• Novinky

      • Maturanti v šk. r. 2021/2022

      •  

       Bok po boku ste trávili neuveriteľný čas a po štyroch rokoch sa Vaše cesty rozchádzajú, aby ste brázdili nekonečný priestor sveta každý sám!

       Veľa šťastia na ďalšej ceste životom, absolventi!

       AD REVIDENDUM 2027

      • Maturantka roka 2022

      • Blahoželáme našej najúspešnejšej maturantke Daniele Sabovej k vynikajúcim výsledkom z maturitnej skúšky, ale aj k výsledkom, ktoré dosahovala počas celých štyroch rokov štúdia na Obchodnej akadémii vo Vranove nad Topľou.

       Nech sa darí, Daniela!

      • Exkurzia v Kremnici

      • Žiaci I. ročníka sa v dňoch 1. - 2. júna 2022 vydali spoznávať Kremnicu, mesto príbehov.

       Kremnica je najčastejšie spájaná s prívlastkom zlatá. V meste vyrazené dukáty v minulosti podopierali tróny mnohých panovníkov. Obraz histórie Kremnice je zložený z mozaiky príbehov, ukrytých v každej ulici, dvore, v dome.

       Pod pedagogickým dozorom Ing. Martiny Sirníkovej a Mgr. Lenky Čižmarikovej žiaci objavovali históriu tohto čarovného mesta, baníctva a mincovníctva, ktorá je zhmotnená v expozíciách Múzea mincí a medailí.

       Žiaci navštívili Múzeum v Kremnici, ktoré je od roku 1994 vďaka svojej špecializácii súčasťou Národnej banky Slovenska. Prezreli si expozíciu Líce a rub peňazí, mestský hrad a jeho expozície, Kostol sv. Kataríny, neskorogotický meštiansky dom a galerijné priestory. Zaujímavou bola prehliadka Kremnickej mincovne (dnes Mincovňa Kremnica, š. p.), ktorá už takmer sedem storočí nepretržite vyrába minciarske produkty, ktoré patria medzi svetovú špičku. Nevšedné zážitky žiakov čakali v podzemí štôlne Andrej s atmosférou starých banských diel.

       Ďakujeme Resortu Koliby Pacho vo Veľkej Čausi za ubytovanie a starostlivosť počas pobytu a pánovi Radovanovi Kosovi za bezpečnú a príjemnú dopravu.

       Exkurzia bola financovaná z projektu Zvýšenie kvality vzdelávania na Obchodnej akadémii vo Vranove nad Topľou.

       Ing. Martina Sirníková

      • Poupratujme Vranov

      • Študenti III. ročníka Obchodnej akadémie vo Vranove nad Topľou sa aj tento rok zapojili do 5. ročníka výzvy mesta Vranov nad Topľou a priložili ruku k dielu.1. júna 2022 sa pod pedagogickým dozorom Mgr. Renáty Jakubčinovej, Ing. Anny Černegovej a Ing. Viery Kandalovej zapojili do  výzvy mesta, ktorej hlavným cieľom je zapojiť obyvateľov mesta - dobrovoľníkov do jarného upratovania verejných priestranstiev a oddychových zón mesta.

       Podstatné je, aby si každý z nás uvedomil vlastnú zodpovednosť pri udržiavaní čistoty a zlepšovaní kvality životného prostredia v našom meste. Naši tretiaci sa pousilovali a spoločnými silami premenili mesto, kde žijeme, na krajšie a čistejšie.

       Ďakujeme! 

      • Nestville Park Hniezdne a Stará Ľubovňa opäť očarili

      • Naši druháci – žiaci II. A a II. B triedy vycestovali v dňoch 30. – 31. 05. 2022 v rámci projektu "Zvýšenie kvality vzdelávania na OA vo Vranove nad Topľou" na odbornú exkurziu. Počas prvého dňa pobytu v Ľubovnianskej kotline navštívili jej dominantu Ľubovniansky hraničný strážny hrad, chrániaci obchodné cesty do Poľska, kde sa za asistencie odborného sprievodcu dozvedeli podrobné dejiny hradu. Neobišli ani skanzen pod hradom Ľubovňa, ktorý prezentuje súbor stavieb ľudovej architektúry z územia regiónov Spiš a Šariš.

       Druhý deň navštívili  Nestvill Park v Hniezdom. Prehliadka je unikátnym spojením expozície liehovarníctva s tradičnými ľudovými remeslami. Naši žiaci sa zamerali na technologický proces výroby prvej slovenskej whisky. Dozvedeli sa o moderných technológiách a najmodernejšej rafinérii na výrobu liehu v Európe, v ktorej sa ročne spracuje viac ako 35 000 ton obilia.

       Ubytovanie so skvelými službami a chutnou stravou mali zabezpečené v ubytovacom zariadení Hotel Família Stará Ľubovňa, kde si vychutnali jeho rodinnú a priateľskú atmosféru pod pedagogickým dohľadom Mgr. Dominika Kahanovského a Ing. Ľubice Smolejovej, triednych učiteľov druhého ročníka.

       Ing. Ľubica Smolejová

      • Prednáška v Hornozemplínskej knižnici

      • 31. mája 2022 absolvovali žiaci I. ročníka prednášku v Hornozemplínskej knižnici vo Vranove nad Topľou.

       Pod pedagogickým vedením Mgr. Lenky Čižmarikovej a Mgr. Štefana Gonosa si žiaci vypočuli prednášku na tému Život a dielo Ľudovíta Štúra. Prednášku viedol JUDr. Marián Gešper, predseda Matice slovenskej.

       Srdečne ďakujeme za pozvanie i za obohacujúce podanie odkazu štúrovcov.

      • Exkurzia v Nestville Parku

      • Žiaci III. ročníka sa dňa 31. 05. 2022 v rámci odborných ekonomických predmetov zúčastnili exkurzie v Nestville Parku v Hniezdnom.

       Pod odborným vedením Ing. Martiny Sirníkovej, Ing. Anny Černegovej a Ing. Viery Kandalovej si prezreli moderný areál liehovaru, ktorý ponúka degustačnú miestnosť, expozície a prehliadky skladu whiskey.

       Nestville Park je expozícia, ktorá je nositeľom a oživovateľom histórie a tradícií. Návštevníkovi predstavuje nevšedný a zaujímavý historický prierez výrobou liehovín a remesiel súvisiacich so spracovaním a uskladnením liehu až po moderný dnešok.

       Dnešná exkurzia je dôkazom toho, že na obchodnej akadémii sa učíme inak, spájame teóriu s praxou.

      • Hornozemplínska knižnica

      •  

       30. mája 2022 sa žiaci III. ročníka zúčastnili prednášky v Hornozemplínskej knižnici vo Vranove nad Topľou.

       Pod pedagogickým vedením Ing. Martiny Sirníkovej a Ing. Anny Černegovej si žiaci vypočuli prednášku na tému Život a dielo Ľudovíta Štúra. Prednášku viedol JUDr. Marián Gešper, predseda Matice slovenskej. Je dlhoročným organizátorom mnohých národných a matičných podujatí zameraných najmä na odkrývanie zabudnutých národných osobností a udalostí našich národných dejín.

       Ďakujeme za pozvanie na poučnú prednášku a diskusiu.

      • Turistický kurz

      • Žiaci druhého ročníka Obchodnej akadémie vo Vranove nad Topľou, 27. 05. 2022, absolvovali úvodný deň turistického kurzu.

       Pod vedením vedúceho kurzu Mgr. Dominika Kahanovského a pedagogickým dozorom Ing. Ľubice Smolejovej a Mgr. Štefana Gonosa sa žiaci v ranných hodinách spred budovy školy vydali najkratšou lesnou cestou smerujúcou do obce Podčičva a po krátkej prestávke vystúpili na hrad Čičva. Žiaci spoznali históriu a krásy tunajšieho kultúrneho dedičstva a už dnes sa tešia na ďalšie zážitky spojené s turistickým výcvikom.

       Mgr. Dominik Kahanovský

      • MÁJ, LÁSKY ČAS - LÁSKA KVITNE V KAŽDOM VEKU

      • Študenti Obchodnej akadémie vo Vranove nad Topľou sa aj tento rok zapojili do celoslovenskej májovej výzvy Láska kvitne v každom veku, ktorej cieľom bolo potešiť kvetmi seniorov v domovoch seniorov. Organizačný tím OA navštívil GERION senior centrum, n. o. v Zámutove a CSS Ametyst v Továrnom.

       Výťažok z bohatej tomboly nášho Študentského majálesu bol použitý aj na nákup 200 ks črepníkovych kvetov. Študenti obchodnej akadémie vytvorili 137 tématických pohľadníc, ktoré boli tiež odovzdané seniorom.

       Ďakujeme organizačnému tímu OA - Šimonovi Gdovcovi, Danielovi Beňovi a Tímei Mikovej za pomoc pri odovzdaní kvetov a pohľadníc v domovoch seniorov.

       Ing. Martina Sirníková

      • Beseda v Hornozemplínskej knižnici

      • V súčasnosti sú masmédiá súčasťou nášho každodenného života, a preto je dôležité naučiť sa s nimi pracovať, aby sme my ovládali ich a nie oni nás. Preto sme boli radi, že sa žiaci II.A triedy Obchodnej akadémie vo Vranove nad Topľou  mohli 20.5.2022, vo Svetový deň masmédií, zúčastniť besedy v Hornozemplínskej knižnici.

       Hostkou tohto stretnutia bola redaktorka TV JOJ Jana Veľasová, ktorá nám priblížila dôležitosť práce s informáciami, svoje pracovné zameranie, zážitky a aj bežný pracovný deň.

       Za pripravenú besedu veľmi pekne ďakujeme.

       Mgr. Lenka Michalová

      • Maturanti v šk. r. 2021/2022

      • Vždy keď idú maturantky mestom, cítim jemnú vôňu omamnú! Potreboval by som na počkanie aspoň o pár rokov omladnúť...

       Našich maturantov čaká akademický týždeň!

       Milí naši maturanti,prajeme Vám veľa múdrosti, vynaliezavosti a bohatú slovnú zásobu pri zelenom stole!

       Veľa šťastia! 

      • Obchodovanie s ľuďmi

      • Žiaci štvrtého ročníka Obchodnej akadémie vo Vranove n. Topľou dňa 19. mája 2022 si na besede mohli vypočuť rôzne príklady a príbehy zo života ľudí, ktorí sa stali obeťami obchodovania s ľuďmi.

       Cieľom tejto aktivity bolo upozorniť mladých ľudí, ktorí sú ochotní cestovať aj za hranice nášho štátu za zážitkami a prácou na to, že aj pri zdanlivo lákavých ponukách sľubujúcich nečakané zážitky sa môžu tieto skončiť tragicky, v prípade, že si neoveria všetky skutočnosti, ktoré im inak majú zabezpečiť pohodlnosť a bezpečie.

       Žiaci sa utvrdili v poznatkoch, že pri pracovných ponukách je dôležité jasne poznať pracovnú zmluvu, miesto výkonu práce a miesto ubytovania.

       Preventívnu aktivitu so žiakmi viedla Mgr. Jana Lutašová-Hušťáková z CPPPaP vo  Vranove nad Topľou, za čo jej veľmi pekne ďakujeme.

       Ing. Daniela Sabolová

      • Uplatnenie absolventov na trhu práce

      • 19. mája 2022 žiaci IV. ročníka Obchodnej akadémie vo Vranove nad Topľou absolvovali odbornú prednášku s pracovníkmi Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny vo Vranove nad Topľou z oddelenia poradenstva a vzdelávania a z oddelenia služieb pre občana.

       Cieľom besedy bolo poskytnúť žiakom informácie ako postupovať po skončení školy pri hľadaní práce v SR a v zahraničí, ako a kedy sa registrovať na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny, ako využiť možnosti súčasného trhu práce.

       Za prínosnú aktivitu veľmi pekne ďakujeme Ing. Ľubici Štefaňákovej, Ing. Jozefovi Vagaskému a Ing. Štefanovi Repčinovi – vedúcemu oddelenia poradenstva a vzdelávania ÚPSV a R Vranov n. Topľou.

       Ing. Daniela Sabolová

      • Beseda na zvýšenie finančnej gramotnosti

      • Dňa 19. mája 2022 sa žiaci II. ročníka  Obchodnej akadémie Vranov nad Topľou zúčastnili prednášky o poistnom trhu a poisťovníctve.

       Poisťovníctvo na Slovensku má vyše storočnú tradíciu. Tak, ako aj iné odvetvia, prechádza neustálymi zmenami, poisťovne klientom ponúkajú široké portfólio služieb a produktov.

       Zvýšiť finančnú gramotnosť a lepšie sa zorientovať v tejto téme sa podarilo našim druhákom pod odborným vedením Mgr. Milady Ivankovej, Senior Consultant, zo spoločnosti PARTNERS GROUP SK, za čo veľmi pekne ďakujeme.

       Ing. D. Sabolová, Ing. Ľ. Smolejová

      • Sebaponímanie a Body image

      • 16. mája 2022 sa žiaci II. ročníka obchodnej akadémie zúčastnili aktivity realizovanej Centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie vo Vranove nad Topľou, ktorej cieľom bolo vplývať na pozitívne budovanie zdravého sebaobrazu a sebahodnotenia mladého človeka. Sebahodnotenie ako pozitívny alebo negatívny postoj k sebe samému, dáva človeku pocit vlastnej hodnoty.

       Žiaci s využitím aktivizujúcich metód analyzovali základné znaky pozitívneho  a negatívneho body image. Svoju pozornosť sústredili na pravdivé vnímanie svojho tela, na pochopenie, že fyzický vzhľad hovorí veľmi málo o povahe a hodnote človeka. Prijatím jedinečnosti svojho tela človek nadobúda pocit sebaistoty. V diskusii rozobrali aj negatívny body image, ktorý môže nadobúdať rôznu intenzitu - od pocitov menšej príťažlivosti až po extrémnu posadnutosť fyzickým vzhľadom, ktorá narúša normálne fungovanie človeka.

       Beseda bola pre žiakov prínosom za čo ďakujeme PhDr. Jane Lutašovej-Husťákovej, sociálnej pedagogičke CPPP a P vo Vranove nad Topľou.

       Ing. Daniela Sabolová

      • Študentský majáles je za nami!

      • 13. mája 2022 sa konal v priestoroch Sonja  Pension & Restaurant Študentský majáles žiakov Obchodnej akadémie vo Vranove nad Topľou. Ples otvorila riaditeľka školy Ing. Mária Chrapeková a úvodným tancom vtiahla do tanca viac ako 100 prítomných hostí.

       Študentský majáles naplnil aj dobročinné účely a výťažok z neho bude použitý na nákup kvetov do domovom seniorov v rámci výzvy Láska kvitne v každom veku.

       Za organizátorov chceme poďakovaťvšetkým zúčastneným, ktorí vytvorili príjemnú atmosféru, majiteľke a personálu Sonja Pension & Restaurant za skvelé jedlo a starostlivosť počas celého večera, sponzorom, bez ktorých by to určite nešlo a hlavne všetkým, ktorí nám akýmkoľvek spôsobom pomohli majáles zorganizovať.

       Osobitná vďaka patrí Šimonovi Gdovcovi, Tímei Mikovej, Danielovi Beňovi, Mirke Hirkovej, Jánovi Banocimu, Frederike Hermanovskej, Veronike Mehajovej, Emme Vysokej za obetavú spoluprácu pri organizovaní majálesu.

       Už teraz sa tešíme na ďalší ročník! 

       Ing. Martina Sirníková

      • Látkové a nelátkové závislosti

      • 11. mája 2022 sa žiaci I. ročníka Obchodnej akadémie Vranov nad Topľou zúčastnili preventívnej aktivity.  Prednášku o drogách a iných závislostiach viedla PhDr. Jana Lutašová-Husťáková z CPPPaP vo Vranove nad Topľou.

       V otvorenej komunikácii žiaci boli oboznámení s jednotlivými druhmi drog, ich účinkami a následkami pre človeka.

       Za prínosnú besedu veľmi pekne ďakujeme.

       Ing. Daniela Sabolová

      • Záujem žiakov o finančnú gramotnosť rastie

      • Dňa 10. mája 2022 sa žiaci IV. ročníka Obchodnej akadémie Vranov nad Topľou v rámci  upevnenia učiva z odborných ekonomických predmetov zúčastnili prednášky, ktorej cieľom bolo zvýšenie finančnej gramotnosti žiakov a ich istoty pri rozhodovaní o financiách.

       Keďže finančné rozhodnutia patria k dôležitým v živote človeka, záleží nám na tom, aby absolventi obchodnej akadémie skutočne rozumeli peniazom, vedeli ich zhodnocovať na finančnom trhu vo svoj prospech, vyznali sa v úveroch, sporení a poistení a vedeli teoretické vedomosti prepojiť s reálnym životom.

       Ďakujeme za prínosnú odbornú prednášku Mgr. Milade Ivankovej zo spoločnosti PARTNERS GROUP SK.

       Ing. D. Sabolová a Ing. D. Sotáková

      • Druháci Obchodnej akadémie Vranov n. Topľou v podniku M. I. S. Slovakia, spol. s r. o.

      • Overiť si teóriu nadobudnutú v predmete Podniková ekonomika a vidieť fungujúcu prevádzku vo výrobnom podniku M. I. S. Slovakia, spol. s r. o. so sídlom na Topľanskej ulici vo Vranove nad Topľou sa 06. 05. 2022 podarilo žiakom II. ročníka OA Vranov nad Topľou.

       Pod odborným vedením Ing. Ľubice Smolejovej, Ing. Daniely Sabolovej a Mgr. Lenky Michalovej sa žiaci zúčastnili exkurzie v prevádzke podniku, ktorý sa zaoberá výrobou pleteného ošatenia a doplnkov, maloobchodným predajom textilného tovaru a doplnkov.

       Žiaci boli oboznámení s výrobným procesom, firemnou predajňou a pletenými výrobkami výrobcu, ktoré majú svoj odbyt po celom svete.

       Naše poďakovanie patrí pani Ľudmile Weberovej za jej odborný prístup a sprevádzanie počas exkurzie.

       Ing. Daniela Sabolová