• Novinky

      • FINANČNÁ OLYMPIÁDA

      • Byť finančne gramotný je „in“. Aj preto sa žiaci IV. ročníka Obchodnej akadémie vo Vranove nad Topľou dňa 31. januára 2023 zapojili do Finančnej olympiády. Vypracovaním online testu absolvovali jej prvé kolo.

       Finančná olympiáda ponúka stredoškolákom možnosť porovnať si úroveň svojej finančnej gramotnosti a zároveň získať atraktívne výhry pre seba i pre svoju školu. Súťaž každoročne vyhlasuje Nadácia PARTNERS.

       O postupujúcich účastníkoch súťaže do druhého kola rozhodne automatizovaný generátor náhodného výberu. Rozhodujúci je počet správnych odpovedí a rýchlosť vypracovania on-line testu I. kola olympiády.

       V treťom - finálovom kole sa stretnú len tí najlepší študenti, ktorí budú riešiť konkrétne úlohy priamo v sídle Nadácie PARTNERS. 

       Výsledky I. kola Finančnej olympiády sú nasledovné:

       1. miesto – Erik Tomáš IV. A
       2. miesto – Adam Grigeľ  IV. B
       3. miesto – Andrea Faková IV. A

       Víťazom blahoželáme a všetkým zúčastneným štvrtákom ďakujeme za účasť v súťaži.

       Ing. Daniela Sabolová

      • Darujte 2 % z dane

      • Milí rodičia a priatelia školy,

       zákon Vám umožňuje darovať 2 % zo svojich daní z príjmov neziskovej organizácii, ako je aj naše Rodičovské združenie. Tento dar Vás nič nestojí, pretože daň by ste inak odviedli štátu. Vaše 2 % pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech Vašich detí. Využite možnosť rozhodnúť o Vašich 2%!

       Finančné prostriedky budú použité na: 

       - skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu na škole, 

       - skvalitnenie vybavenia školy.

       https://www.oa-vt.sk/percenta2/

       Ď A K U J E M E !

      • Študentské piatky = malé sviatky

      • Študentský parlament Obchodnej akadémie vo Vranove nad Topľou organizuje pre žiakov školy tematické študentské piatky.

       Sledujte nás a dozviete sa viac! 

       Začíname už budúci piatok! 

      • Víťazstvo našich študentov na olympiáde v anglickom jazyku

      • Dejiskom 33. ročníka obvodného kola olympiády v anglickom jazyku bolo dňa 19. januára 2023 Gymnázium arm. gen. L. Svobodu v Humennom. Súťažilo sa v týchto jednotlivých kategóriách 2 A, 2 B, 2 D a 2 C2. Našu školu úspešne reprezentovali žiaci Nina Kmecová z II. B triedy v kategórii 2 A, Lukáš Balog z III. B triedy v kategórii 2 B a Tomáš Kachman zo IV. A triedy v kategórii  2 D.

       Naši študenti tradične dokazovali svoju znalosť jazyka v zručnostiach ako sú počúvanie a čítanie s porozumením, ovládanie gramatiky a primeranej lexiky. Po absolvovaní písomnej časti sa pokračovalo ústnou odpoveďou v kategórii opis obrázka a situačný dialóg.

        

       Umiestnenie žiakov v jednotlivých kategóriách:

       Nina Kmecová sa v kategórii 2 A  umiestnila na 2. mieste.

       Tomáš Kachman sa v kategórii 2 D umiestnil na 2. mieste.

       Lukáš Balog sa v kategórii 2 B umiestnil na 1. mieste v rámci okresu a postupuje na krajské kolo do Prešova.

        

       Všetkým srdečne blahoželáme, ďakujeme za skvelú reprezentáciu školy a všetci držíme Lukášovi palce!

      • DOD a XV. Tradičný veľtrh CF

      • Milí deviataci,

       príďte sa osobne presvedčiť o kvalite Obchodnej akadémie vo Vranove nad Topľou na Deň otvorených dverí a XV. Tradičný veľtrh cvičných firiem.

       V piatok 10. februára 2023 od 9.00 h vám radi odpovieme na vaše otázky o prijímacom konaní, o štúdiu na našej škole, duálnom vzdelávaní a prevedieme vás priestormi školy. Môžete sa oboznámiť s činnosťou cvičných firiem, pozriete si otvorené hodiny a oboznámite sa s programom Erasmus+. A aby toho nebolo málo, čakajú vás prednášky s odborníkmi, beseda s našimi absolventmi, ktorí vás len utvrdia v tom, že štúdium na našej škole bude správnou voľbou. Lebo študovať na Obchodnej akadémii vo Vranove nad Topľou sa oplatí!

       Tešíme sa na Vás!

      • KARNEVAL NA ĽADE

      • Študentský parlament Obchodnej akadémie vo Vranove nad Topľou organizuje pre žiakov a pedagógov školy Karneval na ľade.

       Pripravte si masky a korčule a príďte sa zabaviť a možno aj niečo vyhrať.

       Víťazné masky budú odmenené! Kreativite sa medze nekladú. Tešíme sa na každého, kto má záujem netradične, a zdravým pohybom, prežiť jeden fašiangový deň.

       Kedy a kde?

       1. február 2023 - STD Aréna Vranov nad Topľou - 11.30 - 13.30 h 

       Tešíme sa na Vás! 

      • Veselé Vianoce a šťastný nový rok!

      • Milí žiaci, rodičia a priatelia našej školy,

       v mene celého kolektívu zamestnancov Obchodnej akadémie vo Vranove nad Topľou Vám chcem zaželať pokojné a požehnané vianočné sviatky, všetko dobré do nového roku, najmä pevné zdravie, veľa osobných, študijných a pracovných úspechov.

       Dovoľte mi, aby som Vám na sklonku kalendárneho roka 2022 vyslovila úprimné poďakovanie.

       Žiakom za ich aktívnu reprezentáciu, zviditeľňovanie a šírenie dobrého mena našej školy na verejnosti, kolegom - pedagógom za ich pracovné nasadenie a cieľavedomosť nielen vo vyučovacom procese a samozrejme všetkým Vám, ktorí sa podieľate na fungovaní našej školy. Vďaka nám všetkým spoločne budujeme školu, na ktorú sme patrične hrdí!

       Prajem nám všetkým, aby Vianoce zostali v našich srdciach po celý nasledujúci rok. Verím, že rok 2023 bude pre nás plný výziev, ktoré spoločnými silami zvládneme a všetky stanovené ciele a predsavzatia dotiahneme do úspešného konca!

       Veselé Vianoce a šťastný nový rok!

       Ing. Mária Chrapeková

       riaditeľka školy

      • Vianočná akadémia

      • Predzvesťou Vianoc a vianočných prázdnin je v našej škole už tradične vianočná akadémia.

       22. decembra 2022 sa uskutočnila Vianočná akadémia žiakov Obchodnej akadémie vo Vranove nad Topľou.

       Pod režisérskou taktovkou PaedDr. Márie Kočikovej sa predviedli naše školské talenty. Žiaci pripravili vinše, piesne, koledy a moderný tanec. Z každému rožka, troška, ale všetkým sa vianočná akadémia páčila.

       V závere sme ocenili najúspešnejších z našich študentov a naše úspešné cvičné firmy.

       Ďakujeme PaedDr. Márii Kočikovej za prípravu programu akadémie, Mgr. Dominikovi Kahanovskému za technickú podporu a všetkým žiakom a priateľom našej školy, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom zapojili do príprav vianočnej akadémie.

       Ď A K U J E M E ! 

      • Vianočný plagát

      • Každoročnou tradičnou vianočnou súťažou je súťaž o Naj vianočný plagát. Nezávislá komisia netriednych učiteľov a nepedagogických zamestnancov rozhodla o víťazoch:

       1. miesto - II. A - autorka plagátu Veronika Rozputinská,

       2. miesto - II. B - autorka plagátu Miriama Kalmanová,

       3. miesto - III. A - spoluautorka Tímea Miková.

       Víťazom srdečne blahoželáme!

       Ing. Martina Sirníková

      • Školské kolo Olympiády v ruskom jazyku

      • Dňa 16. decembra 2022 sa konalo školské kolo Olympiády v ruskom jazyku, ktorý sa v našej škole vyučuje ako druhý cudzí jazyk.

       Žiaci boli testovaní písomnou a ústnou formou. Výsledky sú nasledovné:

       • v kategórii B1 sa žiaci umiestnili takto:

       1.  Kristína Gurňáková z II. B

       2.  Eva Čechová z II. B

       3.  Martin Dvorský z II. A

       • v kategórii B2 boli najlepší títo žiaci:

       1.  Lukáš Panko zo IV. B

       2.  Alexandra Pavlišková zo IV. A

       3.  Kristína Štovková z III. A

       Všetkým zúčastneným blahoželáme a postupujúcim do vyššieho kola prajeme veľa úspechov!

       Mgr. Lenka Čižmariková

       Mgr. Alexander Goľa

      • Školské kolo EKONOMICKEJ OLYMPIÁDY

      • V dňoch 15. a 16. decembra 2022 sa žiaci IV. ročníka Obchodnej akadémie Vranov nad Topľou zúčastnili školského kola Ekonomickej olympiády.

       Ekonomická olympiáda je celorepubliková trojkolová súťaž v znalostiach z ekonómie a financií. Súťažiaci v školskom kole riešili on-line test s náročnými otázkami. Koncepciu Ekonomickej olympiády a otázky do súťaže spoluvytvárali ekonómovia a odborníci z  Inštitútu ekonomických a spoločenských analýz (INESS), Českej národnej banky a Inštitútu ekonomického vzdelávania (INEV).

       Cieľom Ekonomickej olympiády je vyhľadávať medzi slovenskými stredoškolákmi nadaných budúcich ekonómov a následne ich podporovať v rozvoji, vytvoriť im dobrý odrazový mostík pre ďalšie štúdium, prax a kariéru.

       Výsledky školského kola súťaže sú nasledovné:
       1. miesto – Ján Banoci, IV. A – 80 % úspešnosť
       2. miesto – Adam Grigeľ, IV. B – 76 % úspešnosť
       3. miesto – Mikolaj Kapera, IV. A – 72 % úspešnosť

       Víťazom blahoželáme. Všetkým súťažiacim ďakujeme za podané výkony a prajeme veľa ďalších študijných a osobných úspechov.

       Ing. Daniela Sabolová

      • Exkurzia v Hvezdárni a planetáriu v Prešove

      • Žiaci druhého ročníka Obchodnej akadémie vo Vranove nad Topľou absolvovali 15. decembra 2022, v rámci predmetu Hospodárska geografia, odbornú prednášku na tému planetárna geografia.

       Pod pedagogickým vedením Mgr. Dominika Kahanovského, Ing. Martiny Sirníkovej a Mgr. Lenky Čirmarikovej sa v priestoroch Hvezdárne a planetária v Prešove dozvedeli veľa nových, zaujímavých vecí a odnášajú si množstvo príjemných zážitkov.

       Zároveň chceme poďakovať aj personálu planetária za ich odbornosť a ústretovosť a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

       Mgr. Dominik Kahanovský

      • Exkurzia v DMJ MARKET, s. r. o.

      • Žiaci II. ročníka Obchodnej akadémie vo Vranove nad Topľou sa 14. decembra 2022 pod odborným vedením Ing. Martiny Sirníkovej a Ing. Daniely Sabolovej zúčastnili exkurzie v DMJ MARKET, s. r. o. vo Vranove nad Topľou. Spoločnosť sa zaoberá veľkoobchodným a maloobchodným predajom širokého sortimentu tovarov ako sú potraviny, nápoje, mäso a výrobky z neho, ryby a predaj drogistického tovaru.

       Žiaci sa oboznámili so spôsobom nákupu a predaja tovaru v tomto veľkoobchode, technologickým procesom v sklade a technickými prostriedkami používanými v skladových priestoroch. Zároveň si prakticky vyskúšali spôsob nákupu tovarov vo veľkoobchode.

       Ďakujeme vedeniu spoločnosti a pani Marcele Cerulovej za odborný prístup a sprevádzanie počas exkurzie.

       Ing. Daniela Sabolová

      • Florbalový turnaj

      • Dňa 12. 12. 2022 organizovala Obchodná akadémia vo Vranove n. T., v spolupráci s Gymnáziom C. Daxnera, medziškolský florbalový turnaj, ktorého sa zúčastnilo osem tímov.

       Popri veľkom odhodlaní a výborných výkonoch sa našim žiakom nepodarilo umiestniť na pódiových priečkach a tak si prvé tri priečky podelili žiaci gymnázia.

       Naše najlepšie družstvo, žiaci tretieho ročníka, skončilo po bojovnom výkone na štvrtom mieste. No aj napriek tomu ďakujeme žiakom za reprezentáciu školy a dúfame, že sa pri podobnej príležitosti už čoskoro opäť stretneme.

       Mgr. Dominik Kahanovský

      • ROŽKY NA ROŽKU DOBYLI PRAHU

      • 9. decembra 2022 sa v budove Metropolitní univerzity v Prahe uskutočnila prezenčná časť veľtrhu cvičných firiem, kde naše dve cvičné firmy súťažili v kategóriách najlepší stánok, najlepší predajca, top firma veľtrhu, najlepší vianočný katalóg.

       Veľtrhu sa zúčastnilo rekordných 77 cvičných firiem zo 43 škôl 38 miest z Českej republiky a Slovenska. Veľtrh cvičných firiem zorganizovala Metropolitní univerzita Praha a Metropolitní univerzitní banka. V online časti veľtrhu v dňoch 30. novembra 2022 a 1. decembra 2022 cvičné firmy súťažili v kategóriách Elektronická prezentácia, Vianočný leták, Najlepšie logo a slogan.

       28 najlepších cvičných firiem postúpilo do prezenčnej časti veľtrhu, ktorá sa uskutočnila v budove Metropolitní univerzity v Prahe. Našu školu reprezentovali dve cvičné firmy.

       Cvičná firma Rožky na rožku, s. r. o., pod odborným vedením Ing. Martiny Sirníkovej, získala na 4. MUB-line veľtrhu cvičných firiem v Prahe fantastické ocenenia:


       2. miesto v kategórii Najlepší vianočný leták,
       3. miesto v kategórii Najlepší stánok,
       2. miesto v kategórii Networking.


       Našu školu reprezentovala aj cvičná firma Bio Beauty, s. r. o., pod odborným vedením Ing. Viery Kandalovej. Hoci cvičná firma nezískala medailové umiestnenie, získané skúsenosti a poznatky využijú v ďalšom odbornom raste. Zaslúžia si veľkú pochvalu, naše uznanie a poďakovanie za vzornú reprezentáciu školy na tomto podujatí.

       Tešíme sa z veľkého úspechu a ďakujeme všetkým, ktorí nám akýmkoľvek spôsobom pomáhali pri príprave na veľtrh cvičných firiem. Veľké poďakovanie patrí vedeniu školy, Ing. Márii Chrapekovej a Ing. Daniele Sotákovej, za pomoc pri organizovaní účasti na veľtrhu a v podpore cvičných firiem na veľtrhu.


       Ďakujeme našim sponzorom:
       Mesto Vranov nad Topľou
       Rodičovské združenie pri OA VT
       ITES Vranov, s. r. o. - Michal Fedor
       Autoškola Milan Madura
       AT personalistika, s. r. o. - Slávka Tekelyová
       EKOSPOL Vranov, s. r. o. - Ján Vargovič
       LPH, s. r. o.
       Bike pub - Jozef Jakubek
       Profil Invest, s. r. o. - Jozef Mehaj
       ELA Stavebniny - Jozef Martinček
       Andrea Lukičová
       Štefan Tichý
       Peter Goga
       Workstone, s. r. o. - Peter Sinčák
       DoorWin, s. r. o.
       Fontána Balkán - Ebubekr Abduraimi
       Edita Gajdošová
       Agáta Kertisová
       Alena Sciranková
       Stanislav Haritun
       Viera Obrinová


       Ď A K U J E M E !

      • Návšteva svätého Mikuláša

      • Predvianočný čas je tu. Je to čas tradícií, ktoré sa snažíme zachovávať. Jednou z nich je aj sviatok svätého Mikuláša, ktorý nás odmení za naše konanie počas celého roka. Takejto odmeny sa dočkali aj žiaci našej školy. Svätý Mikuláš prišiel aj s pomocníkmi.

       Priniesli nám veľkú radosť a pripomenuli nám, že tým najväčším darčekom, ktorý si môžeme navzájom dať je ľudská prítomnosť. Návštevu sv. Mikuláša si veľmi vážime, ďakujeme a prajeme mu, aby bolo vždy dosť dobrých ľudí, ktorých bude môcť obdarovávať.

       Ing. Martina Sirníková

      • Školské kolo súťaže v odpise textu

      • V mesiaci november sa žiaci II. A, II. B, III. A, III. B, IV. A a IV. B triedy pod vedením Ing.
       Daniely Sabolovej, Ing. Daniely Sotákovej, Ing. Martiny Sirníkovej a Mgr. Márie Lipkošovej zúčastnili školského kola súťaže v odpise textu na 10 minút vo Worde.

       Výsledné poradie:

       1. Oliver Čurlej - III. A,

       2. Erik Bombár - IV. B,

       3. Adam Grigeľ - IV. B.

       Víťazom blahoželáme a prajeme veľa ďalších úspechov.


       Mgr. Mária Lipkošová

      • Viete koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok?

      • Veľa! Až 73 krabíc plných lásky odovzdáme tým, ktorí to najviac potrebujú, našim seniorom!

       Ďakujeme, že máte srdce na správnom mieste!  Obrovská vďaka patrí študentom, pedagogickým i nepedagogickým zamestnancom a priateľom našej školy, ktorí sa zapojili do celoslovenskej výzvy a rozhodli sa potešiť niekoho, kto nečaká na Vianoce žiadny darček! Darček od Vás môže byť jediným darčekom, ktorý tento rok dostanú!  

       Ď A K U J E M E

       Ing. Martina Sirníková