• Novinky

      • FINANČNÁ GRAMOTNOSŤ V PRAXI – beseda

      • Dňa 5. novembra 2021 sa žiaci IV. ročníka zúčastnili besedy s pracovníkmi Prvej stavebnej sporiteľne. Pútavým a zaujímavým spôsobom si mohli overiť svoje nadobudnuté odborné teoretické vedomosti z učiva Podnikovej ekonomiky o úveroch, sporení a poistení a prepojiť ich s reálnym životom.

       Žiakom sa beseda veľmi páčila a bola pre nich prínosom, za čo sa chceme veľmi pekne poďakovať pani Danke Sabovej a Ing. Marekovi Daridovi – regionálnemu  riaditeľovi Prvej stavebnej sporiteľne.

       Ing. Daniela Sabolová

      • 👨‍🎓 Medzinárodný deň študentov 👩‍🎓

      • Človek je tvor zábudlivý, ale sú momenty, na ktoré zabudnúť nesmieme. Preto si ich musíme stále pripomínať. Keď sa povie 17. november, väčšina Slovákov si spomenie na Nežnú revolúciu, ktorá v slovenských dejinách zohrala významnú rolu. Uplynulo 32 rokov, odkedy sa na námestiach štrngalo kľúčmi za slobodu slova, otvorenie hraníc a demokraciu. Dnešný deň je aj Medzinárodným dňom študentstva.

       Deň študentstva bol medzinárodnou študentskou úniou stanovený na 17. november, a to na pripomenutie udalostí zo 17. novembra 1939, keď bolo v Prahe po protinacistickej demonštrácii popravených 9 študentov a tisíce ďalších bolo poslaných do koncentračného tábora Sachsenhausen.

       17. november pre študentov predstavuje deň voľna a mnohí pravdepodobne ani netušia vďaka akému kontextu udalostí tomu tak je. Netreba však na krvavé udalosti, ktoré tomu predchádzali zabúdať. Či už tie v roku 1939, tak aj o päť desaťročí neskôr v roku 1989. Je dôležité si byť týchto historických udalostí vedomí, pripomínať si ich a vzdať im patričnú pamiatku.

       https://youtu.be/voD-fUt43P0

      • Mimoriadne prerušenie vyučovania v prezenčnej forme

      • Z dôvodu neustále sa zhoršujúcej epidemiologickej situácie na škole (s každodenným pribúdajúcim počtom nahlásených COVID-19 pozitívnych žiakov a zamestnancov), riaditeľstvo Obchodnej akadémie, Daxnerova 88, Vranov nad Topľou, na základe usmernenia a pokynov RÚVZ, v súlade s Rozhodnutím ministra školstva č. 2021/18439:A1810 oznamuje, že podľa § 150 ods. 5 školského zákona škola mimoriadne prerušuje prezenčnú formu školského vyučovania

       v dňoch 18. 11. 2021 - 24. 11. 2021 vrátane.

       Obchodná akadémia prechádza na dištančnú formu vzdelávania. O ďalšom postupe Vás budeme priebežne informovať na stránke školy a cez EduPage.

       Ing. Mária Chrapeková, riaditeľka školy

      • Odborná prax v Barcelone

      • Prvý týždeň odbornej praxe v rámci programu Erasmus+ v Barcelone máme úspešne za sebou. Pracujeme v rôznych firmách, ide prevažne o hotely a administratívne centrá. Dorozumievanie sa v anglickom jazyku nám nerobí žiaden problém. Navštívili sme Park Güell, Sagradu Familia, Oceanárium, boli sme sa pozrieť na Camp Nou, domácom štadióne klubu FC Barcelona. Pozdravujeme domov! 

      • MEDZINÁRODNÝ VEĽTRH CVIČNÝCH FIRIEM 2021

      • Milí žiaci, rodičia, priatelia obchodnej akadémie a učitelia,

        

       pozývame Vás na ONLINE Medzinárodný veľtrh cvičných firiem Slovensko 2021.

       Je nám to veľmi ľúto, ale na základe zhoršujúcej sa pandemickej situácie na Slovensku sa Medzinárodný veľtrh cvičných firiem Slovenska 2021 v dňoch 15. a 16. novembra 2021 uskutoční celý ONLINE.

        

       Link na sledovanie Medzinárodného veľtrhu cvičných firiem cez  YouTube:   https://www.youtube.com/watch?v=nDB6e6ofBnY

         

       16. novembra 2021 - link na Youtube, kde môžete sledovať Medzinárodný ONLINE veľtrh cvičných firiem:

       https://youtu.be/x3Y9PUc8V0M

        

       Prihlásených je 72 cvičných firiem – 55 slovenských a 17 zahraničných a to z Rumunska, Belgicka, Bulharska, Čiech a Španielska. Medzi nimi sú aj dve cvičné firmy z obchodnej akadémie: cvičná firma Royal Health, s. r. o. a Sweet Galaxy, s. r. o..

       Keďže nakupovať môžete len online, tu sú odkazy na ich elektronické obchody:

       https://royalhealth.webnode.sk/

       https://sweetgalaxyoa.webnode.sk/

       Aktuálny katalóg ako aj ďalšie informácie veľtrhu nájdete na www.sccf.sk

       Tešíme sa na Vás na ONLINE veľtrhu.

        

       Ing. Daniela Sabolová

      • Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok❓

      • Aj tento rok sa naša škola zapojí do tejto krásnej predvianočnej výzvy. Potešme spolu na Vianoce seniorov v domovoch dôchodcov a naplňme nielen krabice od topánok darčekmi, ale predovšetkým naše srdcia láskou.

       Ako na to?

       Stačí pripraviť krabicu podľa pokynov na stránke www.kolkolasky.sk a odovzdať Ing. Martine Sirníkovej, koordinátorke žiackej školskej rady.

       Krabice zbierame od 19. 11. do 02. 12. 2021 bez výnimky! 

       Ďakujeme všetkým úžasným ľudom, ktorí sa už v minulom roku zapojili alebo to plánujú tento rok po prvýkrát a umožňujú nám urobiť tento svet trochu lepším. 

      • Odborná prax v Španielsku

      • Začína dvojtýždňová odborná prax v rámci programu ERASMUS+ v Španielsku. Maturanti zo IV. B triedy s pedagogickým dozorom Ing. Márie Chrapekovej a Mgr. Renáty Jakubčinovej pozdravujú z ďalekej Barcelony.

      • Slávnostné odovzdávanie maturitných stužiek

      • Vieme byť vážni a vieme sa smiať,

       dostávať lásku a priateľstvo dať.

       Vo vlasoch hviezdy a dni plné krás,

       mladosť je zázrakov čas.

       Naši maturanti zo IV. A triedy s triednou učiteľkou Ing. Danielou Sotákovou

      • Tajomstvo byliniek

      • Dnes je téma zdravie, fyzické aj duševné, nanajvýš aktuálna, nielen kvôli pandémii, ale aj kvôli nášmu životnému štýlu a negatívnemu vplyvu spoločnosti na prírodu.

       A práve tejto problematiky sa týkala beseda o liečivých bylinkách a sile prírody pod názvom Tajomstvo byliniek, ktorej sa zúčastnili žiaci našej školy 26.10. 2021 v Hornozemplínskom osvetovom stredisku. Tandem lektoriek so zdanlivo odlišným prístupom k problematike tvorili p. Milada Ivanková, ľudová bylinkárka  a RNDr. Michaela Bačovčinová, PhD. Svojimi vedomosťami a skúsenosťami sa však ideálne dopĺňali, pretože p. Ivanková veľmi zaujímavo a fundovane vtiahla všetkých do sveta ľudového liečiteľstva, dávnych a občas aj zabudnutých spôsobov ľudovej liečby rôznych neduhov a chorôb. Oboznámila nás aj s receptúrami niektorých ľudových liečiv, ktoré aj dnes môžu byť ideálnym doplnkom exaktnej medicíny a dokážu harmonizovať ľudské telo aj myseľ. P. Bačovčinová zas poukázala na to, aké je dôležité zbierať bylinky z ekologicky neškodného prostredia, teda z takých lokalít, ktoré nie sú zasiahnuté škodlivými emisiami, ťažkými kovmi, ktoré sa dostávajú zo vzduchu aj do spodných vôd a zasahujú tak koreňový systém rastlín. P. Ivanková svojimi skúsenosťami, životnou múdrosťou a nesmierne ľudským prístupom oslovila nás  všetkých.

       Ďakujeme vedeniu HOS za túto veľmi zaujímavú a podnetnú akciu a budeme sa tešiť na ďalšie aktivity z ich strany. 

       PaedDr. M. Terpáková

     • PSYCHOLOGICKÁ DIAGNOSTIKA
      • PSYCHOLOGICKÁ DIAGNOSTIKA

      • Testovanie profesijnej orientácie „Proforient“ žiakov obchodnej akadémie prispieva ku zvýšeniu úspešnosti uplatnenia absolventov študijného odboru 6317 M obchodná akadémia na trhu práce. 

       Dňa 21. októbra 2021 sa žiaci štvrtého ročníka našej školy po dôslednej analýze a vyhodnotení testov dozvedeli výsledky psychologickej diagnostiky, ktorú absolvovali už začiatkom októbra. Jej cieľom bolo  zistenie úrovne inteligencie a špeciálnych schopností, kognitívnych funkcií, osobnostných vlastností, motivácie a profesijných záujmov žiakov ovplyvňujúcich ich sociálny a psychický vývin.

       Výsledky tohto testovania môžu pomôcť žiakom v ich budúcej profesijnej orientácii -  pri výbere ďalšieho štúdia na vysoké školy, či výbere zamestnania, vzhľadom na ich osobnostné predpoklady.

       Psychologickú diagnostiku žiaci absolvovali pod vedením školských psychologičiek 

       PhDr. Marty Mražikovej a Ing. Mgr. Ivany Lacušovej z Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Vranov nad Topľou.

       Touto cestou im ďakujeme za ich empatický aj profesionálny prístup a odbornú spoluprácu.

        

       Ing. Daniela Sabolová

      • Záložka spája slovenské školy

      • Záložka spája slovenské školy a spojila aj našu obchodnú akadémiu s partnerskou SOŠ podnikania v remeslách a službách v Senici. 10. ročník tohto projektu sa niesol v znamení výročí našich popredných autorov slovenského realizmu - P. O. Hviezdoslava a B. S. Timravy. Záložky, ktoré zhotovili žiaci I. A a I. B triedy poputujú k ich spolužiakom do Senice. Veríme, že si nájdu svojich nových majiteľov.

       Všetkým prvákov chcem za ich angažovanosť a nápady pri realizácii záložiek veľmi pekne poďakovať.

       Mgr. Irena Grominová

      • Študentská kvapka krvi

      • Darovanie krvi je skutočným „darom života“, ktorý zdravý jedinec môže poskytnúť ľuďom chorým a po úrazoch. Je to veľmi prospešný, bezpečný a jednoduchý humánny krok.

       Študenti Obchodnej akadémie vo Vranove nad Topľou prijali túto výzvu a prekonali sami seba.

       Záujem študentov o darovanie krvi je určite motiváciou aj pre ich mladších spolužiakov. Sme hrdí na všetkých dobrovoľných darcov krvi z radov našich študentov, lebo ich rozhodnutie darovať krv môže zachrániť inému človeku život.

       Mgr. Štefan Gonos

      • Hodina deťom 2021

      • Hodina deťom je celoročná verejná zbierka, ktorá už 23 rokov nepretržite podporuje projekty zamerané na pomoc deťom a mladým ľuďom v ohrození a rôznych krízových situáciách.

       Aj tento rok chce Hodina deťom nasledovať svoje základné posolstvo - pomáhať deťom a mladým ľuďom, ktorí to potrebujú. Posledný rok poznačený epidémiou naplno odhalil mnohé oblasti, kde Slovensko zlyháva v ochrane tých najzraniteľnejších - detí. Témou aktuálneho ročníka je pomoc deťom v jednorodičovských rodinách.

       Do zbierky môžete prispieť aj Vy, kedykoľvek a akoukoľvek sumou na webe www.hodinadetom.sk alebo zaslaním prázdnej SMS na číslo 800 v hodnote štyroch eur.

       Ďakujeme dobrovoľníkom z III. B triedy za pomoc pri organizovaní zbierky.

       Ing. Martina Sirníková

      • Pomáhame potravinami

      • Každoročne v októbri, pri príležitosti svetového dňa výživy, spoločnosť Kaufland, v. o. s. v spolupráci so Slovenským Červeným krížom, uskutočňuje vo všetkých svojich predajniach zbierku trvanlivých potravín pre rodiny v núdzi.

       Dnes, 14. októbra 2021, naši dobrovoľníci z tretieho ročníka ukázali, že im cudzie osudy nie sú ľahostajné. Vďaka zbierke POMÁHAME POTRAVINAMI už poputovalo ľuďom v núdzi za posledných 7 rokov 293 ton potravín.

       Ďakujeme naši dobrovoľníkom za pomoc pri organizovaní zbierky.

       Ing. Martina Sirníková

      • Okresné kolo v cezpoľnom behu

      • Žiaci Obchodnej akadémie vo Vranove nad Topľou sa dnes, 14. 10. 2021, zúčastnili Okresného kola v cezpoľnom behu. Za nepriaznivých poveternostných podmienok sa síce našim dievčatám v zastúpení Kleinová, Marcinová, Miková nepodarilo umiestniť na popredných priečkach, no za ich snahu sme im veľmi vďační. Chlapci v zložení Červeňák, Jackanič a Rozkoš získali v kategórii družstiev 3. miesto a v kategórii jednotlivcov prevalcoval konkurenciu Šimon Jackanič a zabezpečil si tak postup na krajské kolo. Všetkým zúčastneným chceme poďakovať za reprezentáciu školy a prajeme veľa športových úspechov.

       Mgr. Dominik Kahanovský

     • CELOSLOVENSKÉ VIRTUÁLNE DNI OTVORENÝCH DVERÍ
      • CELOSLOVENSKÉ VIRTUÁLNE DNI OTVORENÝCH DVERÍ

      • Milí študenti,

       zdá sa Vám dnes vysoká škola ako iná dimenzia? Nové mesto, ľudia, život na internáte. Prvé prednášky, seminárky a skúšky. Zorientovať sa a urobiť si v tom všetkom poriadok, chce čas. Už teraz sa však môžete pripraviť na to, čo Vás čaká. 

       Nemusíte nikam cestovať a predsa nazriete do prednáškových miestností, na internát, dozviete sa informácie o odbore, ktorý Vás zaujíma. Kde študenti praxujú? Aké športové a kultúrne vyžitie ponúka mesto, v ktorom škola sídli? Koľko Vás bude stáť ubytovanie na internáte a čo ďalšie náklady? Ušetrite čas, peniaze aj námahu.

       Zapíšte si do kalendára termín Virtuálneho dňa otvorených dverí a zistite všetko potrebné zo svojej izby, alebo zo svojej školy.

       Termíny a témy vysielaní:

       • 1. vysielanie: Čo sa u nás študuje a aké je uplatnenie (13. - 14. 10. 2021)
       • 2. vysielanie: Študentský život na našej VŠ (24. - 25. 11. 2021)
       • 3. vysielanie: Ako zvládnuť prvý semester (rady a odporúčania) (15. - 16. 12. 2021)
       • 4. vysielanie: Aké sú možnosti ubytovania pre prvákov (19. - 20. 01. 2021)
       • 5. vysielanie: Koľko ma bude stáť štúdium a študentský život (23. - 24. 02. 2021)

       Zaregistrujte sa na https://www.narodnekariernecentrum.sk/virtualnydod

       • dostanete pozvánku na celoslovenské Virtuálne dni otvorených dverí
       • získate prístup k videu známej kariérnej poradkyni Zuzany Záhraníkovej Aká VŠ je pre mňa vhodná (videlo ho už viac ako 2000 končiacich študentov)
       • dostanete prístup k checklistu z videa, aby ste vedeli správne postupovať a na nič ste nezabudli.

       Ing. Daniela Sabolová

        

      • Svetový deň učiteľov

      • Svetový deň učiteľov bol vyhlásený organizáciou UNESCO v roku 1994 ako pripomienka Charty učiteľov, odporúčania o postavení učiteľov, ktorá bola podpísaná v ten istý deň v roku 1966.

       Podľa UNESCO sa Svetový deň učiteľov má stať v istom zmysle svedectvom, že prínos pedagógov vo vzdelávacom procese a pre rozvoj spoločnosti je dôležitý. Práve to treba v každej spoločnosti viac pochopiť, uznať a doceniť.

       Učiteľom našej školy patrí veľké poďakovanie za krásnu a náročnú prácu, za obetavosť a odhodlanosť, s akými formujú mladú generáciu. Lebo učiteľstvo je nielen povolaním, je predovšetkým krásnym a jedinečným poslaním.

     • Európsky deň jazykov
      • Európsky deň jazykov

      • 26. september bol vyhlásený Radou Európy za Európsky deň jazykov. Cieľom je podnietiť Európanov, bez ohľadu na vek, učiť sa cudzie jazyky.  Na školách si študenti tento deň pripomínajú rôznymi aktivitami.  Aj naša škola sa zapojila do tejto akcie – dňa 27. 09. 2021 učitelia cudzích jazykov pripravili výstavu cudzojazyčnej literatúry, informovali študentov o histórii tohto dňa a priniesli veľa zaujímavých faktov o jazykoch všeobecne. 

       Zároveň v tento deň prebehlo školské kolo olympiády v anglickom jazyku pod vedením PaedDr. Márie Kočikovej a Mgr. Alexandra Goľu. Výsledky budú vyhlásené pri najbližšej slávnostnej príležitosti.

       Veríme, že študenti si uvedomia význam štúdia cudzích jazykov, ktoré rozširuje nielen osobnosť človeka, ale poskytuje aj väčšie možnosti v ich profesijnom uplatnení.

       Mgr. Irena Grominová