• Novinky

      • Viete koľko lásky je v srdciach študentov obchodnej akadémie?

      • Počas mesiaca lásky by sa nikto nemal cítiť sám a preto sa študenti Obchodnej akadémie vo Vranove nad Topľou rozhodli zapojiť do celoslovenskej výzvy ,,Koľko lásky je vo Vašom srdci?" Veríme, že 1️⃣0️⃣7️⃣ zo srdca vyrobených pohľadníc poteší seniorov v Centre sociálnych služieb AMETYST v Továrnom a GERION senior centre, n. o. v Zámutove. 

       Ing. Martina Sirníková, koordinátorka žiackej školskej rady

     • Oznam pre uchádzačov o štúdium
      • Oznam pre uchádzačov o štúdium

      • Obchodná akadémia vo Vranove nad Topľou organizuje 2. kolo prijímacieho konania.

       Bližšie informácie: 0905/266455

                                                                     Ing. Mária Chrapeková, riaditeľka školy

      • Poupratujme si Vranov

      • Maturanti obchodnej akadémie sa zapojili do podujatia organizovaného mestom Vranov nad Topľou - Poupratujme si Vranov. Cieľom aktivity našich študentov bolo upratovanie a zber odpadu v okolí mestskej športovej haly, na Dobrianskeho ulici a v oblasti ,, Strelnice".

       Pod pedagogickým vedením Ing. Martiny Sirníkovej a Mgr. Dominika Kahanovského priložili študenti ruku k dielu a spoločne tak urobili naše mesto krajším.

      • Poďakovanie

      • Ďakujeme firme Kaufland Slovenská republika za milé prekvapenie v podobe darčeka pre žiakov IV. ročníka, ktorí sa zúčastnili Workshopu Job interview simulátor. Ten pre našich maturantov zorganizovala nezisková organizácia EPIC.

       Ing. Ľubica Smolejová

     • Workshop Job interview simulátor
      • Workshop Job interview simulátor

      • Piatu virtuálnu zástavku v rámci medzinárodného projektu ,,Your career is waiting – get ready!“ organizovala nezisková organizácia EPIC v utorok 20. 04. 2021 a v piatok 23. 04. 2021.

       46 študentov posledného ročníka Obchodnej akadémie vo Vranove nad Topľou, ktorí boli rozdelení do 2 skupín, sa zúčastnilo workshopu „Job interview simulátor“, kde sa naučili, ako sa pripraviť na pracovný pohovor a zaujať potenciálneho zamestnávateľa. Dvadsať z nich dostalo následne príležitosť vyskúšať si pohovor aj „nanečisto“ vďaka spolupráci s personalistami obchodného reťazca Kaufland. Pre študentov to bola výborná skúsenosť, prepojenie teórie s praxou. Študenti si počas pracovných pohovorov počínali výborne a pre všetkých si firma Kaufland Slovenská republika pripravila aj milé prekvapenie v podobe darčeka pre každého účastníka. 

       Ing. Ľubica Smolejová

     • Krajské kolo EKONOMICKEJ OLYMPIÁDY
      • Krajské kolo EKONOMICKEJ OLYMPIÁDY

      • 19. marca – 22. marca  2021 sa stretli najlepší mladí ekonómovia a ekonómky slovenských stredných škôl v online krajskom kole Ekonomickej olympiády, kde nechýbali ani žiaci Obchodnej akadémie Vranov nad Topľou.

       Ekonomická olympiáda je celoslovenská súťaž z ekonómie a financií pre stredoškolákov, zameraná nielen na finančnú gramotnosť a podnikanie, ale aj na iné dôležité ekonomické oblasti ako je medzinárodný obchod, menové otázky, aktuality v ekonomike, hospodársku politiku, ekonomickú históriu či podnikové financie.

       Z vyše 8 500 účastníkov školského kola Ekonomickej olympiády sa do krajských kôl kvalifikovalo 349 stredoškolákov. Obchodnú akadémiu Vranov nad Topľou na krajskom kole olympiády reprezentovali žiaci - Samuel Palenek zo IV. A, ktorý sa umiestnil na 13. mieste  a Ján Šalata zo IV. B triedy, ktorý obsadil 20. miesto v rámci súťažiacich z Prešovského kraja.

       Súťažiacim ďakujeme za úspešnú reprezentáciu školy a prajeme veľa ďalších úspechov.

       Ing. Daniela Sabolová

      • Pokyny k úprave vyučovania 08. 04. a 09. 04. 2021

      • Momentálny stav vzdelávania pre končiace ročníky (pôvodne platný od 8.2.2021 do 6.4. 2021) bol predĺžený rozhodnutím ministra do 11.04. 2021.

       Vzhľadom na epidemiologickú situáciu v meste a okrese Vranov nad Topľou a vzhľadom na administratívny spôsob ukončenia stredoškolského vzdelania mení sa spôsob vyučovania z prezenčnej formy v končiacom ročníku na dištančnú formu (vo všetkých ročníkoch).  

       Po zverejnení ďalších pokynov, ktoré by mali byť aktualizované k 11.04. 2021, budeme postupovať v zmysle platných nariadení, o ktorých vás budeme informovať.

       06.04.2021 Ing. Mária Chrapeková, riaditeľka školy

      • Deň učiteľov

      • Zatvorené školy, dištančné vyučovanie a učenie sa v domácich podmienkach mnohým pomáha pochopiť, aká významná a dôležitá je práca učiteľov.Je obdivuhodné, čo všetko ste Vy, učitelia, museli pri online vyučovaní zvládnuť v záujme toho, aby škola aj v čase pandémie plnila svoje poslanie. Je to mimoriadne náročný školský rok, preto Vám patrí poďakovanie za úsilie a námahu, ktorú ste pri vykonávaní svojej práce vynaložili.

       Duša mladého človeka je ako notová osnova, melódiu ktorej píše sám pedagóg s obetavosťou, láskou a námahou. Taký je jeho údel. Sám si ho zvolil, veriac, že aj on bude patriť medzi tých, o ktorých J. A. Komenský povedal, že „vyučovanie je prácou pováh vznešených“.  

       Všetkým učiteľom želám, nech učenie je pre nich výzvou, radosť hnacím motorom, tvorivosť krídlami a škola hrou.

       Všetko najlepšie súčasným i bývalým pedagógom Obchodnej akadémie vo Vranove nad Topľou!

       Ing. Mária Chrapeková, riaditeľka školy

     • STAŇ SA VYSOKOŠKOLÁKOM na PHF EU so sídlom V KOŠICIACH
      • STAŇ SA VYSOKOŠKOLÁKOM na PHF EU so sídlom V KOŠICIACH

      • 24. marca 2021 sa žiaci štvrtého ročníka Obchodnej akadémie Vranov nad Topľou zúčastnili online prezentácie o možnostiach štúdia na Podnikovohospodárskej fakulte so sídlom v Košiciach Ekonomickej univerzity Bratislava a na jej Pedagogickom pracovisku Michalovce.

       Ako jediná fakulta na východnom Slovensku poskytuje komplexné vysokoškolské vzdelávanie budúcich podnikových ekonómov a manažérov v dennej a externej forme štúdia.

       Žiaci boli  oboznámení so študijným programom bakalárskeho štúdia - Ekonomika a manažment podniku, Obchodné podnikanie, ktorých pokračovaním sú inžinierske študijné programy a III. stupeň štúdia.

       Širokou škálou benefitov PHF EU so sídlom v Košiciach  je - možnosť získať bakalársky diplom na britskej univerzite, zahraničné študijné pobyty a stáže, prednášky popredných slovenských i svetových expertov, vybavenosť modernými informačno-komunikačnými technológiami, aktivity v oblasti mimoškolského študentského života a mnoho ďalších.

       Online informačné stretnutie prečo ísť študovať na VŠ - PHF EU s odbornou garanciou predstavili Ing. Slavomíra Stašková, PhD., prodekanka pre rozvoj fakulty a styk s verejnosťou a Ing. Jozef Lukáč, PhD., za čo im veľmi pekne ďakujeme.

       Uchádzači o štúdium do termínu 31. marca 2021 môžu poslať prihlášku elektronicky prostredníctvom informačného systému EU v Bratislave (AiS2): https://eprihlaska.euba.sk.

       Ing. Daniela Sabolová, výchovná poradkyňa

     • Školské kolo Olympiády Mladý účtovník 2021
      • Školské kolo Olympiády Mladý účtovník 2021

      • Žiaci 4. ročníka sa 08. 03. 2021 zúčastnili školského kola Olympiády Mladý účtovník 2021. Riešením súvislého príkladu si žiaci preverili logické myslenie, presnosť a zručnosť v účtovaní. 

       Na 3. mieste sa umiestnila Tímea Bindasová zo IV. A triedy, na 2. mieste Simona Palfiová zo IV. B triedy a víťazom sa stal Samuel Palenek zo IV. A triedy. 

       Títo žiaci budú našu školu reprezentovať na Olympiáde Mladý účtovník 2021, celoslovenskej súťaži v účtovníctve, ktorá sa tohto roku uskutoční online.

       Ing. Lenka Haritunová

     • Online kontraktačný deň cvičných firiem Slovensko - Východ 2021
      • Online kontraktačný deň cvičných firiem Slovensko - Východ 2021

      • Žiaci IV. ročníka Obchodnej akadémie vo Vranove nad Topľou zapojili svoje štyri cvičné firmy do tohtoročného online kontraktačného dňa cvičných firiem. Organizátormi súťaže boli Slovenské centrum cvičných firiem v Bratislave a Obchodná akadémia v Poprade. 

       Súťažilo sa online v kategóriách: logo, katalóg, slogan, e-prezentácia.

       Cvičná firma Breakfast club, s. r. o., pod odborným vedením Ing. Ľubice Smolejovej, získala 1. miesto v kategórii Naj logo. Cvičná firma Cestovinky, s. r. o., pod odborným vedením Ing. Daniely Sotákovej, získala 2. miesto v kategórii Naj katalóg.

       Víťazom srdečne blahoželáme a ďakujeme za vynikajúcu reprezentáciu školy. 

       Ing. Martina Sirníková

      • 2 % dane z príjmov

      • Milí rodičia a priatelia školy,

       zákon Vám umožňuje darovať 2 % zo svojich daní z príjmov neziskovej organizácii, ako je aj naše Rodičovské združenie. Tento dar Vás nič nestojí, pretože daň by ste inak odviedli štátu. Vaše 2 % pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech Vašich detí. Využite možnosť rozhodnúť o Vašich 2%!

       Finančné prostriedky budú použité na:

       ➡️ skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu na škole, 

       ➡️ skvalitnenie vybavenia školy. 

       https://oavranov.edupage.org/percenta2/

       Ď A K U J E M E!