocná, prepája teoretické vedomosti s praxou. Svojím nadšením pre cvičné firmy nakazila aj nás. Na jej vyučovacie hodiny sa vždy tešíme a s nadšením pracujeme na našej cvičnej firme. Aktivizujúcim spôsobom nám otvára dvere do sveta podnikania, motivuje nás, necháva nám priestor na našu kreativitu a tvorivosť. Vždy nás vypočuje, poradí a usmerní.  Je milá, trpezlivá, ústretová, chápavá, prívetivá a má zmysel pre humor. Predmet Cvičná firma je v jej podaní Komenského škola hrou. Nie je len niekto, kto odovzdáva vedomosti druhým, jej rola je oveľa dôležitejšia. Je prototypom priateľského, empatického a profesionálneho učiteľa cvičnej firmy, vďaka ktorému majú študenti tento vyučovací predmet radi a vždy sa na neho tešia a veľa sa naučia.“

       Slavnostní akt ocenění nejlepší vyučující fiktivní firmy roku 2022 se odehrál v pracovně rektora MUP za účasti vzácných hostů z OA Vranov nad Topľou, prorektora MUP dr. Jana Bureše, vedoucího katedry mezinárodního obchodu prof. Josefa Šímy a garanta a koordinátora projektu fiktivních firem na MUP dr. Radka Maxy. Po proslovu Dr. Maxy převzala Ing. Martina Sirníková z rukou prorektora MUP a vedoucího katedry MO DIPLOM s udělením ocenění NEJLEPŠÍ VYUČUJÍCÍ FIKTIVNÍ FIRMY 2022, POHÁR a věcné dary od MUP a České pošty. Oceněná Ing. Sirníková poděkovala za cenu, které si váží a je pro ni závazkem i do budoucna. Ing. Chrapeková, ředitelka OA Vranov nad Topľou připomněla důležitost fiktivních firem při výuce podnikatelské a finanční gramotnosti.  Při milém a přátelském rozhovoru se vzpomínalo na prosincový 4. MUB-line veletrh fiktivních firem 2022 i na 15. Veletrh fiktivních firem ve Vranove nad Topľou, kterého se osobně zúčastnil dr. Maxa v roli porotce.

       OA Vranov nad Topľou a MUP se rozhodli uzavřít memorandum o vzájemné spolupráci, kterou následně svým podpisem stvrdili Ing. Mária Chrapeková, ředitelka OA Vranov nad Topľou a JUDr. Marek Beneš, ředitel MUP, o.p.s.

       Děkujeme, těšíme se na spolupráci a gratulujeme za Metropolitní univerzitu Praha, Českou poštu a obě národní centrály fiktivních firem. 4. ročník Ankety o nejlepšího vyučujícího fiktivní firmy 2023 bude vyhlášen na 5. MUB-line veletrhu, který se uskuteční 08. 12. 2023.

      • Štvrtáci OA Vranov nad Topľou si vypočuli praktické rady odborníka

      • Dňa 16. mája 2023 sa náročnej a zároveň veľmi zaujímavej téme poisťovníctva venovali žiaci 4. ročníka Obchodnej akadémie vo Vranove nad Topľou.

       Ako mať správne nastavené životné poistenie? Na čo všetko má vplyv výška hrubej mzdy? Čo všetko by malo obsahovať poistenie bytu alebo domu? Je poistenie dôležité? Pre koho áno a pre koho nie? 

       Odpovede na tieto otázky im pomohla nájsť Mgr. Milada Ivanková, Senior Consultant zo spoločnosti PARTNERS GROUP SK, ktorej veľmi pekne ďakujeme za uvedenú aktivitu.

       Študenti zároveň dostali jedinečnú príležitosť zúčastniť sa projektu „Zvýš svoju hodnotu na trhu práce“, nakoľko nám veľmi záleží na tom, aby naši absolventi získali čo najlepšie uplatnenie na súčasnom trhu práce.

       Ing. Daniela Sabolová

      • Záchrana života trvá len 15 minút – darujte krv!

      • Posledná študentská kvapka krvi v tomto školskom roku sa uskutočnila dňa 16. 05. 2023.

       Študenti tretieho a štvrtého ročníka sa spolu s pedagogickým dozorom rozhodli darovať najcennejšiu tekutinu pre tých, ktorí ju potrebujú.

       Ďakujeme študentom za odhodlanie a účasť na tejto dobrosrdečnej školskej akcii.

       Mgr. Dominik Kahanovský a Mgr. Štefan Gonos