• Novinky

     • Workshop Job interview simulátor
      • Workshop Job interview simulátor

      • Piatu virtuálnu zástavku v rámci medzinárodného projektu ,,Your career is waiting – get ready!“ organizovala nezisková organizácia EPIC v utorok 20. 04. 2021 a v piatok 23. 04. 2021.

       46 študentov posledného ročníka Obchodnej akadémie vo Vranove nad Topľou, ktorí boli rozdelení do 2 skupín, sa zúčastnilo workshopu „Job interview simulátor“, kde sa naučili, ako sa pripraviť na pracovný pohovor a zaujať potenciálneho zamestnávateľa. Dvadsať z nich dostalo následne príležitosť vyskúšať si pohovor aj „nanečisto“ vďaka spolupráci s personalistami obchodného reťazca Kaufland. Pre študentov to bola výborná skúsenosť, prepojenie teórie s praxou. Študenti si počas pracovných pohovorov počínali výborne a pre všetkých si firma Kaufland Slovenská republika pripravila aj milé prekvapenie v podobe darčeka pre každého účastníka. 

       Ing. Ľubica Smolejová

     • Krajské kolo EKONOMICKEJ OLYMPIÁDY
      • Krajské kolo EKONOMICKEJ OLYMPIÁDY

      • 19. marca – 22. marca  2021 sa stretli najlepší mladí ekonómovia a ekonómky slovenských stredných škôl v online krajskom kole Ekonomickej olympiády, kde nechýbali ani žiaci Obchodnej akadémie Vranov nad Topľou.

       Ekonomická olympiáda je celoslovenská súťaž z ekonómie a financií pre stredoškolákov, zameraná nielen na finančnú gramotnosť a podnikanie, ale aj na iné dôležité ekonomické oblasti ako je medzinárodný obchod, menové otázky, aktuality v ekonomike, hospodársku politiku, ekonomickú históriu či podnikové financie.

       Z vyše 8 500 účastníkov školského kola Ekonomickej olympiády sa do krajských kôl kvalifikovalo 349 stredoškolákov. Obchodnú akadémiu Vranov nad Topľou na krajskom kole olympiády reprezentovali žiaci - Samuel Palenek zo IV. A, ktorý sa umiestnil na 13. mieste  a Ján Šalata zo IV. B triedy, ktorý obsadil 20. miesto v rámci súťažiacich z Prešovského kraja.

       Súťažiacim ďakujeme za úspešnú reprezentáciu školy a prajeme veľa ďalších úspechov.

       Ing. Daniela Sabolová

      • Pokyny k úprave vyučovania 08. 04. a 09. 04. 2021

      • Momentálny stav vzdelávania pre končiace ročníky (pôvodne platný od 8.2.2021 do 6.4. 2021) bol predĺžený rozhodnutím ministra do 11.04. 2021.

       Vzhľadom na epidemiologickú situáciu v meste a okrese Vranov nad Topľou a vzhľadom na administratívny spôsob ukončenia stredoškolského vzdelania mení sa spôsob vyučovania z prezenčnej formy v končiacom ročníku na dištančnú formu (vo všetkých ročníkoch).  

       Po zverejnení ďalších pokynov, ktoré by mali byť aktualizované k 11.04. 2021, budeme postupovať v zmysle platných nariadení, o ktorých vás budeme informovať.

       06.04.2021 Ing. Mária Chrapeková, riaditeľka školy